THÔNG TIN CƠ BẢN LỚP DẠY KÈM 13728

Mã số lớp:13728
Ngày đăng ký:14-12-2023
Môn học:Toán và Tiếng Việt
Lớp, chuyên đề:Lớp 2
Số học viên:1 học viên
Số buổi học/ tuần:3 buổi
Học phí:180.000đ /buổi
Khu vực:Phường Kim Tân, TP Lào Cai, Lào Cai
Loại hình:Học trực tiếp
Yêu cầu gia sư:Ưu tiên gia sư chuyên ngành tiểu học
Thời gian học được:Các buổi tối
Trạng thái:Lớp chưa giao

HƯỚNG DẪN NHẬN LỚP DẠY

✔ Đăng ký hồ sơ gia sư tại đây và cập nhật đầy đủ thông tin (nếu chưa đăng ký).

Liên hệ nhân viên giao lớp
☎ Gọi 0933 75 24 24 hoặc 0949 35 24 24 (gọi trong giờ làm việc).
Để lại tin nhắn qua Zalo 0964 35 24 24 (24/7).

Vị trí tương đối của học viên trên google map


LỚP CHƯA GIAO CÙNG KHU VỰC

Sinh học

Mã lớp 13815

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Lào Cai, Lào Cai
Ngày đăng ký: 15-05-2024
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Hóa học

Mã lớp 13814

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Lào Cai, Lào Cai
Ngày đăng ký: 15-05-2024
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 13813

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Lào Cai, Lào Cai
Ngày đăng ký: 15-05-2024
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán và Tiếng Việt

Mã lớp 13802

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Lào Cai, Lào Cai
Ngày đăng ký: 11-04-2024
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 13772

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Lào Cai, Lào Cai
Ngày đăng ký: 06-03-2024
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán và Tiếng Việt

Mã lớp 13771

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Lào Cai, Lào Cai
Ngày đăng ký: 06-03-2024
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 13724

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Lào Cai, Lào Cai
Ngày đăng ký: 09-12-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán và Tiếng Việt

Mã lớp 13704

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Lào Cai, Lào Cai
Ngày đăng ký: 15-11-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Ngữ văn

Mã lớp 13623

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Lào Cai, Lào Cai
Ngày đăng ký: 22-09-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 13622

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Lào Cai, Lào Cai
Ngày đăng ký: 22-09-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 13277

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Lào Cai, Lào Cai
Ngày đăng ký: 21-11-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 13240

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Lào Cai, Lào Cai
Ngày đăng ký: 08-11-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 13195

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Lào Cai, Lào Cai
Ngày đăng ký: 17-10-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 13096

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Lào Cai, Lào Cai
Ngày đăng ký: 13-09-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 13067

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Lào Cai, Lào Cai
Ngày đăng ký: 01-09-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Ngữ văn

Mã lớp 13025

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Lào Cai, Lào Cai
Ngày đăng ký: 09-08-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 13024

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Lào Cai, Lào Cai
Ngày đăng ký: 09-08-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 12908

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Lào Cai, Lào Cai
Ngày đăng ký: 25-06-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12758

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Lào Cai, Lào Cai
Ngày đăng ký: 23-04-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 12567

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Lào Cai, Lào Cai
Ngày đăng ký: 14-02-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 12528

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Lào Cai, Lào Cai
Ngày đăng ký: 24-01-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Kiểm tra và chuẩn bị bài

Mã lớp 12488

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Lào Cai, Lào Cai
Ngày đăng ký: 05-01-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12486

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Lào Cai, Lào Cai
Ngày đăng ký: 04-01-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 12329

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Lào Cai, Lào Cai
Ngày đăng ký: 11-11-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 12318

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Lào Cai, Lào Cai
Ngày đăng ký: 08-11-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 12229

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 135.000đ
ĐC: TP Lào Cai, Lào Cai
Ngày đăng ký: 05-10-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Hóa học

Mã lớp 12145

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Lào Cai, Lào Cai
Ngày đăng ký: 14-09-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Vật lý

Mã lớp 12137

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Lào Cai, Lào Cai
Ngày đăng ký: 09-09-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 12114

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Lào Cai, Lào Cai
Ngày đăng ký: 31-08-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Kiểm tra và chuẩn bị bài

Mã lớp 12096

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Lào Cai, Lào Cai
Ngày đăng ký: 24-08-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12095

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Lào Cai, Lào Cai
Ngày đăng ký: 24-08-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 12074

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 130.000đ
ĐC: TP Lào Cai, Lào Cai
Ngày đăng ký: 03-08-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 12073

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Lào Cai, Lào Cai
Ngày đăng ký: 01-08-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 11908

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Lào Cai, Lào Cai
Ngày đăng ký: 11-06-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ngữ văn

Mã lớp 11907

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Lào Cai, Lào Cai
Ngày đăng ký: 11-06-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 11906

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Lào Cai, Lào Cai
Ngày đăng ký: 11-06-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 11829

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Chứng chỉ B
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Lào Cai, Lào Cai
Ngày đăng ký: 19-05-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 11792

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Lào Cai, Lào Cai
Ngày đăng ký: 04-05-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 11740

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Lào Cai, Lào Cai
Ngày đăng ký: 13-04-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 11738

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Lào Cai, Lào Cai
Ngày đăng ký: 13-04-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 11714

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Lào Cai, Lào Cai
Ngày đăng ký: 08-04-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Vật lý

Mã lớp 11640

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 198.000đ
ĐC: Bảo Thắng, Lào Cai
Ngày đăng ký: 18-03-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Hóa học

Mã lớp 11639

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 225.000đ
ĐC: Bảo Thắng, Lào Cai
Ngày đăng ký: 18-03-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 11638

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 198.000đ
ĐC: Bảo Thắng, Lào Cai
Ngày đăng ký: 18-03-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 11600

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Lào Cai, Lào Cai
Ngày đăng ký: 08-03-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 11442

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Lào Cai, Lào Cai
Ngày đăng ký: 20-01-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 11404

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Lào Cai, Lào Cai
Ngày đăng ký: 13-01-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 11154

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Lào Cai, Lào Cai
Ngày đăng ký: 07-11-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 11122

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Lào Cai, Lào Cai
Ngày đăng ký: 28-10-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 9936

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Lào Cai, Lào Cai
Ngày đăng ký: 10-02-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Mời bạn xem lớp dạy kèm đầy đủ các khu vực và trạng thái.