THÔNG TIN CƠ BẢN LỚP DẠY KÈM 13732

Mã số lớp:13732
Ngày đăng ký:22-12-2023
Môn học:Vật lý
Lớp, chuyên đề:Lớp 12
Số học viên:1 học viên
Số buổi học/ tuần:2 buổi
Học phí:200.000đ /buổi
Khu vực:Mỹ Hòa, Long Xuyên, An Giang
Loại hình:Học trực tiếp
Yêu cầu gia sư:Đang giảng dạy
Thời gian học được:Tối T2, T4
Trạng thái:Lớp đã giao

HƯỚNG DẪN NHẬN LỚP DẠY

✔ Đăng ký hồ sơ gia sư tại đây và cập nhật đầy đủ thông tin (nếu chưa đăng ký).

Liên hệ nhân viên giao lớp
☎ Gọi 0933 75 24 24 hoặc 0949 35 24 24 (gọi trong giờ làm việc).
Để lại tin nhắn qua Zalo 0964 35 24 24 (24/7).

Vị trí tương đối của học viên trên google map


LỚP CHƯA GIAO CÙNG KHU VỰC

Toán và Tiếng Việt

Mã lớp 13791

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: Long Xuyên, An Giang
Ngày đăng ký: 31-03-2024
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 13784

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ
ĐC: Long Xuyên, An Giang
Ngày đăng ký: 23-03-2024
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 13783

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 120.000đ
ĐC: Long Xuyên, An Giang
Ngày đăng ký: 21-03-2024
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Trung

Mã lớp 13695

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 180.000đ
ĐC: Long Xuyên, An Giang
Ngày đăng ký: 07-11-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Toán và Tiếng Việt

Mã lớp 13689

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 150.000đ
ĐC: Long Xuyên, An Giang
Ngày đăng ký: 02-11-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Hóa học

Mã lớp 13627

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 200.000đ
ĐC: Long Xuyên, An Giang
Ngày đăng ký: 23-09-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 13626

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 200.000đ
ĐC: Long Xuyên, An Giang
Ngày đăng ký: 23-09-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Kiểm tra và chuẩn bị bài

Mã lớp 13625

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000đ
ĐC: Long Xuyên, An Giang
Ngày đăng ký: 22-09-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Hóa học

Mã lớp 13611

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 200.000đ
ĐC: Long Xuyên, An Giang
Ngày đăng ký: 09-09-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 13610

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 200.000đ
ĐC: Long Xuyên, An Giang
Ngày đăng ký: 09-09-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán và Tiếng Việt

Mã lớp 13601

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 140.000đ
ĐC: Long Xuyên, An Giang
Ngày đăng ký: 30-08-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 13586

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ
ĐC: Long Xuyên, An Giang
Ngày đăng ký: 08-08-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 13543

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 300.000đ
ĐC: Châu Phú, An Giang
Ngày đăng ký: 27-06-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 13500

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 120.000đ
ĐC: Châu Thành, An Giang
Ngày đăng ký: 22-05-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Toán và Tiếng Việt

Mã lớp 13499

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 120.000đ
ĐC: Châu Thành, An Giang
Ngày đăng ký: 22-05-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán và Tiếng Việt

Mã lớp 13498

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 150.000đ
ĐC: Long Xuyên, An Giang
Ngày đăng ký: 17-05-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 13474

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 180.000đ
ĐC: Long Xuyên, An Giang
Ngày đăng ký: 15-04-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Trung

Mã lớp 13469

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 180.000đ
ĐC: Châu Thành, An Giang
Ngày đăng ký: 12-04-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 13454

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: Châu Thành, An Giang
Ngày đăng ký: 30-03-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 13446

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 173.7.000đ
ĐC: Chợ Mới, An Giang
Ngày đăng ký: 25-03-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 13445

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 220.000đ
ĐC: Chợ Mới, An Giang
Ngày đăng ký: 25-03-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 13417

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 100.000đ
ĐC: Long Xuyên, An Giang
Ngày đăng ký: 28-02-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 13397

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 80.000đ
ĐC: Long Xuyên, An Giang
Ngày đăng ký: 13-02-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 13357

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000đ
ĐC: Châu Thành, An Giang
Ngày đăng ký: 30-01-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Vật lý

Mã lớp 13349

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ
ĐC: Long Xuyên, An Giang
Ngày đăng ký: 10-01-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 13348

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ
ĐC: Long Xuyên, An Giang
Ngày đăng ký: 10-01-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 13227

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ
ĐC: Long Xuyên, An Giang
Ngày đăng ký: 01-11-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 13226

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ
ĐC: Long Xuyên, An Giang
Ngày đăng ký: 31-10-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 13191

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: Long Xuyên, An Giang
Ngày đăng ký: 15-10-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 13166

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 200.000đ
ĐC: Long Xuyên, An Giang
Ngày đăng ký: 05-10-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 13162

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: Tri Tôn, An Giang
Ngày đăng ký: 05-10-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 13154

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ
ĐC: Long Xuyên, An Giang
Ngày đăng ký: 02-10-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 13070

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 250.000đ
ĐC: Châu Phú, An Giang
Ngày đăng ký: 05-09-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 13050

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 200.000đ
ĐC: Thoại Sơn, An Giang
Ngày đăng ký: 27-08-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12975

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ
ĐC: Long Xuyên, An Giang
Ngày đăng ký: 15-07-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 12973

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000đ
ĐC: Long Xuyên, An Giang
Ngày đăng ký: 15-07-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 12964

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ
ĐC: Châu Đốc, An Giang
Ngày đăng ký: 12-07-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 12915

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 180.000đ
ĐC: Long Xuyên, An Giang
Ngày đăng ký: 27-06-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 12832

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 120.000đ
ĐC: Long Xuyên, An Giang
Ngày đăng ký: 31-05-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 12814

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ
ĐC: Phú Tân, An Giang
Ngày đăng ký: 23-05-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 12788

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ
ĐC: Long Xuyên, An Giang
Ngày đăng ký: 09-05-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 12787

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ
ĐC: Châu Thành, An Giang
Ngày đăng ký: 07-05-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ngữ văn

Mã lớp 12767

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ
ĐC: Long Xuyên, An Giang
Ngày đăng ký: 26-04-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 12697

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: Long Xuyên, An Giang
Ngày đăng ký: 30-03-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 12696

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: Long Xuyên, An Giang
Ngày đăng ký: 30-03-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12688

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: Long Xuyên, An Giang
Ngày đăng ký: 28-03-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 12599

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 100.000đ
ĐC: Long Xuyên, An Giang
Ngày đăng ký: 21-02-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 12555

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: Châu Thành, An Giang
Ngày đăng ký: 11-02-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 12533

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 120.000đ
ĐC: Long Xuyên, An Giang
Ngày đăng ký: 07-02-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12522

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ
ĐC: Long Xuyên, An Giang
Ngày đăng ký: 17-01-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Mời bạn xem lớp dạy kèm đầy đủ các khu vực và trạng thái.