THÔNG TIN CƠ BẢN LỚP DẠY KÈM 13740

Mã số lớp:13740
Ngày đăng ký:11-01-2024
Môn học:Vật lý
Lớp, chuyên đề:Lớp 11
Số học viên:1 học viên
Số buổi học/ tuần:2 buổi
Học phí:200.000đ /buổi
Khu vực:Tam Quang, Núi Thành, Quảng Nam
Loại hình:Học trực tiếp
Yêu cầu gia sư:
Thời gian học được:Học được buổi sáng T2, T3, T6 và tối T2, T3, T5
Trạng thái:Lớp chưa giao

HƯỚNG DẪN NHẬN LỚP DẠY

✔ Đăng ký hồ sơ gia sư tại đây và cập nhật đầy đủ thông tin (nếu chưa đăng ký).

Liên hệ nhân viên giao lớp
☎ Gọi 0933 75 24 24 hoặc 0949 35 24 24 (gọi trong giờ làm việc).
Để lại tin nhắn qua Zalo 0964 35 24 24 (24/7).

Vị trí tương đối của học viên trên google map


LỚP CHƯA GIAO CÙNG KHU VỰC

Tiếng Anh

Mã lớp 13742

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 200.000đ
ĐC: Núi Thành, Quảng Nam
Ngày đăng ký: 11-01-2024
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Hóa học

Mã lớp 13741

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 200.000đ
ĐC: Núi Thành, Quảng Nam
Ngày đăng ký: 11-01-2024
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 13739

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 200.000đ
ĐC: Núi Thành, Quảng Nam
Ngày đăng ký: 11-01-2024
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 13526

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ
ĐC: Núi Thành, Quảng Nam
Ngày đăng ký: 07-06-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Kiểm tra và chuẩn bị bài

Mã lớp 13524

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ
ĐC: Núi Thành, Quảng Nam
Ngày đăng ký: 07-06-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ngữ văn

Mã lớp 13523

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ
ĐC: Núi Thành, Quảng Nam
Ngày đăng ký: 07-06-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 13423

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ
ĐC: Điện Bàn, Quảng Nam
Ngày đăng ký: 02-03-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 13413

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 180.000đ
ĐC: Núi Thành, Quảng Nam
Ngày đăng ký: 23-02-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 13412

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 180.000đ
ĐC: Núi Thành, Quảng Nam
Ngày đăng ký: 23-02-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 13376

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ
ĐC: Điện Bàn, Quảng Nam
Ngày đăng ký: 06-02-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 13372

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ
ĐC: Điện Bàn, Quảng Nam
Ngày đăng ký: 03-02-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 13371

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ
ĐC: Điện Bàn, Quảng Nam
Ngày đăng ký: 03-02-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 13276

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ
ĐC: Hội An, Quảng Nam
Ngày đăng ký: 21-11-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Hóa học

Mã lớp 13201

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ
ĐC: Điện Bàn, Quảng Nam
Ngày đăng ký: 18-10-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Vật lý

Mã lớp 13200

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ
ĐC: Điện Bàn, Quảng Nam
Ngày đăng ký: 18-10-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 13199

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ
ĐC: Điện Bàn, Quảng Nam
Ngày đăng ký: 18-10-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 13168

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ
ĐC: Núi Thành, Quảng Nam
Ngày đăng ký: 06-10-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 13129

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 150.000đ
ĐC: Hội An, Quảng Nam
Ngày đăng ký: 23-09-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 13084

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Ngày đăng ký: 09-09-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Ngữ văn

Mã lớp 13072

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ
ĐC: Điện Bàn, Quảng Nam
Ngày đăng ký: 05-09-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 13071

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ
ĐC: Điện Bàn, Quảng Nam
Ngày đăng ký: 05-09-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 13010

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Ngày đăng ký: 01-08-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 13000

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Ngày đăng ký: 28-07-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 12886

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Ngày đăng ký: 17-06-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tin học

Mã lớp 12874

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 230.000đ
ĐC: Thăng Bình, Quảng Nam
Ngày đăng ký: 13-06-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12869

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000đ
ĐC: TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Ngày đăng ký: 11-06-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 12773

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Ngày đăng ký: 28-04-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 12756

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Ngày đăng ký: 22-04-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 12690

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ
ĐC: Phú Ninh, Quảng Nam
Ngày đăng ký: 28-03-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12647

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 120.000đ
ĐC: Điện Bàn, Quảng Nam
Ngày đăng ký: 14-03-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12614

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000đ
ĐC: Điện Bàn, Quảng Nam
Ngày đăng ký: 25-02-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Vật lý

Mã lớp 12589

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Ngày đăng ký: 17-02-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Kiểm tra và chuẩn bị bài

Mã lớp 12588

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ
ĐC: Duy Xuyên, Quảng Nam
Ngày đăng ký: 17-02-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Vật lý

Mã lớp 12547

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 120.000đ
ĐC: Hội An, Quảng Nam
Ngày đăng ký: 10-02-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Hóa học

Mã lớp 12546

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 120.000đ
ĐC: Hội An, Quảng Nam
Ngày đăng ký: 10-02-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 12545

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ
ĐC: TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Ngày đăng ký: 08-02-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 12541

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000đ
ĐC: TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Ngày đăng ký: 07-02-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 12485

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 150.000đ
ĐC: Duy Xuyên, Quảng Nam
Ngày đăng ký: 04-01-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Vật lý

Mã lớp 12312

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ
ĐC: Núi Thành, Quảng Nam
Ngày đăng ký: 05-11-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 12283

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 180.000đ
ĐC: Phú Ninh, Quảng Nam
Ngày đăng ký: 21-10-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 12142

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Ngày đăng ký: 13-09-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12129

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ
ĐC: Duy Xuyên, Quảng Nam
Ngày đăng ký: 07-09-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 12035

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ
ĐC: Hội An, Quảng Nam
Ngày đăng ký: 08-07-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 11943

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 108.000đ
ĐC: Núi Thành, Quảng Nam
Ngày đăng ký: 19-06-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 11923

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000đ
ĐC: TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Ngày đăng ký: 15-06-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 11873

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Ngày đăng ký: 02-06-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 11872

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Ngày đăng ký: 02-06-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 11804

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 162.000đ
ĐC: Núi Thành, Quảng Nam
Ngày đăng ký: 09-05-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Hóa học

Mã lớp 11803

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 162.000đ
ĐC: Núi Thành, Quảng Nam
Ngày đăng ký: 08-05-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Vật lý

Mã lớp 11802

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 162.000đ
ĐC: Núi Thành, Quảng Nam
Ngày đăng ký: 08-05-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Mời bạn xem lớp dạy kèm đầy đủ các khu vực và trạng thái.