THÔNG TIN CƠ BẢN LỚP DẠY KÈM 13747

Mã số lớp:13747
Ngày đăng ký:15-01-2024
Môn học:Toán học
Lớp, chuyên đề:Lớp 10
Số học viên:1 học viên
Số buổi học/ tuần:3 buổi
Học phí:200.000đ /buổi
Khu vực:xã Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hoà, Long An
Loại hình:Học trực tiếp
Yêu cầu gia sư:Giới tính Nữ
Thời gian học được:Học được từ 18h00 các ngày
Trạng thái:Lớp chưa giao

HƯỚNG DẪN NHẬN LỚP DẠY

✔ Đăng ký hồ sơ gia sư tại đây và cập nhật đầy đủ thông tin (nếu chưa đăng ký).

Liên hệ nhân viên giao lớp
☎ Gọi 0933 75 24 24 hoặc 0949 35 24 24 (gọi trong giờ làm việc).
Để lại tin nhắn qua Zalo 0964 35 24 24 (24/7).

Vị trí tương đối của học viên trên google map


LỚP CHƯA GIAO CÙNG KHU VỰC

Toán và Tiếng Việt

Mã lớp 13841

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ
ĐC: Đức Hoà, Long An
Ngày đăng ký: 26-06-2024
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán và Tiếng Việt

Mã lớp 13832

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ
ĐC: Cần Giuộc, Long An
Ngày đăng ký: 21-06-2024
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 13817

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ
ĐC: Đức Hoà, Long An
Ngày đăng ký: 15-05-2024
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 13816

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ
ĐC: Đức Hoà, Long An
Ngày đăng ký: 15-05-2024
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Toán và Tiếng Việt

Mã lớp 13800

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ
ĐC: Bến Lức, Long An
Ngày đăng ký: 11-04-2024
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 13753

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 180.000đ
ĐC: Tân An, Long An
Ngày đăng ký: 20-02-2024
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 13748

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 200.000đ
ĐC: Đức Hoà, Long An
Ngày đăng ký: 15-01-2024
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 13730

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000đ
ĐC: Đức Hoà, Long An
Ngày đăng ký: 16-12-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán và Tiếng Việt

Mã lớp 13723

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 180.000đ
ĐC: Tân An, Long An
Ngày đăng ký: 05-12-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 13690

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 180.000đ
ĐC: Tân An, Long An
Ngày đăng ký: 03-11-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Vật lý

Mã lớp 13687

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ
ĐC: Đức Hoà, Long An
Ngày đăng ký: 31-10-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 13680

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ
ĐC: Đức Hoà, Long An
Ngày đăng ký: 26-10-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 13679

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ
ĐC: Đức Hoà, Long An
Ngày đăng ký: 26-10-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Toán và Tiếng Việt

Mã lớp 13675

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 180.000đ
ĐC: Bến Lức, Long An
Ngày đăng ký: 24-10-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Toán và Tiếng Việt

Mã lớp 13674

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 180.000đ
ĐC: Bến Lức, Long An
Ngày đăng ký: 24-10-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Ngữ văn

Mã lớp 13660

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 200.000đ
ĐC: Bến Lức, Long An
Ngày đăng ký: 14-10-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 13659

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 200.000đ
ĐC: Bến Lức, Long An
Ngày đăng ký: 14-10-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 13658

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 200.000đ
ĐC: Bến Lức, Long An
Ngày đăng ký: 14-10-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ngữ văn

Mã lớp 13650

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 200.000đ
ĐC: Đức Hoà, Long An
Ngày đăng ký: 10-10-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Hóa học

Mã lớp 13649

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 200.000đ
ĐC: Đức Hoà, Long An
Ngày đăng ký: 10-10-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Vật lý

Mã lớp 13648

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 200.000đ
ĐC: Đức Hoà, Long An
Ngày đăng ký: 10-10-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 13642

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 200.000đ
ĐC: Đức Hoà, Long An
Ngày đăng ký: 07-10-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 13641

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 200.000đ
ĐC: Đức Hoà, Long An
Ngày đăng ký: 07-10-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 13618

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ
ĐC: Đức Hoà, Long An
Ngày đăng ký: 15-09-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 13617

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ
ĐC: Đức Hoà, Long An
Ngày đăng ký: 15-09-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Sinh học

Mã lớp 13606

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 220.000đ
ĐC: Đức Hoà, Long An
Ngày đăng ký: 06-09-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Hóa học

Mã lớp 13605

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 220.000đ
ĐC: Đức Hoà, Long An
Ngày đăng ký: 06-09-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 13604

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 220.000đ
ĐC: Đức Hoà, Long An
Ngày đăng ký: 06-09-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 13581

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 180.000đ
ĐC: Đức Hoà, Long An
Ngày đăng ký: 03-08-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 13580

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 180.000đ
ĐC: Đức Hoà, Long An
Ngày đăng ký: 03-08-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán và Tiếng Việt

Mã lớp 13544

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 180.000đ
ĐC: Đức Hoà, Long An
Ngày đăng ký: 30-06-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 13398

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 200.000đ
ĐC: Tân An, Long An
Ngày đăng ký: 14-02-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 13334

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ
ĐC: Cần Đước, Long An
Ngày đăng ký: 29-12-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 13322

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 200.000đ
ĐC: Bến Lức, Long An
Ngày đăng ký: 21-12-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 13299

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 120.000đ
ĐC: Châu Thành, Long An
Ngày đăng ký: 09-12-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Hóa học

Mã lớp 13292

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ
ĐC: Bến Lức, Long An
Ngày đăng ký: 30-11-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 13291

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ
ĐC: Bến Lức, Long An
Ngày đăng ký: 30-11-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Hóa học

Mã lớp 13252

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 200.000đ
ĐC: Bến Lức, Long An
Ngày đăng ký: 12-11-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 13251

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 200.000đ
ĐC: Bến Lức, Long An
Ngày đăng ký: 12-11-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 13250

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 180.000đ
ĐC: Đức Hoà, Long An
Ngày đăng ký: 11-11-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 13177

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 120.000đ
ĐC: Tân An, Long An
Ngày đăng ký: 11-10-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 13164

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ
ĐC: Bến Lức, Long An
Ngày đăng ký: 05-10-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 13148

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ
ĐC: Đức Hoà, Long An
Ngày đăng ký: 30-09-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 13085

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ
ĐC: Cần Giuộc, Long An
Ngày đăng ký: 10-09-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Ngữ văn

Mã lớp 13030

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ
ĐC: Bến Lức, Long An
Ngày đăng ký: 10-08-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 13029

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ
ĐC: Bến Lức, Long An
Ngày đăng ký: 10-08-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 13018

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: Cần Đước, Long An
Ngày đăng ký: 06-08-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 12986

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ
ĐC: Đức Hoà, Long An
Ngày đăng ký: 19-07-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 12977

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 180.000đ
ĐC: Bến Lức, Long An
Ngày đăng ký: 16-07-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12969

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 200.000đ
ĐC: Bến Lức, Long An
Ngày đăng ký: 13-07-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Mời bạn xem lớp dạy kèm đầy đủ các khu vực và trạng thái.