THÔNG TIN CƠ BẢN LỚP DẠY KÈM 13807

Mã số lớp:13807
Ngày đăng ký:24-04-2024
Môn học:Toán và Tiếng Việt
Lớp, chuyên đề:Lớp 3
Số học viên:1 học viên
Số buổi học/ tuần:3 buổi
Học phí:150.000đ /buổi
Khu vực:Phường phú Tân, TP Bến Tre, Bến Tre
Loại hình:Học trực tiếp
Yêu cầu gia sư:Giới tính Nữ; Đang giảng dạy
Thời gian học được:Các buổi tối
Trạng thái:Lớp chưa giao

HƯỚNG DẪN NHẬN LỚP DẠY

✔ Đăng ký hồ sơ gia sư tại đây và cập nhật đầy đủ thông tin (nếu chưa đăng ký).

Liên hệ nhân viên giao lớp
☎ Gọi 0933 75 24 24 hoặc 0949 35 24 24 (gọi trong giờ làm việc).
Để lại tin nhắn qua Zalo 0964 35 24 24 (24/7).

Vị trí tương đối của học viên trên google map


LỚP CHƯA GIAO CÙNG KHU VỰC

Toán và Tiếng Việt

Mã lớp 13733

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Bến Tre, Bến Tre
Ngày đăng ký: 23-12-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Kiểm tra và chuẩn bị bài

Mã lớp 13729

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 200.000đ
ĐC: Giồng Trôm, Bến Tre
Ngày đăng ký: 16-12-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 13710

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ
ĐC: Châu Thành, Bến Tre
Ngày đăng ký: 23-11-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 13688

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 180.000đ
ĐC: Bình Đại, Bến Tre
Ngày đăng ký: 31-10-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 13681

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Bến Tre, Bến Tre
Ngày đăng ký: 29-10-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 13672

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Bến Tre, Bến Tre
Ngày đăng ký: 21-10-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 13644

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Bến Tre, Bến Tre
Ngày đăng ký: 08-10-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán và Tiếng Việt

Mã lớp 13643

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Bến Tre, Bến Tre
Ngày đăng ký: 07-10-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 13476

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Bến Tre, Bến Tre
Ngày đăng ký: 17-04-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn mầm non

Mã lớp 13460

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Các lớp mầm non
Học phí: 150.000đ
ĐC: Giồng Trôm, Bến Tre
Ngày đăng ký: 04-04-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Toán và Tiếng Việt

Mã lớp 13455

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Bến Tre, Bến Tre
Ngày đăng ký: 31-03-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 13409

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: Châu Thành, Bến Tre
Ngày đăng ký: 21-02-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Ngữ văn

Mã lớp 13384

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ
ĐC: Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Ngày đăng ký: 07-02-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 13356

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ
ĐC: Mỏ Cày Nam, Bến Tre
Ngày đăng ký: 30-01-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 13321

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ
ĐC: Giồng Trôm, Bến Tre
Ngày đăng ký: 20-12-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 13173

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ
ĐC: Ba Tri, Bến Tre
Ngày đăng ký: 10-10-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 13161

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 120.000đ
ĐC: Ba Tri, Bến Tre
Ngày đăng ký: 03-10-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 13079

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000đ
ĐC: Châu Thành, Bến Tre
Ngày đăng ký: 08-09-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 13078

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000đ
ĐC: Châu Thành, Bến Tre
Ngày đăng ký: 08-09-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Nhật

Mã lớp 13012

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 180.000đ
ĐC: Giồng Trôm, Bến Tre
Ngày đăng ký: 03-08-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 13011

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ
ĐC: Chợ Lách, Bến Tre
Ngày đăng ký: 02-08-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 13005

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Bến Tre, Bến Tre
Ngày đăng ký: 01-08-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12984

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ
ĐC: Giồng Trôm, Bến Tre
Ngày đăng ký: 18-07-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 12867

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: Giồng Trôm, Bến Tre
Ngày đăng ký: 10-06-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 12866

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 120.000đ
ĐC: Giồng Trôm, Bến Tre
Ngày đăng ký: 10-06-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12815

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 180.000đ
ĐC: Châu Thành, Bến Tre
Ngày đăng ký: 24-05-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 12784

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Bến Tre, Bến Tre
Ngày đăng ký: 06-05-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 12739

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Bến Tre, Bến Tre
Ngày đăng ký: 15-04-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 12710

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000đ
ĐC: Châu Thành, Bến Tre
Ngày đăng ký: 07-04-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 12708

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 130.000đ
ĐC: TP Bến Tre, Bến Tre
Ngày đăng ký: 06-04-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12687

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ
ĐC: TP Bến Tre, Bến Tre
Ngày đăng ký: 28-03-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 12668

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Bến Tre, Bến Tre
Ngày đăng ký: 22-03-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 12623

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Sinh viên đại học
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Bến Tre, Bến Tre
Ngày đăng ký: 01-03-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12620

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: Mỏ Cày Nam, Bến Tre
Ngày đăng ký: 28-02-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Hóa học

Mã lớp 12612

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Bến Tre, Bến Tre
Ngày đăng ký: 24-02-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 12602

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: Giồng Trôm, Bến Tre
Ngày đăng ký: 21-02-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 12594

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Bến Tre, Bến Tre
Ngày đăng ký: 18-02-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 12591

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Bến Tre, Bến Tre
Ngày đăng ký: 18-02-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 12568

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Bến Tre, Bến Tre
Ngày đăng ký: 14-02-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 12552

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Ngày đăng ký: 11-02-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Tin học

Mã lớp 12532

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Tin học văn phòng
Học phí: 180.000đ
ĐC: Thạnh Phú, Bến Tre
Ngày đăng ký: 26-01-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Kiểm tra và chuẩn bị bài

Mã lớp 12516

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 180.000đ
ĐC: Châu Thành, Bến Tre
Ngày đăng ký: 17-01-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12515

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000đ
ĐC: Châu Thành, Bến Tre
Ngày đăng ký: 17-01-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Kiểm tra và chuẩn bị bài

Mã lớp 12418

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Bến Tre, Bến Tre
Ngày đăng ký: 11-12-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 12332

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 130.000đ
ĐC: TP Bến Tre, Bến Tre
Ngày đăng ký: 12-11-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 11445

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ
ĐC: Mỏ Cày Nam, Bến Tre
Ngày đăng ký: 20-01-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 11422

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Bến Tre, Bến Tre
Ngày đăng ký: 15-01-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 11405

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Bến Tre, Bến Tre
Ngày đăng ký: 13-01-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 11298

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000đ
ĐC: Châu Thành, Bến Tre
Ngày đăng ký: 16-12-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 10801

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000đ
ĐC: Châu Thành, Bến Tre
Ngày đăng ký: 22-08-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Mời bạn xem lớp dạy kèm đầy đủ các khu vực và trạng thái.