THÔNG TIN CƠ BẢN LỚP DẠY KÈM 13828

Mã số lớp:13828
Ngày đăng ký:03-06-2024
Môn học:Toán và Tiếng Việt
Lớp, chuyên đề:Lớp 2
Số học viên:2 học viên
Số buổi học/ tuần:3 buổi
Học phí:200.000đ /buổi
Khu vực:Ngọc Xuân, TP Cao Bằng, Cao Bằng
Loại hình:Học trực tiếp
Yêu cầu gia sư:
Thời gian học được:Ưu tiên buổi sáng
Trạng thái:Lớp chưa giao

HƯỚNG DẪN NHẬN LỚP DẠY

✔ Đăng ký hồ sơ gia sư tại đây và cập nhật đầy đủ thông tin (nếu chưa đăng ký).

Liên hệ nhân viên giao lớp
☎ Gọi 0933 75 24 24 hoặc 0949 35 24 24 (gọi trong giờ làm việc).
Để lại tin nhắn qua Zalo 0964 35 24 24 (24/7).

Vị trí tương đối của học viên trên google map


LỚP CHƯA GIAO CÙNG KHU VỰC

Các môn tiểu học

Mã lớp 13283

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000đ
ĐC: TP Cao Bằng, Cao Bằng
Ngày đăng ký: 23-11-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 13134

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 162.000đ
ĐC: TP Cao Bằng, Cao Bằng
Ngày đăng ký: 26-09-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 12765

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 150.3.000đ
ĐC: TP Cao Bằng, Cao Bằng
Ngày đăng ký: 26-04-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 12374

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Cao Bằng, Cao Bằng
Ngày đăng ký: 24-11-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 11891

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 225.000đ
ĐC: TP Cao Bằng, Cao Bằng
Ngày đăng ký: 07-06-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 11857

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Cao Bằng, Cao Bằng
Ngày đăng ký: 29-05-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 11737

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 162.000đ
ĐC: TP Cao Bằng, Cao Bằng
Ngày đăng ký: 12-04-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 11729

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 198.000đ
ĐC: TP Cao Bằng, Cao Bằng
Ngày đăng ký: 10-04-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Ngữ văn

Mã lớp 11708

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 225.000đ
ĐC: TP Cao Bằng, Cao Bằng
Ngày đăng ký: 07-04-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Hóa học

Mã lớp 11707

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 128.7.000đ
ĐC: TP Cao Bằng, Cao Bằng
Ngày đăng ký: 07-04-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Vật lý

Mã lớp 11706

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 128.7.000đ
ĐC: TP Cao Bằng, Cao Bằng
Ngày đăng ký: 07-04-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 11705

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 161.1.000đ
ĐC: TP Cao Bằng, Cao Bằng
Ngày đăng ký: 07-04-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 9179

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Cao Bằng, Cao Bằng
Ngày đăng ký: 19-10-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 8025

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Cao Bằng, Cao Bằng
Ngày đăng ký: 19-05-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Hóa học

Mã lớp 6181

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 135.000đ
ĐC: TP Cao Bằng, Cao Bằng
Ngày đăng ký: 28-10-2018
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Vật lý

Mã lớp 6180

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 135.000đ
ĐC: TP Cao Bằng, Cao Bằng
Ngày đăng ký: 28-10-2018
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 6179

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 135.000đ
ĐC: TP Cao Bằng, Cao Bằng
Ngày đăng ký: 28-10-2018
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Trung Quốc

Mã lớp 2030

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Cao Bằng, Cao Bằng
Ngày đăng ký: 02-08-2017
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 1574

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000đ
ĐC: TP Cao Bằng, Cao Bằng
Ngày đăng ký: 11-06-2017
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 808

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Cao Bằng, Cao Bằng
Ngày đăng ký: 22-02-2017
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 710

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Cao Bằng, Cao Bằng
Ngày đăng ký: 07-02-2017
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 514

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Cao Bằng, Cao Bằng
Ngày đăng ký: 01-12-2016
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Hàn

Mã lớp 221

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Ngoại ngữ
Học phí: Thỏa thuận
ĐC: Cao Bằng, Cao Bằng
Ngày đăng ký: 04-06-2016
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Mời bạn xem lớp dạy kèm đầy đủ các khu vực và trạng thái.