THÔNG TIN CƠ BẢN LỚP DẠY KÈM 13849

Mã số lớp:13849
Ngày đăng ký:05-07-2024
Môn học:Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề:Lớp 3
Số học viên:1 học viên
Số buổi học/ tuần:2 buổi
Học phí:180.000đ /buổi
Khu vực:Châu Sơn, Phủ Lý, Hà Nam
Loại hình:Học trực tiếp
Yêu cầu gia sư:Giới tính Nữ; Trình độ từ Cao đẳng; Đã tốt nghiệp; Gia sư có khinh nghiệm dạy tốt tiếng Anh
Thời gian học được:Trao đổi với gia sư
Trạng thái:Lớp đã giao

HƯỚNG DẪN NHẬN LỚP DẠY

✔ Đăng ký hồ sơ gia sư tại đây và cập nhật đầy đủ thông tin (nếu chưa đăng ký).

Liên hệ nhân viên giao lớp
☎ Gọi 0933 75 24 24 hoặc 0949 35 24 24 (gọi trong giờ làm việc).
Để lại tin nhắn qua Zalo 0964 35 24 24 (24/7).

Vị trí tương đối của học viên trên google map


LỚP CHƯA GIAO CÙNG KHU VỰC

Toán và Tiếng Việt

Mã lớp 13820

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 200.000đ
ĐC: Phủ Lý, Hà Nam
Ngày đăng ký: 20-05-2024
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán và Tiếng Việt

Mã lớp 13746

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 250.000đ
ĐC: Phủ Lý, Hà Nam
Ngày đăng ký: 15-01-2024
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 13624

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 250.000đ
ĐC: Phủ Lý, Hà Nam
Ngày đăng ký: 22-09-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 13553

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ
ĐC: Thanh Liêm, Hà Nam
Ngày đăng ký: 07-07-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 13515

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: Thỏa thuận
ĐC: Phủ Lý, Hà Nam
Ngày đăng ký: 02-06-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 13458

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 200.000đ
ĐC: Phủ Lý, Hà Nam
Ngày đăng ký: 02-04-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 13319

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 200.000đ
ĐC: Phủ Lý, Hà Nam
Ngày đăng ký: 19-12-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Hóa học

Mã lớp 13248

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 250.000đ
ĐC: Phủ Lý, Hà Nam
Ngày đăng ký: 10-11-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 13233

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 250.000đ
ĐC: Phủ Lý, Hà Nam
Ngày đăng ký: 07-11-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 13213

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 200.000đ
ĐC: Duy Tiên, Hà Nam
Ngày đăng ký: 25-10-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 13197

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 200.000đ
ĐC: Phủ Lý, Hà Nam
Ngày đăng ký: 17-10-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 13196

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 200.000đ
ĐC: Phủ Lý, Hà Nam
Ngày đăng ký: 17-10-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 13185

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 200.000đ
ĐC: Phủ Lý, Hà Nam
Ngày đăng ký: 12-10-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 13003

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 150.000đ
ĐC: Kim Bảng, Hà Nam
Ngày đăng ký: 30-07-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 12957

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 220.000đ
ĐC: Thanh Liêm, Hà Nam
Ngày đăng ký: 08-07-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 12956

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 220.000đ
ĐC: Thanh Liêm, Hà Nam
Ngày đăng ký: 08-07-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Vật lý

Mã lớp 12952

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 320.000đ
ĐC: Phủ Lý, Hà Nam
Ngày đăng ký: 07-07-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 12951

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 320.000đ
ĐC: Phủ Lý, Hà Nam
Ngày đăng ký: 07-07-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ngữ văn

Mã lớp 12950

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 320.000đ
ĐC: Phủ Lý, Hà Nam
Ngày đăng ký: 07-07-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Ngữ văn

Mã lớp 12901

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 220.000đ
ĐC: Phủ Lý, Hà Nam
Ngày đăng ký: 21-06-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 12891

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 300.000đ
ĐC: Phủ Lý, Hà Nam
Ngày đăng ký: 18-06-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ngữ văn

Mã lớp 12885

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 220.000đ
ĐC: Phủ Lý, Hà Nam
Ngày đăng ký: 17-06-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 12779

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 250.000đ
ĐC: Phủ Lý, Hà Nam
Ngày đăng ký: 05-05-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 12768

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 250.000đ
ĐC: Phủ Lý, Hà Nam
Ngày đăng ký: 26-04-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 12751

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 260.000đ
ĐC: Phủ Lý, Hà Nam
Ngày đăng ký: 20-04-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12738

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 200.000đ
ĐC: Phủ Lý, Hà Nam
Ngày đăng ký: 15-04-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 12737

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 220.000đ
ĐC: Duy Tiên, Hà Nam
Ngày đăng ký: 15-04-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 12631

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 250.000đ
ĐC: Phủ Lý, Hà Nam
Ngày đăng ký: 04-03-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 12558

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 180.000đ
ĐC: Thanh Liêm, Hà Nam
Ngày đăng ký: 11-02-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Kiểm tra và chuẩn bị bài

Mã lớp 12530

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ
ĐC: Phủ Lý, Hà Nam
Ngày đăng ký: 25-01-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12395

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 120.000đ
ĐC: Phủ Lý, Hà Nam
Ngày đăng ký: 02-12-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 12106

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ
ĐC: Phủ Lý, Hà Nam
Ngày đăng ký: 27-08-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 12069

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 120.000đ
ĐC: Kim Bảng, Hà Nam
Ngày đăng ký: 26-07-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 11940

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000đ
ĐC: Kim Bảng, Hà Nam
Ngày đăng ký: 19-06-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 11851

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ
ĐC: Phủ Lý, Hà Nam
Ngày đăng ký: 27-05-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 11683

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 150.000đ
ĐC: Phủ Lý, Hà Nam
Ngày đăng ký: 30-03-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 11666

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 180.000đ
ĐC: Phủ Lý, Hà Nam
Ngày đăng ký: 26-03-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 11658

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 120.000đ
ĐC: Phủ Lý, Hà Nam
Ngày đăng ký: 22-03-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 11563

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 150.000đ
ĐC: Phủ Lý, Hà Nam
Ngày đăng ký: 02-03-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 11440

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ
ĐC: Phủ Lý, Hà Nam
Ngày đăng ký: 19-01-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 11327

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 150.000đ
ĐC: Phủ Lý, Hà Nam
Ngày đăng ký: 26-12-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 11237

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ
ĐC: Duy Tiên, Hà Nam
Ngày đăng ký: 01-12-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 11200

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000đ
ĐC: Phủ Lý, Hà Nam
Ngày đăng ký: 25-11-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 11175

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: Lý Nhân, Hà Nam
Ngày đăng ký: 17-11-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 11160

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 180.000đ
ĐC: Kim Bảng, Hà Nam
Ngày đăng ký: 12-11-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 11135

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ
ĐC: Phủ Lý, Hà Nam
Ngày đăng ký: 30-10-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 11098

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 200.000đ
ĐC: Phủ Lý, Hà Nam
Ngày đăng ký: 21-10-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Hóa học

Mã lớp 10881

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 180.000đ
ĐC: Duy Tiên, Hà Nam
Ngày đăng ký: 08-09-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 10880

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ
ĐC: Duy Tiên, Hà Nam
Ngày đăng ký: 08-09-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 10819

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ
ĐC: Phủ Lý, Hà Nam
Ngày đăng ký: 28-08-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Mời bạn xem lớp dạy kèm đầy đủ các khu vực và trạng thái.