THÔNG TIN CƠ BẢN LỚP DẠY KÈM 13850

Mã số lớp:13850
Ngày đăng ký:07-07-2024
Môn học:Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề:Lớp 7
Số học viên:1 học viên
Số buổi học/ tuần:3 buổi
Học phí:180.000đ /buổi
Khu vực:Phường 9, TP Cà Mau, Cà Mau
Loại hình:Học trực tiếp
Yêu cầu gia sư:
Thời gian học được:Trao đổi
Trạng thái:Lớp đã giao

HƯỚNG DẪN NHẬN LỚP DẠY

✔ Đăng ký hồ sơ gia sư tại đây và cập nhật đầy đủ thông tin (nếu chưa đăng ký).

Liên hệ nhân viên giao lớp
☎ Gọi 0933 75 24 24 hoặc 0949 35 24 24 (gọi trong giờ làm việc).
Để lại tin nhắn qua Zalo 0964 35 24 24 (24/7).

Vị trí tương đối của học viên trên google map


LỚP CHƯA GIAO CÙNG KHU VỰC

Hóa học

Mã lớp 13754

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Cà Mau, Cà Mau
Ngày đăng ký: 21-02-2024
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 13645

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Cà Mau, Cà Mau
Ngày đăng ký: 09-10-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 13444

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Cà Mau, Cà Mau
Ngày đăng ký: 23-03-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 13443

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Cà Mau, Cà Mau
Ngày đăng ký: 23-03-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Hóa học

Mã lớp 13390

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Cà Mau, Cà Mau
Ngày đăng ký: 10-02-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Vật lý

Mã lớp 13389

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Cà Mau, Cà Mau
Ngày đăng ký: 10-02-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 13388

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Cà Mau, Cà Mau
Ngày đăng ký: 10-02-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Ngữ văn

Mã lớp 13355

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Cà Mau, Cà Mau
Ngày đăng ký: 27-01-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 13259

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Cà Mau, Cà Mau
Ngày đăng ký: 17-11-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 13258

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Cà Mau, Cà Mau
Ngày đăng ký: 17-11-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Kiểm tra và chuẩn bị bài

Mã lớp 13214

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Cà Mau, Cà Mau
Ngày đăng ký: 26-10-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 13142

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Cà Mau, Cà Mau
Ngày đăng ký: 27-09-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 13101

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 120.000đ
ĐC: Cái Nước, Cà Mau
Ngày đăng ký: 14-09-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ngữ văn

Mã lớp 13076

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Cà Mau, Cà Mau
Ngày đăng ký: 07-09-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 13075

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Cà Mau, Cà Mau
Ngày đăng ký: 07-09-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 13074

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Cà Mau, Cà Mau
Ngày đăng ký: 06-09-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Ngữ văn

Mã lớp 13068

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ
ĐC: U Minh, Cà Mau
Ngày đăng ký: 05-09-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 13017

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Cà Mau, Cà Mau
Ngày đăng ký: 04-08-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12978

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Cà Mau, Cà Mau
Ngày đăng ký: 16-07-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 12948

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Cà Mau, Cà Mau
Ngày đăng ký: 07-07-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Hóa học

Mã lớp 12847

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Cà Mau, Cà Mau
Ngày đăng ký: 06-06-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Vật lý

Mã lớp 12846

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Cà Mau, Cà Mau
Ngày đăng ký: 06-06-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 12845

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Cà Mau, Cà Mau
Ngày đăng ký: 06-06-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Kiểm tra và chuẩn bị bài

Mã lớp 12720

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 100.000đ
ĐC: TP Cà Mau, Cà Mau
Ngày đăng ký: 08-04-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 12610

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Cà Mau, Cà Mau
Ngày đăng ký: 23-02-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 12513

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Cà Mau, Cà Mau
Ngày đăng ký: 14-01-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12138

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ
ĐC: TP Cà Mau, Cà Mau
Ngày đăng ký: 10-09-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 11810

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Cà Mau, Cà Mau
Ngày đăng ký: 11-05-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Vật lý

Mã lớp 11809

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Cà Mau, Cà Mau
Ngày đăng ký: 11-05-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 11808

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Cà Mau, Cà Mau
Ngày đăng ký: 11-05-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 11807

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Cà Mau, Cà Mau
Ngày đăng ký: 11-05-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Vật lý

Mã lớp 11806

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Cà Mau, Cà Mau
Ngày đăng ký: 11-05-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 11805

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Cà Mau, Cà Mau
Ngày đăng ký: 11-05-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Rèn chữ tiếng Việt

Mã lớp 11748

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Các lớp mầm non
Học phí: 80.000đ
ĐC: TP Cà Mau, Cà Mau
Ngày đăng ký: 17-04-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 11716

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Cà Mau, Cà Mau
Ngày đăng ký: 08-04-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 11409

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Bồi dưỡng học sinh giỏi
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Cà Mau, Cà Mau
Ngày đăng ký: 14-01-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Trung

Mã lớp 11408

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 162.000đ
ĐC: TP Cà Mau, Cà Mau
Ngày đăng ký: 14-01-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 11249

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Cà Mau, Cà Mau
Ngày đăng ký: 04-12-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 11192

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Cà Mau, Cà Mau
Ngày đăng ký: 23-11-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Hóa học

Mã lớp 11191

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Cà Mau, Cà Mau
Ngày đăng ký: 23-11-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 11157

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 150.000đ
ĐC: Năm Căn, Cà Mau
Ngày đăng ký: 10-11-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 11078

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Cà Mau, Cà Mau
Ngày đăng ký: 15-10-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 11070

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000đ
ĐC: TP Cà Mau, Cà Mau
Ngày đăng ký: 13-10-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 11059

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ
ĐC: Thới Bình, Cà Mau
Ngày đăng ký: 10-10-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Kiểm tra và chuẩn bị bài

Mã lớp 11015

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Cà Mau, Cà Mau
Ngày đăng ký: 02-10-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 10874

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000đ
ĐC: TP Cà Mau, Cà Mau
Ngày đăng ký: 08-09-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 10650

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Cà Mau, Cà Mau
Ngày đăng ký: 17-07-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 10544

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Cà Mau, Cà Mau
Ngày đăng ký: 30-06-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 10505

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Cà Mau, Cà Mau
Ngày đăng ký: 15-06-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 10274

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Cà Mau, Cà Mau
Ngày đăng ký: 22-04-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Mời bạn xem lớp dạy kèm đầy đủ các khu vực và trạng thái.