Thông tin cơ bản của học viên học gia sư

Mã số học viên:9612
Ngày đăng ký:16-12-2019
Môn học:Toán học
Lớp, chuyên đề:Lớp 6
Số học viên:1 học viên
Số buổi học/ tuần:2 buổi
Học phí:150.000đ/ buổi
Khu vực:ngõ 136, đường 3/2, phường Quyết Thắng, TP Sơn La, Sơn La
Loại hình:Học tại nhà
Yêu cầu gia sư:
Thời gian học được:Thứ 2-16:00, Thứ 5-16:00
Trạng thái:Lớp đã giao

HƯỚNG DẪN NHẬN LỚP DẠY

✔ Đăng ký hồ sơ gia sư tại đây và cập nhật đầy đủ thông tin (nếu chưa đăng ký).

Liên hệ nhân viên giao lớp
☎ Gọi 0386 183 824 hoặc 0939 022 724 (gọi trong giờ làm việc).
Để lại tin nhắn qua Zalo 0964 35 24 24 (24/7).

Vị trí tương đối của học viên trên google map


HỌC VIÊN CÙNG KHU VỰC

Mã lớp 12349
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Sơn La, Sơn La
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-11-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12107
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Sơn La, Sơn La
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-08-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11331
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Sơn La, Sơn La
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 26-12-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10906
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Mộc Châu, Sơn La
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-09-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10769
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Sơn La, Sơn La
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-08-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10768
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Sơn La, Sơn La
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-08-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10642
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 12
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Sơn La, Sơn La
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 16-07-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10268
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 2
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Sơn La, Sơn La
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 21-04-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9944
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Sơn La, Sơn La
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-02-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9527
❆ Học Sinh học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Sơn La, Sơn La
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 04-12-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9392
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Sơn La, Sơn La
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9226
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Sơn La, Sơn La
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9181
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Mai Sơn, Sơn La
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 21-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9061
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Sông Mã, Sơn La
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 07-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8980
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Sơn La, Sơn La
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 28-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8926
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Sơn La, Sơn La
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 23-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8388
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Sơn La, Sơn La
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-07-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8117
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Sơn La, Sơn La
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8099
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 11
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Sơn La, Sơn La
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 01-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 5672
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Sơn La, Sơn La
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-09-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5671
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Sơn La, Sơn La
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-09-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5529
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Sơn La, Sơn La
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 30-08-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5436
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Sơn La, Sơn La
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-08-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5081
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ TP Sơn La, Sơn La
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 06-07-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4675
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 300.000 đ/buổi
❆ Mường La, Sơn La
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-05-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3913
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Sơn La, Sơn La
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 1358
❆ Học Tiếng Anh
❆ Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 100.000đ/buổi
❆ TP Sơn La, Sơn La
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-05-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 797
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 6
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Sơn La, Sơn La
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 19-02-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 518
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 7
❆ Học phí 160.000 đ/ buổi
❆ TP Sơn La, Sơn La
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 03-12-2016
Xem chi tiết

» Tìm thêm lớp gia sư

Đăng ký làm gia sư