THÔNG TIN CƠ BẢN LỚP DẠY KÈM 9944

Mã số lớp:9944
Ngày đăng ký:11-02-2020
Môn học:Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề:Lớp 1
Số học viên:1 học viên
Số buổi học/ tuần:4 buổi
Học phí:120.000đ /buổi
Khu vực:phường Chiềng Sinh, TP Sơn La, Sơn La
Loại hình:Học trực tiếp
Yêu cầu gia sư:Nữ
Thời gian học được:2-19:00_3-19:00_4-19:00_5-19:00_6-19:00_7-19:00_8-19:00
Trạng thái:Lớp chưa giao

HƯỚNG DẪN NHẬN LỚP DẠY

✔ Đăng ký hồ sơ gia sư tại đây và cập nhật đầy đủ thông tin (nếu chưa đăng ký).

Liên hệ nhân viên giao lớp
☎ Gọi 0933 75 24 24 hoặc 0949 35 24 24 (gọi trong giờ làm việc).
Để lại tin nhắn qua Zalo 0964 35 24 24 (24/7).

Vị trí tương đối của học viên trên google map


LỚP CHƯA GIAO CÙNG KHU VỰC

Vật lý

Mã lớp 13593

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Sơn La, Sơn La
Ngày đăng ký: 14-08-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Hóa học

Mã lớp 13592

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Sơn La, Sơn La
Ngày đăng ký: 14-08-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 13591

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Sơn La, Sơn La
Ngày đăng ký: 14-08-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 13342

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 135.000đ
ĐC: Mộc Châu, Sơn La
Ngày đăng ký: 05-01-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 13341

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ
ĐC: Mộc Châu, Sơn La
Ngày đăng ký: 05-01-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 13333

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Sơn La, Sơn La
Ngày đăng ký: 29-12-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 13317

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Sơn La, Sơn La
Ngày đăng ký: 17-12-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 13108

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Sơn La, Sơn La
Ngày đăng ký: 17-09-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 12349

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Sơn La, Sơn La
Ngày đăng ký: 17-11-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12107

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Sơn La, Sơn La
Ngày đăng ký: 27-08-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 11331

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Sơn La, Sơn La
Ngày đăng ký: 26-12-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 10642

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Sơn La, Sơn La
Ngày đăng ký: 16-07-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 9612

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Sơn La, Sơn La
Ngày đăng ký: 16-12-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 9392

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000đ
ĐC: TP Sơn La, Sơn La
Ngày đăng ký: 18-11-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 9226

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Sơn La, Sơn La
Ngày đăng ký: 27-10-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Hóa học

Mã lớp 8980

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Sơn La, Sơn La
Ngày đăng ký: 28-09-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 8388

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Sơn La, Sơn La
Ngày đăng ký: 06-07-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 8117

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Sơn La, Sơn La
Ngày đăng ký: 03-06-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Vật lý

Mã lớp 5436

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Sơn La, Sơn La
Ngày đăng ký: 21-08-2018
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Mời bạn xem lớp dạy kèm đầy đủ các khu vực và trạng thái.