TÌM LỚP DẠY KÈM

TOP 30 LỚP DẠY KÈM MỚI NHẤT

Các môn tiểu học

Mã lớp 13293

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ
ĐC: Châu Thành, Trà Vinh
Ngày đăng ký: 01-12-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 13292

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ
ĐC: Bến Lức, Long An
Ngày đăng ký: 30-11-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 13291

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ
ĐC: Bến Lức, Long An
Ngày đăng ký: 30-11-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 13290

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Tây Ninh, Tây Ninh
Ngày đăng ký: 30-11-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 13289

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ
ĐC: Đức Thọ, Hà Tĩnh
Ngày đăng ký: 29-11-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 13288

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Đồng Hới, Quảng Bình
Ngày đăng ký: 28-11-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 13287

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 150.000đ
ĐC: Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
Ngày đăng ký: 26-11-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 13286

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Kon Tum, Kon Tum
Ngày đăng ký: 25-11-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 13285

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: Cai Lậy, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 25-11-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 13284

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Ninh Bình, Ninh Bình
Ngày đăng ký: 23-11-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 13283

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000đ
ĐC: TP Cao Bằng, Cao Bằng
Ngày đăng ký: 23-11-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 13282

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 180.000đ
ĐC: Gia Nghĩa, Đắk Nông
Ngày đăng ký: 22-11-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 13281

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 180.000đ
ĐC: Gia Nghĩa, Đắk Nông
Ngày đăng ký: 22-11-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 13280

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 160.000đ
ĐC: TP Mỹ Tho, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 21-11-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 13279

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 150.000đ
ĐC: Bảo Lộc, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 21-11-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 13278

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 120.000đ
ĐC: Gia Nghĩa, Đắk Nông
Ngày đăng ký: 21-11-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 13277

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Lào Cai, Lào Cai
Ngày đăng ký: 21-11-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 13276

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ
ĐC: Hội An, Quảng Nam
Ngày đăng ký: 21-11-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 13275

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Trà Vinh, Trà Vinh
Ngày đăng ký: 21-11-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 13274

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
Ngày đăng ký: 19-11-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 13273

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
Ngày đăng ký: 19-11-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 13272

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
Ngày đăng ký: 19-11-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 13271

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 162.000đ
ĐC: TP Huế, Thừa Thiên Huế
Ngày đăng ký: 19-11-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 13270

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: Ngã Năm, Sóc Trăng
Ngày đăng ký: 18-11-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 13269

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 180.000đ
ĐC: Kim Động, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 18-11-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 13268

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ
ĐC: Đồng Xoài, Bình Phước
Ngày đăng ký: 18-11-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 13267

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Lai Châu, Lai Châu
Ngày đăng ký: 18-11-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Hóa học

Mã lớp 13266

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Lai Châu, Lai Châu
Ngày đăng ký: 18-11-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Vật lý

Mã lớp 13265

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Lai Châu, Lai Châu
Ngày đăng ký: 18-11-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 13264

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Lai Châu, Lai Châu
Ngày đăng ký: 18-11-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Hóa học

Mã lớp 13263

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 220.000đ
ĐC: TP Tây Ninh, Tây Ninh
Ngày đăng ký: 18-11-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 13262

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 220.000đ
ĐC: TP Tây Ninh, Tây Ninh
Ngày đăng ký: 18-11-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 13261

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 200.000đ
ĐC: Ngô Quyền, Hải Phòng
Ngày đăng ký: 18-11-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 13260

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 200.000đ
ĐC: Ngô Quyền, Hải Phòng
Ngày đăng ký: 18-11-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 13259

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Cà Mau, Cà Mau
Ngày đăng ký: 17-11-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 13258

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Cà Mau, Cà Mau
Ngày đăng ký: 17-11-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 13257

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Ngày đăng ký: 15-11-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ngữ văn

Mã lớp 13256

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 250.000đ
ĐC: TP Bắc Giang, Bắc Giang
Ngày đăng ký: 15-11-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 13255

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 150.000đ
ĐC: Đô Lương, Nghệ An
Ngày đăng ký: 15-11-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 13254

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ
ĐC: Nghi Lộc, Nghệ An
Ngày đăng ký: 14-11-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them


Đăng ký làm gia sư