Gia-sư-My-teacher-Phạm Thúy Hạnh

Gia sư Phạm Thúy Hạnh

Mã số gia sư 0015223

Ngày sinh 1996

Giới tính Nữ

Ngày cập nhật 02-12-2020

GIỚI THIỆU

Hiện tại tôi đang là giáo viên tiểu học tại trường Phổ thông Tuyên Quang, tôi có kinh nghiệm dạy gia sư các cấp tiểu học và dạy luyện chữ đẹp.

CHUYÊN NGÀNH

Lĩnh vực:Sư phạm
Chuyên ngành:Giáo dục Tiểu học
Học vị:Đại học
Chứng nhận chuyên ngành:Đã cung cấp cho trung tâm

MÔN LỚP DẠY

Môn: Các môn tiểu học
Lớp: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4

KHU VỰC DẠY

Tuyên Quang TP Tuyên Quang, Hàm Yên, Yên Sơn

KINH NGHIỆM VÀ THÀNH TÍCH

Hiện tại tôi đang là giáo viên tiểu học tại trường Phổ thông Tuyên Quang, tôi có kinh nghiệm dạy gia sư các cấp tiểu học và dạy luyện chữ đẹp.