Gia-sư-My-teacher

Gia sư Vũ Thị Kim Huế

Mã số gia sư 0016095

Ngày sinh 1979

Giới tính Nữ

Ngày cập nhật 01-07-2023

GIỚI THIỆU

Có 20 năm công tác, 18 năm làm công tác quản lý, là cốt cán chuyên môn của Sở, phòng, trường.Có Bằng ĐHSP tiểu học hệ chính qui, có bằng trung cấp lý luận chính trị - hành chính.

CHUYÊN NGÀNH

Lĩnh vực:Sư phạm
Chuyên ngành:Giáo dục Tiểu học
Học vị:Đại học
Chứng nhận chuyên ngành:Đã cung cấp cho trung tâm

MÔN LỚP DẠY

Môn: Toán và Tiếng Việt
Lớp: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5

KHU VỰC DẠY

Lào Cai TP Lào Cai

KINH NGHIỆM VÀ THÀNH TÍCH

Có 20 năm công tác, 18 năm làm công tác quản lý, là cốt cán chuyên môn của Sở, phòng, trường.Có Bằng ĐHSP tiểu học hệ chính qui, có bằng trung cấp lý luận chính trị - hành chính.