Gia-sư-My-teacher-Vú Thị Hựu

Gia sư Vú Thị Hựu

Mã số gia sư 0016771

Ngày sinh 1975

Giới tính Nữ

Ngày cập nhật 27-02-2022

GIỚI THIỆU

Là Gv có kinh nghiệm 24 năm chuyện dạy lớp 4,5,3 và Bồi dững HS giỏi, Luyện Toán Vyolimpic Timo. Từng đạt GVG và GV viết chữ đẹp cấp huyện.

CHUYÊN NGÀNH

Lĩnh vực:Sư phạm
Chuyên ngành:Giáo dục Tiểu học
Học vị:Đại học
Chứng nhận chuyên ngành:Đã cung cấp cho trung tâm

MÔN LỚP DẠY

Môn: Các môn tiểu học
Lớp: Lớp 3, Lớp 4

KHU VỰC DẠY

Thanh Hóa TP Thanh Hoá, Bỉm Sơn, Sầm Sơn, Quan Hoá, Quan Sơn, Bá Thước, Thường Xuân, Như Xuân, Như Thanh, Lang Chánh, Ngọc Lặc, Thạch Thành, Cẩm Thủy, Thọ Xuân, Vĩnh Lộc, Thiệu Hoá, Triệu Sơn, Nông Cống, Đông Sơn, Hà Trung, Hoằng Hoá, Nga Sơn, Hậu Lộc, Quảng Xương, Tĩnh Gia, Yên Định

KINH NGHIỆM VÀ THÀNH TÍCH

Là Gv có kinh nghiệm 24 năm chuyện dạy lớp 4,5,3 và Bồi dững HS giỏi, Luyện Toán Vyolimpic Timo. Từng đạt GVG và GV viết chữ đẹp cấp huyện.