Thông tin cơ bản của học viên học gia sư

Mã số học viên:10915
Ngày đăng ký:12-09-2020
Môn học:Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề:Lớp 2
Số học viên:1 học viên
Số buổi học/ tuần:3 buổi
Học phí:120.000đ/ buổi
Khu vực:Bình Hiếu, Vĩnh Tường, Long Mỹ, Hậu Giang
Loại hình:Học tại nhà
Yêu cầu gia sư:gia sư Nữ,
Dạy buổi học 2h.
Thời gian học được:Thứ 2-08:00, Thứ 3-08:00, Thứ 4-08:00, Thứ 5-08:00, Thứ 6-08:00, Thứ 7-08:00, Chủ nhật-08:00
Trạng thái:Lớp chưa giao

HƯỚNG DẪN NHẬN LỚP DẠY

✔ Đăng ký hồ sơ gia sư tại đây và cập nhật đầy đủ thông tin (nếu chưa đăng ký).

Liên hệ nhân viên giao lớp
☎ Gọi 0386 183 824 hoặc 0939 022 724 (gọi trong giờ làm việc).
Để lại tin nhắn qua Zalo 0964 35 24 24 (24/7).

Vị trí tương đối của học viên trên google map


HỌC VIÊN CÙNG KHU VỰC

Mã lớp 10640
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Long Mỹ, Hậu Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-07-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9636
❆ Học Tiếng Anh
❆ Chứng chỉ IELTS
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Vị Thanh, Hậu Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-12-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9274
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Phụng Hiệp, Hậu Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 01-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8711
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Long Mỹ, Hậu Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8321
❆ Học Tiếng Hàn
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Long Mỹ, Hậu Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 27-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8068
❆ Học Tiếng Hàn
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Vị Thuỷ, Hậu Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 27-05-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7974
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Cái Răng, Cần Thơ
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 10-05-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7963
❆ Học Tin học
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 350.000đ/ buổi
❆ Châu Thành A, Hậu Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 08-05-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7962
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Châu Thành A, Hậu Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 08-05-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7921
❆ Học Tiếng Trung
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Phụng Hiệp, Hậu Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 02-05-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7626
❆ Học Tiếng Trung
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Vị Thuỷ, Hậu Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 28-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7466
❆ Học Tiếng Hàn
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Long Mỹ, Hậu Giang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7248
❆ Học Tiếng Hàn
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Vị Thuỷ, Hậu Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6985
❆ Học Tiếng Trung
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Long Mỹ, Hậu Giang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-01-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 5308
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 200.000 đ/buổi
❆ Long Mỹ, Hậu Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 31-07-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5299
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Vị Thanh, Hậu Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 27-07-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4671
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Vị Thuỷ, Hậu Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-05-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3936
❆ Học Tiếng Đức
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Vị Thanh, Hậu Giang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 13-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3260
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Phụng Hiệp, Hậu Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 09-12-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 3195
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Phụng Hiệp, Hậu Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 04-12-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2811
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Vị Thanh, Hậu Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 21-10-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2810
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Vị Thanh, Hậu Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 21-10-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2657
❆ Học Tiếng Nhật
❆ Học viên tự do
❆ Học phí thỏa thuận
❆ Long Mỹ, Hậu Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 06-10-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2653
❆ Học Toán học
❆ Luyện thi đại học
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Vị Thanh, Hậu Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-10-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2339
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 200.000 đ/buổi
❆ Ngã Bảy, Hậu Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-09-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2254
❆ Học Tiếng Anh
❆ Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Phụng Hiệp, Hậu Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 26-08-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1903
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Vị Thanh, Hậu Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 18-07-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1515
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 11
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Châu Thành A, Hậu Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-06-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1514
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Châu Thành A, Hậu Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-06-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1412
❆ Học Hội họa
❆ Lớp 1
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ Vị Thanh, Hậu Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 29-05-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 206
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí thỏa thuận
❆ Châu Thành A, Hậu Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 20-05-2016
Xem chi tiết

» Tìm thêm lớp gia sư

Đăng ký làm gia sư