Thông tin cơ bản của học viên học gia sư

Mã số học viên:11690
Ngày đăng ký:01-04-2021
Môn học:Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề:Lớp 5
Số học viên:1 học viên
Số buổi học/ tuần:3 buổi
Học phí:120.000đ/ buổi
Khu vực:Nông Cống, Thanh Hóa
Loại hình:Học tại nhà
Yêu cầu gia sư:gia sư Nữ,
Thời gian học được:Thứ 3-19:00, Thứ 4-19:00, Thứ 5-19:00
Trạng thái:Lớp chưa giao

HƯỚNG DẪN NHẬN LỚP DẠY

✔ Đăng ký hồ sơ gia sư tại đây và cập nhật đầy đủ thông tin (nếu chưa đăng ký).

Liên hệ nhân viên giao lớp
☎ Gọi 0386 183 824 hoặc 0939 022 724 (gọi trong giờ làm việc).
Để lại tin nhắn qua Zalo 0964 35 24 24 (24/7).

Vị trí tương đối của học viên trên google map


HỌC VIÊN CÙNG KHU VỰC

Mã lớp 11917
❆ Học Tin học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ Sầm Sơn, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 14-06-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11882
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Triệu Sơn, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-06-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11881
❆ Học Khoa học tự nhiên
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Triệu Sơn, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 05-06-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11855
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Triệu Sơn, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 29-05-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11854
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Triệu Sơn, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 29-05-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11499
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Sầm Sơn, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 19-02-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11389
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Quảng Xương, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 11-01-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11388
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Quảng Xương, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 11-01-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11272
❆ Học Toán học
❆ Luyện thi đại học
❆ Học phí 270.000đ/ buổi
❆ TP Thanh Hoá, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 09-12-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11229
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Thanh Hoá, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 30-11-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11116
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Thanh Hoá, Thanh Hóa
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-10-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10754
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Thanh Hoá, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 09-08-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10753
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Thanh Hoá, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 09-08-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10665
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 10
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Quảng Xương, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 21-07-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10629
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Hà Trung, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 13-07-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10458
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Thanh Hoá, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 01-06-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10244
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Thanh Hoá, Thanh Hóa
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-04-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10047
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 80.000đ/ buổi
❆ TP Thanh Hoá, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-02-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10046
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Nga Sơn, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 27-02-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10045
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Nga Sơn, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 26-02-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10000
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Nga Sơn, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 19-02-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9979
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Thanh Hoá, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-02-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9974
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Thanh Hoá, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-02-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9843
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Quảng Xương, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 30-01-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9823
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Thanh Hoá, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-01-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9802
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Nga Sơn, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-01-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9797
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Hoằng Hoá, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 09-01-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9739
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 8
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Yên Định, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 02-01-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9424
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Tĩnh Gia, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 22-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9390
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Thanh Hoá, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9364
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 12
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Bỉm Sơn, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9334
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 5
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Thanh Hoá, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9086
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 2
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Bỉm Sơn, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 09-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9055
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Hà Trung, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8954
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Quảng Xương, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8953
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Quảng Xương, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8942
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Thanh Hoá, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 24-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8871
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 60.000đ/ buổi
❆ TP Thanh Hoá, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8769
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Thanh Hoá, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 01-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8722
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Thanh Hoá, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 26-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8660
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 11
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Thanh Hoá, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8574
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Thanh Hoá, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8573
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Thanh Hoá, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8539
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Nga Sơn, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 01-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8538
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 10
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Nga Sơn, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 01-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8537
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Nga Sơn, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 01-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8504
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 5
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Quảng Xương, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 27-07-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8503
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Quảng Xương, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-07-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8456
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Thanh Hoá, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 20-07-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8423
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Thanh Hoá, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 14-07-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8422
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Thanh Hoá, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 14-07-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8390
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Sầm Sơn, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-07-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8185
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Quảng Xương, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 09-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8160
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 11
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Sầm Sơn, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 06-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8156
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Thanh Hoá, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8153
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 11
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Sầm Sơn, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8152
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Sầm Sơn, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8151
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Sầm Sơn, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 05-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8051
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Thanh Hoá, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 24-05-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8041
❆ Học Lịch sử
❆ Luyện thi đại học
❆ Học phí 350.000đ/ buổi
❆ Thạch Thành, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 22-05-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8040
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Thạch Thành, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 22-05-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7864
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Sầm Sơn, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 22-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7837
❆ Học Tiếng Anh
❆ Luyện thi đại học
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Thanh Hoá, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7755
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Sầm Sơn, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 09-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7652
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Hoằng Hoá, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 31-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7651
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 9
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Hoằng Hoá, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 31-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7650
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Hoằng Hoá, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 31-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7595
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Thanh Hoá, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7594
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 6
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Thanh Hoá, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 24-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7593
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Thanh Hoá, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 24-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7449
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 300.000đ/ buổi
❆ TP Thanh Hoá, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 14-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7425
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 280.000đ/ buổi
❆ TP Thanh Hoá, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7344
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Thanh Hoá, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7330
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Thanh Hoá, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 05-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7283
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Thanh Hoá, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 01-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7243
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Thanh Hoá, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 26-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7155
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Thiệu Hoá, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7151
❆ Học Toán và Văn
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Thanh Hoá, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 21-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7148
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Thanh Hoá, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 21-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7147
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Thanh Hoá, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7128
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Hoằng Hoá, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 20-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7048
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Thanh Hoá, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7020
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí thỏa thuận
❆ TP Thanh Hoá, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7019
❆ Học Toán học
❆ Học viên tự do
❆ Học phí thỏa thuận
❆ TP Thanh Hoá, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7018
❆ Học Toán học
❆ Học viên tự do
❆ Học phí thỏa thuận
❆ TP Thanh Hoá, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6959
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100
❆ Thiệu Hoá, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 19-01-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6928
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Hoằng Hoá, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-01-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6913
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 150
❆ Đông Sơn, Thanh Hóa
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 13-01-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6904
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 130.000đ/ buổi
❆ TP Thanh Hoá, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 13-01-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6903
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 9
❆ Học phí 130.000đ/ buổi
❆ TP Thanh Hoá, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 13-01-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6902
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 130.000đ/ buổi
❆ TP Thanh Hoá, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 13-01-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6839
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Sầm Sơn, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-01-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6727
❆ Học Tin học
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Thanh Hoá, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 21-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6703
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Thanh Hoá, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 19-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6621
❆ Học Tiếng Anh
❆ Luyện thi đại học
❆ Học phí 150.000đ/buổi
❆ TP Thanh Hoá, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6596
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000đ/buổi
❆ TP Thanh Hoá, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6546
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Thanh Hoá, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6542
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Thanh Hoá, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6538
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Thanh Hoá, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6185
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 120.000đ/buổi
❆ TP Thanh Hoá, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 29-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6148
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Thanh Hoá, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 26-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6147
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000đ/buổi
❆ TP Thanh Hoá, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 26-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6133
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000đ/buổi
❆ TP Thanh Hoá, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6126
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Thanh Hoá, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6096
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 12
❆ Học phí 300.000 đ/buổi
❆ Sầm Sơn, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 21-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5984
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Nga Sơn, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 13-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5983
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Nga Sơn, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 13-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5982
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Nga Sơn, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 13-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5965
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Đông Sơn, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5765
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Thanh Hoá, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-09-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5656
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí thỏa thuận
❆ TP Thanh Hoá, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 13-09-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5402
❆ Học Tiếng Anh
❆ Các lớp mầm non
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ TP Thanh Hoá, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-08-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5378
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Học viên tự do
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ TP Thanh Hoá, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-08-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5307
❆ Học Tiếng Đức
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 300.000 đ/buổi
❆ TP Thanh Hoá, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 30-07-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5269
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Hà Trung, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-07-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5164
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 60.000đ/buổi
❆ TP Thanh Hoá, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-07-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5160
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 11
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Thanh Hoá, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-07-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5014
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Thanh Hoá, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 01-07-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4971
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Thanh Hoá, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 27-06-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4930
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ TP Thanh Hoá, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 22-06-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4730
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Thanh Hoá, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 02-06-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4665
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Sầm Sơn, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-05-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4285
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Đông Sơn, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-04-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4116
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Bỉm Sơn, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 28-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4065
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Thanh Hoá, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 24-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3992
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Hoằng Hoá, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 18-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3358
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Nông Cống, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 27-12-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 3305
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 7
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Hoằng Hoá, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-12-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 3247
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Thanh Hoá, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 08-12-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 3117
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 10
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Thanh Hoá, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 25-11-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 3035
❆ Học Tiếng Anh
❆ Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Bỉm Sơn, Thanh Hóa
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-11-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2515
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Thanh Hoá, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 20-09-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2487
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Thanh Hoá, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 18-09-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2481
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 1.000.000đ/tháng
❆ TP Thanh Hoá, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-09-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2375
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Các lớp mầm non
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Thanh Hoá, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 09-09-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2273
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Thiệu Hoá, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 28-08-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2224
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Cẩm Thủy, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 23-08-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1608
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Sầm Sơn, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-06-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1174
❆ Học Toán học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Thanh Hoá, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-04-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1158
❆ Học Toán học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Thanh Hoá, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-04-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 882
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Thanh Hoá, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 05-03-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 877
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100,000 đ/buổi
❆ TP Thanh Hoá, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-03-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 843
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100,000 đ/buổi
❆ Nga Sơn, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 26-02-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 814
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 250.000đ/buổi
❆ TP Thanh Hoá, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-02-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 736
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Thanh Hoá, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 09-02-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 489
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 10
❆ Học phí 150.000đ /buổi
❆ TP Thanh Hoá, Thanh Hóa
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 20-11-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 451
❆ Học Toán học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 80.000đ/buổi
❆ TP Thanh Hoá, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 29-10-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 402
❆ Học Ngữ Văn
❆ Lớp 9
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ TP Thanh Hóa, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-10-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 390
❆ Học Các chính tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Thanh Hóa, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-10-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 364
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000 đ/buổi (TB)
❆ Hoằng Hóa, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 20-09-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 314
❆ Học Tiếng Nhật
❆ Ngoại ngữ
❆ Học phí 1.000đ/ buổi
❆ Tp Thanh Hóa, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-08-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 286
❆ Học Các môm tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Tp Thanh Hóa, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-08-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 211
❆ Học Toán 12 năm 2016
❆ 2017
❆ Học phí 1 học
❆ TP.Thanh Hóa, Thanh Hóa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 29-05-2016
Xem chi tiết

» Tìm thêm lớp gia sư

Đăng ký làm gia sư