Thông tin cơ bản của học viên học gia sư

Mã số học viên:12193
Ngày đăng ký:26-09-2021
Môn học:Toán học
Lớp, chuyên đề:Lớp 8
Số học viên:1 học viên
Số buổi học/ tuần:2 buổi
Học phí:150.000đ/ buổi
Khu vực:Núi Giao, Sông Công, Thái Nguyên
Loại hình:Học tại nhà
Yêu cầu gia sư:
Thời gian học được:Thứ 2-14:00, Thứ 3-14:00, Thứ 4-14:00, Thứ 5-14:00, Thứ 6-14:00
Trạng thái:Lớp chưa giao

HƯỚNG DẪN NHẬN LỚP DẠY

✔ Đăng ký hồ sơ gia sư tại đây và cập nhật đầy đủ thông tin (nếu chưa đăng ký).

Liên hệ nhân viên giao lớp
☎ Gọi 0386 183 824 hoặc 0939 022 724 (gọi trong giờ làm việc).
Để lại tin nhắn qua Zalo 0964 35 24 24 (24/7).

Vị trí tương đối của học viên trên google map


HỌC VIÊN CÙNG KHU VỰC

Mã lớp 12194
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Sông Công, Thái Nguyên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 26-09-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11925
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Thái Nguyên, Thái Nguyên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-06-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11723
❆ Học Toán học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Thái Nguyên, Thái Nguyên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 09-04-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11397
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Sông Công, Thái Nguyên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-01-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11333
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Thái Nguyên, Thái Nguyên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 27-12-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11286
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 7
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Thái Nguyên, Thái Nguyên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 13-12-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11048
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 4
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Phổ Yên, Thái Nguyên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 08-10-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10977
❆ Học Tin học
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Thái Nguyên, Thái Nguyên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 23-09-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10912
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 3
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Thái Nguyên, Thái Nguyên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-09-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10785
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Thái Nguyên, Thái Nguyên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-08-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10691
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Phú Lương, Thái Nguyên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 28-07-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10690
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Phú Lương, Thái Nguyên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 28-07-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10687
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 4
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Sông Công, Thái Nguyên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 27-07-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10686
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Sông Công, Thái Nguyên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-07-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10507
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Sông Công, Thái Nguyên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 16-06-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10404
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Thái Nguyên, Thái Nguyên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 19-05-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10379
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Sông Công, Thái Nguyên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-05-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10215
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Thái Nguyên, Thái Nguyên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 08-04-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10152
❆ Học Tiếng Trung
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ TP Thái Nguyên, Thái Nguyên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 20-03-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10138
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Sông Công, Thái Nguyên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 18-03-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10073
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Sông Công, Thái Nguyên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 02-03-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9887
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Sông Công, Thái Nguyên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-02-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9766
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Thái Nguyên, Thái Nguyên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 04-01-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9765
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Thái Nguyên, Thái Nguyên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 04-01-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9556
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 10
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Thái Nguyên, Thái Nguyên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-12-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9519
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Sông Công, Thái Nguyên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-12-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9324
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Đại Từ, Thái Nguyên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9063
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 6
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Thái Nguyên, Thái Nguyên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 07-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9053
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Thái Nguyên, Thái Nguyên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 05-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9052
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Thái Nguyên, Thái Nguyên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 05-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8608
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Thái Nguyên, Thái Nguyên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 10-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8529
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Phổ Yên, Thái Nguyên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 30-07-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8528
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Phổ Yên, Thái Nguyên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 30-07-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8527
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Sông Công, Thái Nguyên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 30-07-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8496
❆ Học Tiếng Trung
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ Phổ Yên, Thái Nguyên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 25-07-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8170
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Đồng Hỷ, Thái Nguyên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8024
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Thái Nguyên, Thái Nguyên
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-05-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7800
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 10
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Thái Nguyên, Thái Nguyên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 13-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7799
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 10
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Thái Nguyên, Thái Nguyên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 13-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7703
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Sông Công, Thái Nguyên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 05-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7660
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Thái Nguyên, Thái Nguyên
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 01-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7487
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 140.000đ/ buổi
❆ TP Thái Nguyên, Thái Nguyên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7090
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Phổ Yên, Thái Nguyên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7085
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Thái Nguyên, Thái Nguyên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 16-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7084
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Đồng Hỷ, Thái Nguyên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 16-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6988
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Sông Công, Thái Nguyên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 25-01-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6446
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 10
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Thái Nguyên, Thái Nguyên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5907
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Phú Bình, Thái Nguyên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5906
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Phú Bình, Thái Nguyên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5820
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Thái Nguyên, Thái Nguyên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 29-09-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5798
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Phổ Yên, Thái Nguyên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 28-09-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5613
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 300.000 đ/buổi
❆ TP Thái Nguyên, Thái Nguyên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 09-09-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5430
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Thái Nguyên, Thái Nguyên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 19-08-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5396
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 250.000 đ/buổi
❆ Đại Từ, Thái Nguyên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-08-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5395
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 250.000 đ/buổi
❆ Đại Từ, Thái Nguyên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-08-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5025
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Thái Nguyên, Thái Nguyên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 02-07-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4704
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Phổ Yên, Thái Nguyên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 30-05-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4662
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Thái Nguyên, Thái Nguyên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 24-05-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4661
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Thái Nguyên, Thái Nguyên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 24-05-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4628
❆ Học Tin học
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Đại Từ, Thái Nguyên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 21-05-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4483
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Thái Nguyên, Thái Nguyên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-05-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4372
❆ Học Tiếng Anh
❆ Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Phổ Yên, Thái Nguyên
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-04-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4371
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Phổ Yên, Thái Nguyên
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-04-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3965
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Sông Công, Thái Nguyên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3735
❆ Học Toán học
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 200.000 đ/buổi
❆ Đại Từ, Thái Nguyên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-02-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3721
❆ Học Tin học
❆ Lớp 8
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ TP Thái Nguyên, Thái Nguyên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-02-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3702
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 80.000 đ/buổi
❆ Sông Công, Thái Nguyên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 22-02-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3681
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ Phổ Yên, Thái Nguyên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-02-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3680
❆ Học Tiếng Nhật
❆ Học viên tự do
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ Phổ Yên, Thái Nguyên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-02-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3448
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 12
❆ Học phí thỏa thuân
❆ Sông Công, Thái Nguyên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 08-01-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3415
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Sông Công, Thái Nguyên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-01-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 2829
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Phổ Yên, Thái Nguyên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 23-10-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2433
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 200.000 đ/buổi
❆ Phổ Yên, Thái Nguyên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 13-09-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2349
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Đồng Hỷ, Thái Nguyên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 06-09-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2265
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 50.000đ/buổi
❆ Phổ Yên, Thái Nguyên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-08-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2112
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Thái Nguyên, Thái Nguyên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 10-08-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1490
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Phổ Yên, Thái Nguyên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-06-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 610
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 11
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Phú Bình, Thái Nguyên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 03-01-2017
Xem chi tiết

» Tìm thêm lớp gia sư

Đăng ký làm gia sư