THÔNG TIN CƠ BẢN LỚP DẠY KÈM 12913

Mã số lớp:12913
Ngày đăng ký:27-06-2022
Môn học:Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề:Lớp 3
Số học viên:1 học viên
Số buổi học/ tuần:2 buổi
Học phí:120.000đ /buổi
Khu vực:P. Ea Tam, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Loại hình:Học trực tiếp
Yêu cầu gia sư:Ưu tiên SV. Ôn lại kiến thức căn bản
Thời gian học được:Trao đổi với gia sư
Trạng thái:Lớp đã giao

HƯỚNG DẪN NHẬN LỚP DẠY

✔ Đăng ký hồ sơ gia sư tại đây và cập nhật đầy đủ thông tin (nếu chưa đăng ký).

Liên hệ nhân viên giao lớp
☎ Gọi 0933 75 24 24 hoặc 0949 35 24 24 (gọi trong giờ làm việc).
Để lại tin nhắn qua Zalo 0964 35 24 24 (24/7).

Vị trí tương đối của học viên trên google map


LỚP CHƯA GIAO CÙNG KHU VỰC

Toán học

Mã lớp 13676

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ
ĐC: Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Ngày đăng ký: 26-10-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 13573

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 180.000đ
ĐC: Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Ngày đăng ký: 30-07-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán và Tiếng Việt

Mã lớp 13551

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 220K.000đ
ĐC: Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Ngày đăng ký: 04-07-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán và Tiếng Việt

Mã lớp 13529

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 150.000đ
ĐC: Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Ngày đăng ký: 12-06-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tin học

Mã lớp 13480

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 200.000đ
ĐC: Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Ngày đăng ký: 18-04-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Hóa học

Mã lớp 13370

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 200.000đ
ĐC: Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Ngày đăng ký: 02-02-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 13369

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 200.000đ
ĐC: Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Ngày đăng ký: 02-02-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 13346

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 200.000đ
ĐC: Krông Buk, Đắk Lắk
Ngày đăng ký: 09-01-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 13345

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 200.000đ
ĐC: Krông Buk, Đắk Lắk
Ngày đăng ký: 09-01-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 13332

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ
ĐC: Ea Kar, Đắk Lắk
Ngày đăng ký: 28-12-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Hóa học

Mã lớp 13225

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 120.000đ
ĐC: Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Ngày đăng ký: 31-10-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 13224

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 200.000đ
ĐC: Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Ngày đăng ký: 31-10-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 13115

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 150.000đ
ĐC: Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Ngày đăng ký: 19-09-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 13114

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 150.000đ
ĐC: Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Ngày đăng ký: 19-09-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 13056

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ
ĐC: Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Ngày đăng ký: 29-08-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 12904

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 150.000đ
ĐC: Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Ngày đăng ký: 23-06-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 12780

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 150.000đ
ĐC: Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Ngày đăng ký: 05-05-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12729

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 150.000đ
ĐC: Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Ngày đăng ký: 13-04-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Nhật

Mã lớp 12717

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 200.000đ
ĐC: Ea Kar, Đắk Lắk
Ngày đăng ký: 08-04-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 12714

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 150.000đ
ĐC: Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Ngày đăng ký: 07-04-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 12663

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ
ĐC: Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Ngày đăng ký: 17-03-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 12635

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 180.000đ
ĐC: Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Ngày đăng ký: 05-03-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 12463

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ
ĐC: Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Ngày đăng ký: 25-12-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 12462

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ
ĐC: Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Ngày đăng ký: 25-12-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 12022

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000đ
ĐC: Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Ngày đăng ký: 06-07-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 11637

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ
ĐC: Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Ngày đăng ký: 17-03-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 11487

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ
ĐC: Krông Pắc, Đắk Lắk
Ngày đăng ký: 17-02-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 11486

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ
ĐC: Krông Pắc, Đắk Lắk
Ngày đăng ký: 17-02-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 10869

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ
ĐC: Cư M gar, Đắk Lắk
Ngày đăng ký: 08-09-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 10652

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 120.000đ
ĐC: Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Ngày đăng ký: 18-07-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 10586

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 120.000đ
ĐC: Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Ngày đăng ký: 07-07-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 10432

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 150.000đ
ĐC: Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Ngày đăng ký: 25-05-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 10391

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ
ĐC: Cư M gar, Đắk Lắk
Ngày đăng ký: 18-05-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 10084

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 120.000đ
ĐC: Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Ngày đăng ký: 04-03-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 10001

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 180.000đ
ĐC: Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Ngày đăng ký: 19-02-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 9881

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ
ĐC: Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Ngày đăng ký: 03-02-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 9828

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 120.000đ
ĐC: Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Ngày đăng ký: 17-01-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 9827

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 120.000đ
ĐC: Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Ngày đăng ký: 17-01-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 9785

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ
ĐC: Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Ngày đăng ký: 07-01-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 9685

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 150.000đ
ĐC: Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Ngày đăng ký: 24-12-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 9513

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Ngày đăng ký: 02-12-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 9241

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Ngày đăng ký: 29-10-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Vật lý

Mã lớp 9034

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 100.000đ
ĐC: Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Ngày đăng ký: 02-10-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 9033

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 100.000đ
ĐC: Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Ngày đăng ký: 02-10-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Hóa học

Mã lớp 8996

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000đ
ĐC: Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Ngày đăng ký: 28-09-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 8995

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000đ
ĐC: Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Ngày đăng ký: 28-09-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 8822

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 180.000đ
ĐC: Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Ngày đăng ký: 09-09-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 8731

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 84.000đ
ĐC: Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Ngày đăng ký: 27-08-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 8706

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 180.000đ
ĐC: Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Ngày đăng ký: 24-08-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 8705

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 180.000đ
ĐC: Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Ngày đăng ký: 24-08-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Mời bạn xem lớp dạy kèm đầy đủ các khu vực và trạng thái.