THÔNG TIN CƠ BẢN LỚP DẠY KÈM 13335

Mã số lớp:13335
Ngày đăng ký:29-12-2022
Môn học:Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề:Lớp 2
Số học viên:1 học viên
Số buổi học/ tuần:5 buổi
Học phí:120.000đ /buổi
Khu vực:P.Long Hương, Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu
Loại hình:Học trực tiếp
Yêu cầu gia sư:Giới tính Nữ
Thời gian học được:Buổi tối hoặc chiều tối thứ 6-7-chủ nhật
Trạng thái:Lớp chưa giao

HƯỚNG DẪN NHẬN LỚP DẠY

✔ Đăng ký hồ sơ gia sư tại đây và cập nhật đầy đủ thông tin (nếu chưa đăng ký).

Liên hệ nhân viên giao lớp
☎ Gọi 0933 75 24 24 hoặc 0949 35 24 24 (gọi trong giờ làm việc).
Để lại tin nhắn qua Zalo 0964 35 24 24 (24/7).

Vị trí tương đối của học viên trên google map


LỚP CHƯA GIAO CÙNG KHU VỰC

Tiếng Anh

Mã lớp 13362

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ
ĐC: Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu
Ngày đăng ký: 01-02-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Kiểm tra và chuẩn bị bài

Mã lớp 13232

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
Ngày đăng ký: 05-11-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 13048

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
Ngày đăng ký: 26-08-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 13047

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
Ngày đăng ký: 26-08-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 12702

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 120.000đ
ĐC: Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu
Ngày đăng ký: 04-04-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Các môn mầm non

Mã lớp 12551

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Các lớp mầm non
Học phí: 120.000đ
ĐC: Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu
Ngày đăng ký: 11-02-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12550

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ
ĐC: Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu
Ngày đăng ký: 11-02-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 12277

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 180.000đ
ĐC: Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu
Ngày đăng ký: 18-10-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 12165

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ
ĐC: Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu
Ngày đăng ký: 16-09-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 12123

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 200.000đ
ĐC: Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu
Ngày đăng ký: 04-09-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 12093

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 207.000đ
ĐC: TP Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
Ngày đăng ký: 21-08-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 11665

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 180.000đ
ĐC: Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu
Ngày đăng ký: 25-03-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 11627

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 120.000đ
ĐC: Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu
Ngày đăng ký: 16-03-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 11625

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 270.000đ
ĐC: Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu
Ngày đăng ký: 15-03-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Hóa học

Mã lớp 11620

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 150.000đ
ĐC: Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu
Ngày đăng ký: 13-03-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 11576

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 180.000đ
ĐC: Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu
Ngày đăng ký: 03-03-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 11556

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ
ĐC: Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu
Ngày đăng ký: 02-03-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Hóa học

Mã lớp 11498

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 162.000đ
ĐC: Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu
Ngày đăng ký: 19-02-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Vật lý

Mã lớp 11497

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 162.000đ
ĐC: Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu
Ngày đăng ký: 19-02-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 11496

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 180.000đ
ĐC: Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu
Ngày đăng ký: 19-02-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 11425

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
Ngày đăng ký: 16-01-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 11296

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ
ĐC: Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu
Ngày đăng ký: 16-12-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 10978

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 180.000đ
ĐC: Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu
Ngày đăng ký: 24-09-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 10876

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 120.000đ
ĐC: Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu
Ngày đăng ký: 08-09-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 10875

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 120.000đ
ĐC: Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu
Ngày đăng ký: 08-09-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 10748

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000đ
ĐC: Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu
Ngày đăng ký: 07-08-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 10617

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ
ĐC: Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu
Ngày đăng ký: 13-07-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 10428

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ
ĐC: Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu
Ngày đăng ký: 24-05-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 10415

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
Ngày đăng ký: 21-05-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 10300

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ
ĐC: Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu
Ngày đăng ký: 02-05-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 10096

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu
Ngày đăng ký: 08-03-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 10035

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ
ĐC: Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu
Ngày đăng ký: 25-02-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 9868

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000đ
ĐC: Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu
Ngày đăng ký: 01-02-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ngữ văn

Mã lớp 9867

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000đ
ĐC: Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu
Ngày đăng ký: 01-02-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 9866

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000đ
ĐC: Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu
Ngày đăng ký: 01-02-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 9834

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
Ngày đăng ký: 18-01-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tin học

Mã lớp 9774

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 200.000đ
ĐC: Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu
Ngày đăng ký: 06-01-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Vật lý

Mã lớp 9741

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 180.000đ
ĐC: Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu
Ngày đăng ký: 03-01-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 9718

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu
Ngày đăng ký: 29-12-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 9716

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ
ĐC: Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu
Ngày đăng ký: 29-12-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 9548

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 130.000đ
ĐC: Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu
Ngày đăng ký: 06-12-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 9438

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ
ĐC: Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu
Ngày đăng ký: 25-11-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 9285

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 180.000đ
ĐC: Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu
Ngày đăng ký: 04-11-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Kiểm tra và chuẩn bị bài

Mã lớp 9250

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ
ĐC: Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu
Ngày đăng ký: 30-10-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 9186

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 150.000đ
ĐC: Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu
Ngày đăng ký: 21-10-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Hóa học

Mã lớp 8989

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ
ĐC: Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu
Ngày đăng ký: 28-09-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Vật lý

Mã lớp 8988

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ
ĐC: Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu
Ngày đăng ký: 28-09-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 8987

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ
ĐC: Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu
Ngày đăng ký: 28-09-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 8866

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ
ĐC: Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu
Ngày đăng ký: 17-09-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 8744

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ
ĐC: Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu
Ngày đăng ký: 28-08-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Mời bạn xem lớp dạy kèm đầy đủ các khu vực và trạng thái.