THÔNG TIN CƠ BẢN LỚP DẠY KÈM 13407

Mã số lớp:13407
Ngày đăng ký:21-02-2023
Môn học:Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề:Lớp 4
Số học viên:1 học viên
Số buổi học/ tuần:2 buổi
Học phí:180.000đ /buổi
Khu vực:phường văn miếu, TP Nam Định, Nam Định
Loại hình:Học trực tiếp
Yêu cầu gia sư:Giới tính Nữ; GS nhiệt tình dạy toán và tiếng việt ( rèn chữ)
Thời gian học được:thứ 2-3-5- sáng hoặc chiều thứ 7-chủ nhật
Trạng thái:Lớp đã giao

HƯỚNG DẪN NHẬN LỚP DẠY

✔ Đăng ký hồ sơ gia sư tại đây và cập nhật đầy đủ thông tin (nếu chưa đăng ký).

Liên hệ nhân viên giao lớp
☎ Gọi 0933 75 24 24 hoặc 0949 35 24 24 (gọi trong giờ làm việc).
Để lại tin nhắn qua Zalo 0964 35 24 24 (24/7).

Vị trí tương đối của học viên trên google map


LỚP CHƯA GIAO CÙNG KHU VỰC

Toán học

Mã lớp 13440

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Nam Định, Nam Định
Ngày đăng ký: 21-03-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 13404

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 250.000đ
ĐC: TP Nam Định, Nam Định
Ngày đăng ký: 20-02-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 13358

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 220.000đ
ĐC: TP Nam Định, Nam Định
Ngày đăng ký: 31-01-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 13343

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Nam Định, Nam Định
Ngày đăng ký: 05-01-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 13312

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Nam Định, Nam Định
Ngày đăng ký: 15-12-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 13307

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Nam Định, Nam Định
Ngày đăng ký: 12-12-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 13220

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Nam Định, Nam Định
Ngày đăng ký: 28-10-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 13186

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 200.000đ
ĐC: Mỹ Lộc, Nam Định
Ngày đăng ký: 15-10-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 13151

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000đ
ĐC: TP Nam Định, Nam Định
Ngày đăng ký: 01-10-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 13109

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ
ĐC: Xuân Trường, Nam Định
Ngày đăng ký: 19-09-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 13103

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 150.000đ
ĐC: Giao Thủy, Nam Định
Ngày đăng ký: 15-09-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 13066

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 100.000đ
ĐC: TP Nam Định, Nam Định
Ngày đăng ký: 31-08-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 13002

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Nam Định, Nam Định
Ngày đăng ký: 30-07-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 12861

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 180.000đ
ĐC: Xuân Trường, Nam Định
Ngày đăng ký: 08-06-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 12860

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 180.000đ
ĐC: Xuân Trường, Nam Định
Ngày đăng ký: 08-06-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 12844

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 180.000đ
ĐC: Mỹ Lộc, Nam Định
Ngày đăng ký: 04-06-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 12843

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 180.000đ
ĐC: Mỹ Lộc, Nam Định
Ngày đăng ký: 04-06-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Rèn chữ tiếng Việt

Mã lớp 12836

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Nam Định, Nam Định
Ngày đăng ký: 02-06-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Sinh học

Mã lớp 12835

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Nam Định, Nam Định
Ngày đăng ký: 02-06-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 12692

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Nam Định, Nam Định
Ngày đăng ký: 29-03-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 12341

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ
ĐC: Vụ Bản, Nam Định
Ngày đăng ký: 15-11-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12141

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Nam Định, Nam Định
Ngày đăng ký: 11-09-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 12136

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 117.000đ
ĐC: TP Nam Định, Nam Định
Ngày đăng ký: 09-09-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 12135

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 162.000đ
ĐC: TP Nam Định, Nam Định
Ngày đăng ký: 09-09-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 12017

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ
ĐC: TP Nam Định, Nam Định
Ngày đăng ký: 05-07-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 11996

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Nam Định, Nam Định
Ngày đăng ký: 30-06-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 11828

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 220.000đ
ĐC: TP Nam Định, Nam Định
Ngày đăng ký: 18-05-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 11827

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Nam Định, Nam Định
Ngày đăng ký: 18-05-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 11412

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Nam Định, Nam Định
Ngày đăng ký: 15-01-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 11356

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Nam Định, Nam Định
Ngày đăng ký: 05-01-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Nhật

Mã lớp 10911

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 180.000đ
ĐC: Vụ Bản, Nam Định
Ngày đăng ký: 11-09-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Ngữ văn

Mã lớp 10865

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Nam Định, Nam Định
Ngày đăng ký: 07-09-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 10864

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Nam Định, Nam Định
Ngày đăng ký: 07-09-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 10850

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Nam Định, Nam Định
Ngày đăng ký: 04-09-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 10553

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Nam Định, Nam Định
Ngày đăng ký: 01-07-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 10462

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Nam Định, Nam Định
Ngày đăng ký: 01-06-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 9953

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Nam Định, Nam Định
Ngày đăng ký: 12-02-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 9708

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000đ
ĐC: Vụ Bản, Nam Định
Ngày đăng ký: 27-12-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Vật lý

Mã lớp 9701

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Nam Định, Nam Định
Ngày đăng ký: 26-12-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 9565

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Nam Định, Nam Định
Ngày đăng ký: 09-12-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 9539

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ
ĐC: Ý Yên, Nam Định
Ngày đăng ký: 04-12-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 9382

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Nam Định, Nam Định
Ngày đăng ký: 15-11-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 9166

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Nam Định, Nam Định
Ngày đăng ký: 17-10-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Kiểm tra và chuẩn bị bài

Mã lớp 9156

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Nam Định, Nam Định
Ngày đăng ký: 16-10-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 9043

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Nam Định, Nam Định
Ngày đăng ký: 03-10-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 9016

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Nam Định, Nam Định
Ngày đăng ký: 01-10-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 8919

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Nam Định, Nam Định
Ngày đăng ký: 22-09-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 8873

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ
ĐC: Mỹ Lộc, Nam Định
Ngày đăng ký: 18-09-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 8594

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Nam Định, Nam Định
Ngày đăng ký: 07-08-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 8578

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Chứng chỉ TOEIC
Học phí: 200.000đ
ĐC: Nam Trực, Nam Định
Ngày đăng ký: 06-08-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Mời bạn xem lớp dạy kèm đầy đủ các khu vực và trạng thái.