THÔNG TIN CƠ BẢN LỚP DẠY KÈM 13428

Mã số lớp:13428
Ngày đăng ký:09-03-2023
Môn học:Toán học
Lớp, chuyên đề:Lớp 6
Số học viên:1 học viên
Số buổi học/ tuần:4 buổi
Học phí:180.000đ /buổi
Khu vực:Xã Thân Cửu Nghĩa, Châu Thành , TP Tuyên Quang, Tuyên Quang
Loại hình:Học trực tiếp
Yêu cầu gia sư:ƯU tiên gia sư có thể kiểm tra bài tiếng anh
Thời gian học được:Buổi tối
Trạng thái:Lớp đã giao

HƯỚNG DẪN NHẬN LỚP DẠY

✔ Đăng ký hồ sơ gia sư tại đây và cập nhật đầy đủ thông tin (nếu chưa đăng ký).

Liên hệ nhân viên giao lớp
☎ Gọi 0933 75 24 24 hoặc 0949 35 24 24 (gọi trong giờ làm việc).
Để lại tin nhắn qua Zalo 0964 35 24 24 (24/7).

Vị trí tương đối của học viên trên google map


LỚP CHƯA GIAO CÙNG KHU VỰC

Các môn tiểu học

Mã lớp 13183

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Tuyên Quang, Tuyên Quang
Ngày đăng ký: 11-10-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 12438

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Tuyên Quang, Tuyên Quang
Ngày đăng ký: 20-12-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 12067

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Tuyên Quang, Tuyên Quang
Ngày đăng ký: 24-07-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 11919

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ
ĐC: Yên Sơn, Tuyên Quang
Ngày đăng ký: 14-06-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 11679

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Tuyên Quang, Tuyên Quang
Ngày đăng ký: 29-03-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 11227

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Tuyên Quang, Tuyên Quang
Ngày đăng ký: 29-11-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 11226

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Tuyên Quang, Tuyên Quang
Ngày đăng ký: 29-11-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Kiểm tra và chuẩn bị bài

Mã lớp 11100

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Tuyên Quang, Tuyên Quang
Ngày đăng ký: 21-10-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 11092

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Tuyên Quang, Tuyên Quang
Ngày đăng ký: 16-10-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 10789

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Tuyên Quang, Tuyên Quang
Ngày đăng ký: 18-08-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 9958

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Tuyên Quang, Tuyên Quang
Ngày đăng ký: 13-02-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 9606

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 135.000đ
ĐC: TP Tuyên Quang, Tuyên Quang
Ngày đăng ký: 15-12-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 8718

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Tuyên Quang, Tuyên Quang
Ngày đăng ký: 26-08-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ngữ văn

Mã lớp 8717

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Tuyên Quang, Tuyên Quang
Ngày đăng ký: 26-08-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 8716

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Tuyên Quang, Tuyên Quang
Ngày đăng ký: 26-08-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 8359

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ
ĐC: Yên Sơn, Tuyên Quang
Ngày đăng ký: 03-07-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 8358

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ
ĐC: Yên Sơn, Tuyên Quang
Ngày đăng ký: 03-07-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 8157

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Tuyên Quang, Tuyên Quang
Ngày đăng ký: 06-06-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 1956

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Tuyên Quang, Tuyên Quang
Ngày đăng ký: 25-07-2017
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 1163

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 900.000đ
ĐC: TP Tuyên Quang, Tuyên Quang
Ngày đăng ký: 18-04-2017
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Trung Quốc

Mã lớp 1050

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 135.000đ
ĐC: TP Tuyên Quang, Tuyên Quang
Ngày đăng ký: 02-04-2017
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 1043

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ
ĐC: TP Tuyên Quang, Tuyên Quang
Ngày đăng ký: 01-04-2017
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Mời bạn xem lớp dạy kèm đầy đủ các khu vực và trạng thái.