THÔNG TIN CƠ BẢN LỚP DẠY KÈM 13599

Mã số lớp:13599
Ngày đăng ký:28-08-2023
Môn học:Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề:Lớp 6
Số học viên:1 học viên
Số buổi học/ tuần:2 buổi
Học phí:150.000đ /buổi
Khu vực:P Hòa Thuận Tây, Hải Châu, Đà Nẵng
Loại hình:Học trực tiếp
Yêu cầu gia sư:Giới tính Nữ; Gia sư chuyên môn Tiếng Anh
Thời gian học được:Sáng hoặc tối
Trạng thái:Lớp đã giao

HƯỚNG DẪN NHẬN LỚP DẠY

✔ Đăng ký hồ sơ gia sư tại đây và cập nhật đầy đủ thông tin (nếu chưa đăng ký).

Liên hệ nhân viên giao lớp
☎ Gọi 0933 75 24 24 hoặc 0949 35 24 24 (gọi trong giờ làm việc).
Để lại tin nhắn qua Zalo 0964 35 24 24 (24/7).

Vị trí tương đối của học viên trên google map


LỚP CHƯA GIAO CÙNG KHU VỰC

Toán học

Mã lớp 13600

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ
ĐC: Hải Châu, Đà Nẵng
Ngày đăng ký: 28-08-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 13598

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ
ĐC: Hải Châu, Đà Nẵng
Ngày đăng ký: 28-08-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 13488

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 100.000đ
ĐC: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Ngày đăng ký: 01-05-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 13487

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 100.000đ
ĐC: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Ngày đăng ký: 01-05-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Ngữ văn

Mã lớp 13327

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ
ĐC: Sơn Trà, Đà Nẵng
Ngày đăng ký: 26-12-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Vật lý

Mã lớp 13203

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ
ĐC: Hòa Vang, Đà Nẵng
Ngày đăng ký: 19-10-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 13198

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 120.000đ
ĐC: Sơn Trà, Đà Nẵng
Ngày đăng ký: 18-10-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 13184

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ
ĐC: Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Ngày đăng ký: 12-10-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 13105

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ
ĐC: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Ngày đăng ký: 16-09-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 13077

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 120.000đ
ĐC: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Ngày đăng ký: 08-09-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 12900

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ
ĐC: Thanh Khê, Đà Nẵng
Ngày đăng ký: 21-06-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Kiểm tra và chuẩn bị bài

Mã lớp 12664

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ
ĐC: Hải Châu, Đà Nẵng
Ngày đăng ký: 17-03-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 12223

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Ngày đăng ký: 03-10-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12210

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000đ
ĐC: Hải Châu, Đà Nẵng
Ngày đăng ký: 29-09-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 12038

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 180.000đ
ĐC: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Ngày đăng ký: 09-07-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 11924

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ
ĐC: Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Ngày đăng ký: 15-06-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 11353

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000đ
ĐC: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Ngày đăng ký: 04-01-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 11057

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000đ
ĐC: Hòa Vang, Đà Nẵng
Ngày đăng ký: 10-10-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Vật lý

Mã lớp 11036

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000đ
ĐC: Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Ngày đăng ký: 06-10-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 11031

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 160.000đ
ĐC: Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Ngày đăng ký: 05-10-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 10998

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ
ĐC: Hải Châu, Đà Nẵng
Ngày đăng ký: 28-09-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 10942

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000đ
ĐC: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Ngày đăng ký: 17-09-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 10936

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 90.000đ
ĐC: Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Ngày đăng ký: 15-09-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 10835

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ
ĐC: Sơn trà, Đà Nẵng
Ngày đăng ký: 03-09-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 10760

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 135.000đ
ĐC: Hòa Vang, Đà Nẵng
Ngày đăng ký: 11-08-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Hóa học

Mã lớp 10699

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 162.000đ
ĐC: Hải Châu, Đà Nẵng
Ngày đăng ký: 29-07-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 10572

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 160.000đ
ĐC: Hải Châu, Đà Nẵng
Ngày đăng ký: 06-07-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 10525

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ
ĐC: Sơn trà, Đà Nẵng
Ngày đăng ký: 23-06-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 10147

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000đ
ĐC: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Ngày đăng ký: 19-03-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 9846

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 100.000đ
ĐC: Sơn trà, Đà Nẵng
Ngày đăng ký: 31-01-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 9809

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000đ
ĐC: Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Ngày đăng ký: 12-01-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 9729

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 93.000đ
ĐC: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Ngày đăng ký: 31-12-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 9634

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 150.000đ
ĐC: Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Ngày đăng ký: 18-12-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 9632

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000đ
ĐC: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Ngày đăng ký: 17-12-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Hóa học

Mã lớp 9629

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000đ
ĐC: Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Ngày đăng ký: 17-12-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Vật lý

Mã lớp 9628

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000đ
ĐC: Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Ngày đăng ký: 17-12-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 9627

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000đ
ĐC: Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Ngày đăng ký: 17-12-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 9520

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ
ĐC: Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Ngày đăng ký: 03-12-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 9439

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 120.000đ
ĐC: Sơn trà, Đà Nẵng
Ngày đăng ký: 25-11-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 9217

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000đ
ĐC: Sơn trà, Đà Nẵng
Ngày đăng ký: 25-10-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 9096

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ
ĐC: Thanh Khê, Đà Nẵng
Ngày đăng ký: 10-10-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 9068

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ
ĐC: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Ngày đăng ký: 07-10-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Kiểm tra và chuẩn bị bài

Mã lớp 8844

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 200.000đ
ĐC: Thanh Khê, Đà Nẵng
Ngày đăng ký: 14-09-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Vật lý

Mã lớp 8355

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ
ĐC: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Ngày đăng ký: 03-07-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 8354

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ
ĐC: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Ngày đăng ký: 03-07-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 8307

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000đ
ĐC: Hải Châu, Đà Nẵng
Ngày đăng ký: 25-06-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 8248

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 120.000đ
ĐC: Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Ngày đăng ký: 16-06-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 8116

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000đ
ĐC: Hải Châu, Đà Nẵng
Ngày đăng ký: 03-06-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 8023

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 120.000đ
ĐC: Sơn trà, Đà Nẵng
Ngày đăng ký: 18-05-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 4565

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 150.000đ
ĐC: Thanh Khê, Đà Nẵng
Ngày đăng ký: 14-05-2018
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Mời bạn xem lớp dạy kèm đầy đủ các khu vực và trạng thái.