THÔNG TIN CƠ BẢN LỚP DẠY KÈM 13823

Mã số lớp:13823
Ngày đăng ký:22-05-2024
Môn học:Ngữ văn
Lớp, chuyên đề:Lớp 9
Số học viên:1 học viên
Số buổi học/ tuần:7 buổi
Học phí:150.000đ /buổi
Khu vực:Phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Loại hình:Học trực tiếp
Yêu cầu gia sư:
Thời gian học được:Học được buổi sáng
Trạng thái:Lớp chưa giao

HƯỚNG DẪN NHẬN LỚP DẠY

✔ Đăng ký hồ sơ gia sư tại đây và cập nhật đầy đủ thông tin (nếu chưa đăng ký).

Liên hệ nhân viên giao lớp
☎ Gọi 0933 75 24 24 hoặc 0949 35 24 24 (gọi trong giờ làm việc).
Để lại tin nhắn qua Zalo 0964 35 24 24 (24/7).

Vị trí tương đối của học viên trên google map


LỚP CHƯA GIAO CÙNG KHU VỰC

Tiếng Anh

Mã lớp 13822

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Ngày đăng ký: 22-05-2024
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 13821

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Ngày đăng ký: 22-05-2024
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 13773

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 120.000đ
ĐC: Đức Phổ, Quảng Ngãi
Ngày đăng ký: 06-03-2024
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 13769

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Ngày đăng ký: 04-03-2024
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 13768

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 180.000đ
ĐC: Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
Ngày đăng ký: 04-03-2024
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 13760

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Ngày đăng ký: 27-02-2024
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 13745

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 220.000đ
ĐC: TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Ngày đăng ký: 11-01-2024
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Khoa học tự nhiên

Mã lớp 13744

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Ngày đăng ký: 11-01-2024
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Kiểm tra và chuẩn bị bài

Mã lớp 13698

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Ngày đăng ký: 07-11-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 13636

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ
ĐC: Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
Ngày đăng ký: 30-09-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Vật lý

Mã lớp 13633

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Ngày đăng ký: 28-09-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Vật lý

Mã lớp 13535

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ
ĐC: Tư Nghĩa, Quảng Ngãi
Ngày đăng ký: 20-06-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 13521

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Ngày đăng ký: 06-06-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán và Tiếng Việt

Mã lớp 13466

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: Tư Nghĩa, Quảng Ngãi
Ngày đăng ký: 11-04-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 13456

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Ngày đăng ký: 31-03-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 13435

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Ngày đăng ký: 16-03-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 13425

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ
ĐC: Bình Sơn, Quảng Ngãi
Ngày đăng ký: 07-03-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 13422

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Ngày đăng ký: 02-03-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 13414

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Ngày đăng ký: 27-02-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 13380

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: Tư Nghĩa, Quảng Ngãi
Ngày đăng ký: 07-02-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 13350

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Ngày đăng ký: 10-01-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 13336

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 150.000đ
ĐC: Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
Ngày đăng ký: 29-12-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 13257

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Ngày đăng ký: 15-11-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 13229

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Ngày đăng ký: 01-11-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 13215

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 130.000đ
ĐC: TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Ngày đăng ký: 26-10-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 13160

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 5000.000đ
ĐC: TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Ngày đăng ký: 03-10-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 13130

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Ngày đăng ký: 24-09-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 13120

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000đ
ĐC: Bình Sơn, Quảng Ngãi
Ngày đăng ký: 21-09-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 13097

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Ngày đăng ký: 13-09-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 13045

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Ngày đăng ký: 24-08-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 13036

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Ngày đăng ký: 15-08-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Vật lý

Mã lớp 13035

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Ngày đăng ký: 15-08-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 12966

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Ngày đăng ký: 13-07-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12920

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000đ
ĐC: Tư Nghĩa, Quảng Ngãi
Ngày đăng ký: 29-06-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 12852

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000đ
ĐC: Tư Nghĩa, Quảng Ngãi
Ngày đăng ký: 06-06-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 12851

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000đ
ĐC: Tư Nghĩa, Quảng Ngãi
Ngày đăng ký: 06-06-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 12813

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000đ
ĐC: TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Ngày đăng ký: 23-05-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Vật lý

Mã lớp 12805

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Luyện thi đại học
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Ngày đăng ký: 17-05-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 12790

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Ngày đăng ký: 10-05-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 12772

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 150.000đ
ĐC: Mộ Đức, Quảng Ngãi
Ngày đăng ký: 27-04-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 12764

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ
ĐC: Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
Ngày đăng ký: 25-04-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ngữ văn

Mã lớp 12763

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ
ĐC: Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
Ngày đăng ký: 25-04-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 12762

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ
ĐC: Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
Ngày đăng ký: 25-04-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 12759

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000đ
ĐC: Nghĩa Hành, Quảng Ngãi
Ngày đăng ký: 23-04-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 12725

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000đ
ĐC: TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Ngày đăng ký: 13-04-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 12691

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Ngày đăng ký: 29-03-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12674

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000đ
ĐC: TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Ngày đăng ký: 23-03-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 12673

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000đ
ĐC: TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Ngày đăng ký: 23-03-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Vật lý

Mã lớp 12644

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Ngày đăng ký: 11-03-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12633

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000đ
ĐC: Bình Sơn, Quảng Ngãi
Ngày đăng ký: 04-03-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Mời bạn xem lớp dạy kèm đầy đủ các khu vực và trạng thái.