Gia-sư-My-teacher

Gia sư Nguyễn Thị Hà

Mã số gia sư 0014121

Ngày sinh 1997

Giới tính Nữ

Ngày cập nhật 24-12-2020

GIỚI THIỆU

2 năm kinh nghiệm chủ nhiệm lớp tại trường quốc tế VN - Singapore.3 năm kinh nghiệm gia sư các lớp cấp tiểu học.

CHUYÊN NGÀNH

Lĩnh vực:Sư phạm
Chuyên ngành:Giáo dục Tiểu học
Học vị:Đại học
Chứng nhận chuyên ngành:Đã cung cấp cho trung tâm

MÔN LỚP DẠY

Môn: Toán và Tiếng Việt
Lớp: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4

KHU VỰC DẠY

Quảng Ninh Hạ Long

KINH NGHIỆM VÀ THÀNH TÍCH

2 năm kinh nghiệm chủ nhiệm lớp tại trường quốc tế VN - Singapore.3 năm kinh nghiệm gia sư các lớp cấp tiểu học.