Thông tin cơ bản của học viên học gia sư

Mã số học viên:10354
Ngày đăng ký:11-05-2020
Môn học:Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề:Lớp 2
Số học viên:1 học viên
Số buổi học/ tuần:3 buổi
Học phí:100.000đ/ buổi
Khu vực:đường Lê Đại Hành, Đống Đa, Quy Nhơn, Bình Định
Loại hình:Học tại nhà
Yêu cầu gia sư:
Thời gian học được:Thứ 2-08:00, Thứ 3-08:00, Thứ 4-08:00, Thứ 5-08:00, Thứ 6-08:00, Thứ 7-08:00, Chủ nhật-08:00
Trạng thái:Lớp đã giao

HƯỚNG DẪN NHẬN LỚP DẠY

✔ Đăng ký hồ sơ gia sư tại đây và cập nhật đầy đủ thông tin (nếu chưa đăng ký).

Liên hệ nhân viên giao lớp
☎ Gọi 0386 183 824 hoặc 0939 022 724 (gọi trong giờ làm việc).
Để lại tin nhắn qua Zalo 0964 35 24 24 (24/7).

Vị trí tương đối của học viên trên google map


HỌC VIÊN CÙNG KHU VỰC

Mã lớp 12092
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 5
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Quy Nhơn, Bình Định
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-08-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11437
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 4
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Quy Nhơn, Bình Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-01-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11435
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-01-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11363
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Tuy Phước, Bình Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-01-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11361
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Tuy Phước, Bình Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-01-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 10660
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ An Nhơn, Bình Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 20-07-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10585
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Quy Nhơn, Bình Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 07-07-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10514
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 4
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Hoài Nhơn, Bình Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 19-06-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10513
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 5
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Hoài Nhơn, Bình Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 19-06-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10318
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Quy Nhơn, Bình Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-05-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10283
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 75.000đ/ buổi
❆ Quy Nhơn, Bình Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 27-04-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10043
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Quy Nhơn, Bình Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 26-02-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9884
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Quy Nhơn, Bình Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-02-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9883
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Quy Nhơn, Bình Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-02-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9882
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Quy Nhơn, Bình Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-02-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9751
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 10
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Quy Nhơn, Bình Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-01-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9750
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Quy Nhơn, Bình Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-01-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9601
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 70.000đ/ buổi
❆ Quy Nhơn, Bình Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 14-12-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9577
❆ Học Mỹ thuật
❆ Luyện thi đại học
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Quy Nhơn, Bình Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-12-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9521
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ An Nhơn, Bình Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 03-12-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9234
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Quy Nhơn, Bình Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 28-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9207
❆ Học Tiếng Trung
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ An Nhơn, Bình Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9206
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ An Nhơn, Bình Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8874
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ An Nhơn, Bình Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8591
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Phù Cát, Bình Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8570
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 80.000đ/ buổi
❆ Quy Nhơn, Bình Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 05-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8440
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Quy Nhơn, Bình Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-07-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8243
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Quy Nhơn, Bình Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8048
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 70.000đ/ buổi
❆ Quy Nhơn, Bình Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 24-05-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8044
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ An Nhơn, Bình Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-05-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7898
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Quy Nhơn, Bình Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 26-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7740
❆ Học Vật lý
❆ Luyện thi đại học
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Quy Nhơn, Bình Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7632
❆ Học Tiếng Trung
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ An Nhơn, Bình Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 29-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7580
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Quy Nhơn, Bình Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7560
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 11
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ An Nhơn, Bình Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 22-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7416
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ An Nhơn, Bình Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7052
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Quy Nhơn, Bình Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7049
❆ Học Sinh học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Quy Nhơn, Bình Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6984
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Quy Nhơn, Bình Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 24-01-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6977
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 11
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ An Nhơn, Bình Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 22-01-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6976
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 90.000đ/ buổi
❆ An Nhơn, Bình Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 22-01-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6305
❆ Học Tin học
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Hoài Nhơn, Bình Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 08-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5809
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 140.000 đ/buổi
❆ An Nhơn, Bình Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 28-09-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3614
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Quy Nhơn, Bình Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 22-01-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3083
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Quy Nhơn, Bình Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 21-11-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2263
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Tuy Phước, Bình Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-08-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2187
❆ Học Đàn Piano
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Phù Cát, Bình Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 18-08-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2172
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 70.000 đ/buổi
❆ Quy Nhơn, Bình Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 16-08-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1932
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Phù Mỹ, Bình Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 21-07-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1880
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Hoài Ân, Bình Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-07-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1850
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Phù Cát, Bình Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-07-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1507
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 7
❆ Học phí 100.000 đ/ buổi
❆ An Nhơn, Bình Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 05-06-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 577
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 12
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Hoài Nhơn, Bình Định
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-12-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 521
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Tuy Phước, Bình Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-12-2016
Xem chi tiết

» Tìm thêm lớp gia sư

Đăng ký làm gia sư