THÔNG TIN CƠ BẢN LỚP DẠY KÈM 13829

Mã số lớp:13829
Ngày đăng ký:09-06-2024
Môn học:Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề:Lớp 3
Số học viên:1 học viên
Số buổi học/ tuần:7 buổi
Học phí:200.000đ /buổi
Khu vực:Đập Đá, An Nhơn, Bình Định
Loại hình:Học trực tiếp
Yêu cầu gia sư:
Thời gian học được:Trao đổi với gia sư
Trạng thái:Lớp đã giao

HƯỚNG DẪN NHẬN LỚP DẠY

✔ Đăng ký hồ sơ gia sư tại đây và cập nhật đầy đủ thông tin (nếu chưa đăng ký).

Liên hệ nhân viên giao lớp
☎ Gọi 0933 75 24 24 hoặc 0949 35 24 24 (gọi trong giờ làm việc).
Để lại tin nhắn qua Zalo 0964 35 24 24 (24/7).

Vị trí tương đối của học viên trên google map


LỚP CHƯA GIAO CÙNG KHU VỰC

Toán học

Mã lớp 13632

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 220.000đ
ĐC: Tuy Phước, Bình Định
Ngày đăng ký: 27-09-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 13589

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 198.000đ
ĐC: Hoài Nhơn, Bình Định
Ngày đăng ký: 11-08-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 13588

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 198.000đ
ĐC: Hoài Nhơn, Bình Định
Ngày đăng ký: 11-08-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 13219

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ
ĐC: Tuy Phước, Bình Định
Ngày đăng ký: 28-10-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Ngữ văn

Mã lớp 13218

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ
ĐC: Tuy Phước, Bình Định
Ngày đăng ký: 28-10-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 13217

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ
ĐC: Tuy Phước, Bình Định
Ngày đăng ký: 28-10-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 13091

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 150.000đ
ĐC: Quy Nhơn, Bình Định
Ngày đăng ký: 12-09-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tin học

Mã lớp 13004

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Tin học văn phòng
Học phí: 150.000đ
ĐC: Quy Nhơn, Bình Định
Ngày đăng ký: 30-07-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 12921

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000đ
ĐC: An Nhơn, Bình Định
Ngày đăng ký: 29-06-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12912

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000đ
ĐC: An Nhơn, Bình Định
Ngày đăng ký: 27-06-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 12856

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 150.000đ
ĐC: Quy Nhơn, Bình Định
Ngày đăng ký: 08-06-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 12826

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 130.000đ
ĐC: Tuy Phước, Bình Định
Ngày đăng ký: 30-05-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tin học

Mã lớp 12728

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Tin học văn phòng
Học phí: 150.000đ
ĐC: Phù Cát, Bình Định
Ngày đăng ký: 13-04-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Tin học

Mã lớp 12574

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Tin học văn phòng
Học phí: 150.000đ
ĐC: Quy Nhơn, Bình Định
Ngày đăng ký: 15-02-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 12437

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ
ĐC: Tuy Phước, Bình Định
Ngày đăng ký: 18-12-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 12427

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ
ĐC: Hoài Nhơn, Bình Định
Ngày đăng ký: 17-12-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 12419

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 100.000đ
ĐC: Quy Nhơn, Bình Định
Ngày đăng ký: 12-12-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12394

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000đ
ĐC: Quy Nhơn, Bình Định
Ngày đăng ký: 02-12-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Kiểm tra và chuẩn bị bài

Mã lớp 12385

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ
ĐC: Tuy Phước, Bình Định
Ngày đăng ký: 30-11-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 12092

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 135.000đ
ĐC: Quy Nhơn, Bình Định
Ngày đăng ký: 21-08-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 11437

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ
ĐC: Quy Nhơn, Bình Định
Ngày đăng ký: 18-01-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 11363

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ
ĐC: Tuy Phước, Bình Định
Ngày đăng ký: 06-01-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 10660

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000đ
ĐC: An Nhơn, Bình Định
Ngày đăng ký: 20-07-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 10354

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000đ
ĐC: Quy Nhơn, Bình Định
Ngày đăng ký: 11-05-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 10043

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 180.000đ
ĐC: Quy Nhơn, Bình Định
Ngày đăng ký: 26-02-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 9884

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000đ
ĐC: Quy Nhơn, Bình Định
Ngày đăng ký: 03-02-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ngữ văn

Mã lớp 9883

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000đ
ĐC: Quy Nhơn, Bình Định
Ngày đăng ký: 03-02-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 9882

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000đ
ĐC: Quy Nhơn, Bình Định
Ngày đăng ký: 03-02-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 9751

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000đ
ĐC: Quy Nhơn, Bình Định
Ngày đăng ký: 03-01-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 9750

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000đ
ĐC: Quy Nhơn, Bình Định
Ngày đăng ký: 03-01-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 9601

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 70.000đ
ĐC: Quy Nhơn, Bình Định
Ngày đăng ký: 14-12-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Kiểm tra và chuẩn bị bài

Mã lớp 9234

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ
ĐC: Quy Nhơn, Bình Định
Ngày đăng ký: 28-10-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 8874

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 120.000đ
ĐC: An Nhơn, Bình Định
Ngày đăng ký: 18-09-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 8591

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 200.000đ
ĐC: Phù Cát, Bình Định
Ngày đăng ký: 07-08-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 8570

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 80.000đ
ĐC: Quy Nhơn, Bình Định
Ngày đăng ký: 05-08-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 8440

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 200.000đ
ĐC: Quy Nhơn, Bình Định
Ngày đăng ký: 17-07-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 8243

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 120.000đ
ĐC: Quy Nhơn, Bình Định
Ngày đăng ký: 15-06-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 8048

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 70.000đ
ĐC: Quy Nhơn, Bình Định
Ngày đăng ký: 24-05-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 8044

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 200.000đ
ĐC: An Nhơn, Bình Định
Ngày đăng ký: 23-05-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Vật lý

Mã lớp 7898

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ
ĐC: Quy Nhơn, Bình Định
Ngày đăng ký: 26-04-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Vật lý

Mã lớp 7740

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Luyện thi đại học
Học phí: 200.000đ
ĐC: Quy Nhơn, Bình Định
Ngày đăng ký: 08-04-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 7580

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 120.000đ
ĐC: Quy Nhơn, Bình Định
Ngày đăng ký: 23-03-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 6984

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 120.000đ
ĐC: Quy Nhơn, Bình Định
Ngày đăng ký: 24-01-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 6977

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 100.000đ
ĐC: An Nhơn, Bình Định
Ngày đăng ký: 22-01-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 2263

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000đ
ĐC: Tuy Phước, Bình Định
Ngày đăng ký: 27-08-2017
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 2172

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 700.000đ
ĐC: Quy Nhơn, Bình Định
Ngày đăng ký: 16-08-2017
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Kiểm tra và chuẩn bị bài

Mã lớp 1507

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 100.000đ
ĐC: An Nhơn, Bình Định
Ngày đăng ký: 05-06-2017
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 577

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 108.000đ
ĐC: Hoài Nhơn, Bình Định
Ngày đăng ký: 18-12-2016
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 521

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 120.000đ
ĐC: Tuy Phước, Bình Định
Ngày đăng ký: 04-12-2016
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Mời bạn xem lớp dạy kèm đầy đủ các khu vực và trạng thái.