Thông tin cơ bản của học viên học gia sư

Mã số học viên:11008
Ngày đăng ký:30-09-2020
Môn học:Toán học
Lớp, chuyên đề:Lớp 6
Số học viên:1 học viên
Số buổi học/ tuần:3 buổi
Học phí:150.000đ/ buổi
Khu vực:tổ 8, Trần Nhật Duật, Minh Xuân, TP Tuyên Quang, Tuyên Quang
Loại hình:Học tại nhà
Yêu cầu gia sư:
Thời gian học được:Thứ 2-18:00, Thứ 3-18:00, Thứ 4-18:00, Thứ 5-18:00, Thứ 6-18:00, Thứ 7-18:00, Chủ nhật-18:00
Trạng thái:Lớp chưa giao

HƯỚNG DẪN NHẬN LỚP DẠY

✔ Đăng ký hồ sơ gia sư tại đây và cập nhật đầy đủ thông tin (nếu chưa đăng ký).

Liên hệ nhân viên giao lớp
☎ Gọi 0386 183 824 hoặc 0939 022 724 (gọi trong giờ làm việc).
Để lại tin nhắn qua Zalo 0964 35 24 24 (24/7).

Vị trí tương đối của học viên trên google map


HỌC VIÊN CÙNG KHU VỰC

Mã lớp 12083
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Tuyên Quang, Tuyên Quang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-08-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12067
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 2
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Tuyên Quang, Tuyên Quang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 24-07-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11919
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Yên Sơn, Tuyên Quang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 14-06-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11820
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 3
❆ Học phí 90.000đ/ buổi
❆ Yên Sơn, Tuyên Quang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-05-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11679
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Tuyên Quang, Tuyên Quang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 29-03-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11227
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Tuyên Quang, Tuyên Quang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 29-11-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11226
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Tuyên Quang, Tuyên Quang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 29-11-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11100
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 6
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Tuyên Quang, Tuyên Quang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-10-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11092
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Tuyên Quang, Tuyên Quang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 16-10-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10928
❆ Học Tiếng Trung
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Yên Sơn, Tuyên Quang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-09-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10824
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Tuyên Quang, Tuyên Quang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 28-08-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10789
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Tuyên Quang, Tuyên Quang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-08-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10759
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Tuyên Quang, Tuyên Quang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-08-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10266
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Tuyên Quang, Tuyên Quang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 20-04-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10128
❆ Học Tiếng Hàn
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Tuyên Quang, Tuyên Quang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-03-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9958
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Tuyên Quang, Tuyên Quang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 13-02-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9696
❆ Học Tiếng Nhật
❆ Lớp 6
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Tuyên Quang, Tuyên Quang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 26-12-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9606
❆ Học Toán học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Tuyên Quang, Tuyên Quang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-12-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8975
❆ Học Rèn chữ tiếng Việt
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Tuyên Quang, Tuyên Quang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 27-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8766
❆ Học Tiếng Trung
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Tuyên Quang, Tuyên Quang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 31-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8718
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Tuyên Quang, Tuyên Quang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 26-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8717
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Tuyên Quang, Tuyên Quang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 26-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8716
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Tuyên Quang, Tuyên Quang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 26-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8411
❆ Học Tiếng Nhật
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Tuyên Quang, Tuyên Quang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-07-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8359
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Yên Sơn, Tuyên Quang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-07-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8358
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Yên Sơn, Tuyên Quang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-07-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8159
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Tuyên Quang, Tuyên Quang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 06-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8158
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 9
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Tuyên Quang, Tuyên Quang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 06-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8157
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Tuyên Quang, Tuyên Quang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8060
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Tuyên Quang, Tuyên Quang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-05-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8022
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Tuyên Quang, Tuyên Quang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 18-05-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7920
❆ Học Tiếng Đức
❆ Lớp 9
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Tuyên Quang, Tuyên Quang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 02-05-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7889
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 7
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Tuyên Quang, Tuyên Quang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7055
❆ Học Luật Giáo Dục
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Hàm Yên, Tuyên Quang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7054
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Hàm Yên, Tuyên Quang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7053
❆ Học Tin học
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Hàm Yên, Tuyên Quang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6038
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 270.000 đ/buổi
❆ TP Tuyên Quang, Tuyên Quang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 17-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5796
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 160.000 đ/buổi
❆ TP Tuyên Quang, Tuyên Quang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 28-09-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5530
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Tuyên Quang, Tuyên Quang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 30-08-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5301
❆ Học Tiếng Nhật
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 300.000 đ/buổi
❆ TP Tuyên Quang, Tuyên Quang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 28-07-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5032
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Yên Sơn, Tuyên Quang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 02-07-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4935
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Tuyên Quang, Tuyên Quang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 22-06-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4315
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 10
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Tuyên Quang, Tuyên Quang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-04-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3710
❆ Học Tiếng Anh
❆ Luyện thi đại học
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Tuyên Quang, Tuyên Quang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 22-02-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3531
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Yên Sơn, Tuyên Quang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-01-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3325
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 200.000 đ/buổi
❆ TP Tuyên Quang, Tuyên Quang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 19-12-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2393
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 3
❆ Học phí 200.000 đ/buổi
❆ Yên Sơn, Tuyên Quang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 10-09-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2102
❆ Học Tiếng Thái
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Tuyên Quang, Tuyên Quang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 09-08-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2058
❆ Học Toán học
❆ Luyện thi đại học
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Tuyên Quang, Tuyên Quang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 04-08-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1970
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Tuyên Quang, Tuyên Quang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 26-07-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1957
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 10
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Tuyên Quang, Tuyên Quang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-07-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1956
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 120.000đ/buổi
❆ TP Tuyên Quang, Tuyên Quang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 25-07-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1638
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000 đ/ buổi
❆ Yên Sơn, Tuyên Quang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 18-06-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1506
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Tiếng Trung giao tiếp cơ bản
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ TP Tuyên Quang, Tuyên Quang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-06-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1163
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 90.000đ/buổi
❆ TP Tuyên Quang, Tuyên Quang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-04-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1050
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Tuyên Quang, Tuyên Quang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-04-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1043
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000 đ/ buổi
❆ TP Tuyên Quang, Tuyên Quang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 01-04-2017
Xem chi tiết

» Tìm thêm lớp gia sư

Đăng ký làm gia sư