Thông tin cơ bản của học viên học gia sư

Mã số học viên:11067
Ngày đăng ký:13-10-2020
Môn học:Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề:Lớp 2
Số học viên:1 học viên
Số buổi học/ tuần:5 buổi
Học phí:120.000đ/ buổi
Khu vực:Ngyễn Trung Trực, tổ 12, Hội Phú, Pleiku, Gia Lai
Loại hình:Học tại nhà
Yêu cầu gia sư:gia sư Nữ,
Gia sư nhẹ nhàng, không la cháu.
Thời gian học được:Thứ 2-19:00, Thứ 3-19:00, Thứ 4-19:00, Thứ 5-19:00, Thứ 6-19:00
Trạng thái:Lớp đã giao

HƯỚNG DẪN NHẬN LỚP DẠY

✔ Đăng ký hồ sơ gia sư tại đây và cập nhật đầy đủ thông tin (nếu chưa đăng ký).

Liên hệ nhân viên giao lớp
☎ Gọi 0386 183 824 hoặc 0939 022 724 (gọi trong giờ làm việc).
Để lại tin nhắn qua Zalo 0964 35 24 24 (24/7).

Vị trí tương đối của học viên trên google map


HỌC VIÊN CÙNG KHU VỰC

Mã lớp 12346
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Pleiku, Gia Lai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 17-11-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12306
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Pleiku, Gia Lai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-11-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12305
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 10
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Pleiku, Gia Lai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-11-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12304
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Pleiku, Gia Lai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-11-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12201
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Pleiku, Gia Lai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 29-09-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11949
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Pleiku, Gia Lai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-06-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11916
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ An Khê, Gia Lai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 14-06-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11822
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Pleiku, Gia Lai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 16-05-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11232
❆ Học Tin học
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Pleiku, Gia Lai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 30-11-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11158
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Pleiku, Gia Lai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 11-11-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10953
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Ia Grai, Gia Lai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 19-09-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10861
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Pleiku, Gia Lai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-09-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10749
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ An Khê, Gia Lai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 08-08-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10694
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 12
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Pleiku, Gia Lai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 28-07-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10460
❆ Học Toán học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Pleiku, Gia Lai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 01-06-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10089
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ An Khê, Gia Lai
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-03-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9838
❆ Học Tin học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Pleiku, Gia Lai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 30-01-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9762
❆ Học Tin học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Pleiku, Gia Lai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-01-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9726
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 11
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Pleiku, Gia Lai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 30-12-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9646
❆ Học Tin học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Pleiku, Gia Lai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 19-12-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9516
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Pleiku, Gia Lai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-12-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9501
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Pleiku, Gia Lai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 01-12-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9465
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Pleiku, Gia Lai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9265
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Pleiku, Gia Lai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 31-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9183
❆ Học Tiếng Nhật
❆ Chứng chỉ B
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Pleiku, Gia Lai
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9106
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Pleiku, Gia Lai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 10-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9005
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Pleiku, Gia Lai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 30-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9004
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 10
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Pleiku, Gia Lai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 30-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9003
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Pleiku, Gia Lai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 30-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8735
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Pleiku, Gia Lai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8734
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Pleiku, Gia Lai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8733
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Pleiku, Gia Lai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8391
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 11
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Pleiku, Gia Lai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-07-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8226
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Pleiku, Gia Lai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 13-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8207
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Pleiku, Gia Lai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 11-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8098
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 9
❆ Học phí 300.000đ/ buổi
❆ Pleiku, Gia Lai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 31-05-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8090
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Pleiku, Gia Lai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 31-05-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7949
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 11
❆ Học phí 400.000đ/ buổi
❆ Pleiku, Gia Lai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-05-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7948
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 400.000đ/ buổi
❆ Pleiku, Gia Lai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-05-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7759
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Pleiku, Gia Lai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 09-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7736
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Pleiku, Gia Lai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7645
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Pleiku, Gia Lai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 30-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7244
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Pleiku, Gia Lai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 26-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7192
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Pleiku, Gia Lai
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 24-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6861
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 11
❆ Học phí 80.000đ/ buổi
❆ Pleiku, Gia Lai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-01-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6659
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Pleiku, Gia Lai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 13-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6642
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000đ/buổi
❆ Pleiku, Gia Lai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6384
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Pleiku, Gia Lai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6257
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Pleiku, Gia Lai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6170
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Pleiku, Gia Lai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 28-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6116
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Pleiku, Gia Lai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6048
❆ Học Tiếng Pháp
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000đ/buổi
❆ Pleiku, Gia Lai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5960
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Pleiku, Gia Lai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 11-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5959
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Pleiku, Gia Lai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 11-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5854
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Pleiku, Gia Lai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 02-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5753
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ An Khê, Gia Lai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 22-09-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5752
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ An Khê, Gia Lai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 22-09-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5380
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Chư Sê, Gia Lai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-08-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5355
❆ Học Tiếng Nhật
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 200.000đ/buổi
❆ Pleiku, Gia Lai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-08-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5277
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 7
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ An Khê, Gia Lai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-07-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5190
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 11
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Pleiku, Gia Lai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-07-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5189
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 11
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Pleiku, Gia Lai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-07-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4924
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Chư Pưh, Gia Lai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 21-06-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4923
❆ Học Sinh học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Chư Pưh, Gia Lai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 21-06-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4922
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Chư Pưh, Gia Lai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 21-06-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4921
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Chư Pưh, Gia Lai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 21-06-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4908
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Chư Pưh, Gia Lai
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-06-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4765
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Pleiku, Gia Lai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-06-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4750
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Pleiku, Gia Lai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-06-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4494
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Pleiku, Gia Lai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-05-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4419
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Tiếng Trung giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ An Khê, Gia Lai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-04-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4346
❆ Học Toán học
❆ Luyện thi đại học
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ An Khê, Gia Lai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-04-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4276
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Các lớp mầm non
❆ Học phí 70.000 đ/buổi
❆ Pleiku, Gia Lai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 09-04-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4247
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Pleiku, Gia Lai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 07-04-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4189
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Pleiku, Gia Lai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-04-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4171
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Pleiku, Gia Lai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 01-04-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3890
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Các lớp mầm non
❆ Học phí 70k/buổi
❆ Pleiku, Gia Lai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 09-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3287
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Pleiku, Gia Lai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 13-12-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 3286
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Pleiku, Gia Lai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 13-12-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 3242
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Các lớp mầm non
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Pleiku, Gia Lai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-12-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 3198
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 200.000 đ/buổi
❆ Pleiku, Gia Lai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 04-12-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 3157
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Pleiku, Gia Lai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 30-11-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2720
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Đăk Đoa, Gia Lai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 10-10-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2632
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Pleiku, Gia Lai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-10-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2557
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 140.000 đ/buổi
❆ Pleiku, Gia Lai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 25-09-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2063
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 180.000 đ/buổi
❆ Pleiku, Gia Lai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-08-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2022
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Pleiku, Gia Lai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 01-08-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1997
❆ Học Toán học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Pleiku, Gia Lai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 30-07-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1424
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 10
❆ Học phí 120.000đ/buổi
❆ Pleiku, Gia Lai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 29-05-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1420
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Pleiku, Gia Lai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 29-05-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1419
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 2.000.000đ/tháng
❆ Pleiku, Gia Lai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 29-05-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1182
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Pleiku, Gia Lai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-04-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 943
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100,000 đ/buổi
❆ Pleiku, Gia Lai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-03-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 889
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100,000 đ/buổi
❆ Pleiku, Gia Lai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-03-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 866
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 1.400.000 đ/tháng
❆ Kbang, Gia Lai
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-03-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 851
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100,000 đ/buổi
❆ Pleiku, Gia Lai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 28-02-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 837
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 2.000.000 đ/tháng
❆ Pleiku, Gia Lai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 26-02-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 637
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 1
❆ Học phí 1.500.000đ/tháng
❆ Pleiku, Gia Lai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 11-01-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 470
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 2.500.000 đ/tháng
❆ Pleiku, Gia Lai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 13-11-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 457
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Pleiku, Gia Lai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-11-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 436
❆ Học Toán, Tiếng Việt
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Pleiku, Gia Lai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 25-10-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 427
❆ Học Các môn chính tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 80.000đ /buổi
❆ TP Pleiku, Gia Lai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 20-10-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 425
❆ Học Toán, Tiếng Việt
❆ Lớp 4
❆ Học phí 75.000 đ/buổi
❆ TP Pleiku, Gia Lai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 20-10-2016
Xem chi tiết

» Tìm thêm lớp gia sư

Đăng ký làm gia sư