Thông tin cơ bản của học viên học gia sư

Mã số học viên:11324
Ngày đăng ký:25-12-2020
Môn học:Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề:Lớp 1
Số học viên:1 học viên
Số buổi học/ tuần:3 buổi
Học phí:120.000đ/ buổi
Khu vực:Nghĩa Phú, Gia Nghĩa, Đắk Nông
Loại hình:Học tại nhà
Yêu cầu gia sư:HV muốn đến nhà GShọc
Thời gian học được:Thứ 2-16:00, Thứ 3-16:00, Thứ 4-16:00, Thứ 5-16:00, Thứ 6-16:00, Thứ 7-16:00, Chủ nhật-16:00
Trạng thái:Lớp chưa giao

HƯỚNG DẪN NHẬN LỚP DẠY

✔ Đăng ký hồ sơ gia sư tại đây và cập nhật đầy đủ thông tin (nếu chưa đăng ký).

Liên hệ nhân viên giao lớp
☎ Gọi 0386 183 824 hoặc 0939 022 724 (gọi trong giờ làm việc).
Để lại tin nhắn qua Zalo 0964 35 24 24 (24/7).

Vị trí tương đối của học viên trên google map


HỌC VIÊN CÙNG KHU VỰC

Mã lớp 11839
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Gia Nghĩa, Đắk Nông
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-05-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11446
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 3
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Dăk Song, Đắk Nông
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 20-01-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11231
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Gia Nghĩa, Đắk Nông
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 30-11-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10902
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Gia Nghĩa, Đắk Nông
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-09-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10615
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Gia Nghĩa, Đắk Nông
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 13-07-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10569
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Dăk Song, Đắk Nông
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 04-07-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10568
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Dăk Song, Đắk Nông
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 04-07-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10441
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Gia Nghĩa, Đắk Nông
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 26-05-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10393
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 6
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Gia Nghĩa, Đắk Nông
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 18-05-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10261
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Gia Nghĩa, Đắk Nông
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 19-04-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 8121
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Gia Nghĩa, Đắk Nông
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 03-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7764
❆ Học Âm nhạc
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Dăk Mil, Đắk Nông
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 09-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7763
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Dăk Mil, Đắk Nông
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 09-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7429
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Dăk Mil, Đắk Nông
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 13-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7104
❆ Học Âm nhạc
❆ Đàn Organ
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Gia Nghĩa, Đắk Nông
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 18-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7103
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Gia Nghĩa, Đắk Nông
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7102
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Gia Nghĩa, Đắk Nông
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 18-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6987
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Gia Nghĩa, Đắk Nông
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-01-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 5443
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Gia Nghĩa, Đắk Nông
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 22-08-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5429
❆ Học Tin học
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 200.000 đ/buổi
❆ Cư Jút, Đắk Nông
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 19-08-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5330
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Dăk GLong, Đắk Nông
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 03-08-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5320
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 10
❆ Học phí 300.000 đ/buổi
❆ Gia Nghĩa, Đắk Nông
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 01-08-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5319
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 300.000 đ/buổi
❆ Gia Nghĩa, Đắk Nông
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 01-08-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4797
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Gia Nghĩa, Đắk Nông
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-06-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4466
❆ Học Lịch sử
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Gia Nghĩa, Đắk Nông
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-05-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4465
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Gia Nghĩa, Đắk Nông
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-05-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4149
❆ Học Lịch sử
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Gia Nghĩa, Đắk Nông
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 29-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4148
❆ Học Ngữ văn
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Gia Nghĩa, Đắk Nông
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 29-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4147
❆ Học Toán học
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Gia Nghĩa, Đắk Nông
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 29-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3236
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 300.000 đ/buổi
❆ Dăk GLong, Đắk Nông
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 07-12-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 3235
❆ Học Tiếng Nhật
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 300.000 đ/buổi
❆ Dăk GLong, Đắk Nông
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 07-12-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2856
❆ Học Tiếng Anh
❆ Tiếng Anh IELTS
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ Dăk Mil, Đắk Nông
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 26-10-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2802
❆ Học Tiếng Pháp
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Dăk Mil, Đắk Nông
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 20-10-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2489
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 1.000.000đ/tháng
❆ Gia Nghĩa, Đắk Nông
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-09-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2442
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 100.000đ/buổi
❆ Gia Nghĩa, Đắk Nông
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 14-09-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1824
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Dăk GLong, Đắk Nông
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 09-07-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1532
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Dăk GLong, Đắk Nông
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 07-06-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1459
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Gia Nghĩa, Đắk Nông
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 31-05-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 790
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Gia Nghĩa, Đắk Nông
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 18-02-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 205
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 3
❆ Học phí thỏa thuận
❆ TX.Gia Ngĩa, Đắk Nông
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 19-05-2016
Xem chi tiết

» Tìm thêm lớp gia sư

Đăng ký làm gia sư