Thông tin cơ bản của học viên học gia sư

Mã số học viên:11519
Ngày đăng ký:23-02-2021
Môn học:Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề:Lớp 1
Số học viên:1 học viên
Số buổi học/ tuần:3 buổi
Học phí:100.000đ/ buổi
Khu vực:Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Loại hình:Học tại nhà
Yêu cầu gia sư:gia sư Nữ,
- ưu tiên GS chuyên dạy lớp 1, luyện viết và đọc cho bé
Thời gian học được:Thứ 3-18:00, Thứ 5-18:00, Thứ 7-18:00
Trạng thái:Lớp chưa giao

HƯỚNG DẪN NHẬN LỚP DẠY

✔ Đăng ký hồ sơ gia sư tại đây và cập nhật đầy đủ thông tin (nếu chưa đăng ký).

Liên hệ nhân viên giao lớp
☎ Gọi 0386 183 824 hoặc 0939 022 724 (gọi trong giờ làm việc).
Để lại tin nhắn qua Zalo 0964 35 24 24 (24/7).

Vị trí tương đối của học viên trên google map


HỌC VIÊN CÙNG KHU VỰC

Mã lớp 12375
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Hòa Vang, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-11-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12373
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Liên Chiểu, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-11-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12300
❆ Học Tiếng Anh
❆ Các lớp mầm non
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Hòa Vang, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 01-11-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12223
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Liên Chiểu, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-10-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12210
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Hải Châu, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 29-09-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12094
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Sơn Trà, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 21-08-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12038
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 09-07-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11924
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Cẩm Lệ, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-06-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11918
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Hòa Vang, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-06-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11602
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 09-03-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11378
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Hải Châu, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 08-01-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11364
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Hải Châu, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 06-01-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11353
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-01-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11309
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 80.000đ/ buổi
❆ Sơn Trà, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 18-12-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11219
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Cẩm Lệ, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 27-11-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11058
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Hòa Vang, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 10-10-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11057
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Hòa Vang, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 10-10-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11036
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Cẩm Lệ, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-10-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11031
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 5
❆ Học phí 160.000đ/ buổi
❆ Cẩm Lệ, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 05-10-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10998
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Hải Châu, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 28-09-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10960
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Hòa Vang, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 21-09-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10959
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Hòa Vang, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 21-09-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10942
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Liên Chiểu, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-09-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10936
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 90.000đ/ buổi
❆ Cẩm Lệ, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-09-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10836
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Sơn trà, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 03-09-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10835
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Sơn trà, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-09-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10760
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 11
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Hòa Vang, Đà Nẵng
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 11-08-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10699
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Hải Châu, Đà Nẵng
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 29-07-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10681
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Sơn trà, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-07-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10680
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Sơn trà, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-07-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10601
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Liên Chiểu, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 10-07-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10572
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 160.000đ/ buổi
❆ Hải Châu, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-07-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10525
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Sơn trà, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-06-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10384
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Sơn trà, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-05-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10366
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Cẩm Lệ, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-05-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10365
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 11
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Cẩm Lệ, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-05-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10364
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Cẩm Lệ, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-05-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10362
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Cẩm Lệ, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-05-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10351
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Hòa Vang, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 09-05-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10312
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 70.000đ/ buổi
❆ Cẩm Lệ, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 04-05-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10307
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 6
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 04-05-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10270
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Liên Chiểu, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 21-04-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10264
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Liên Chiểu, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 20-04-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10259
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Hải Châu, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 19-04-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10232
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 80.000đ/ buổi
❆ Liên Chiểu, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-04-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10231
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 80.000đ/ buổi
❆ Liên Chiểu, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-04-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10230
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 80.000đ/ buổi
❆ Liên Chiểu, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-04-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10153
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 70.000đ/ buổi
❆ Liên Chiểu, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 20-03-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10147
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Liên Chiểu, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 19-03-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10010
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Hải Châu, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 20-02-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9981
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 17-02-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9957
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 13-02-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9937
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 7
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Liên Chiểu, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 10-02-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9933
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Cẩm Lệ, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 10-02-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9922
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Sơn trà, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 07-02-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9865
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 2
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Cẩm Lệ, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 01-02-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9855
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Thanh Khê, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 31-01-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9846
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Sơn trà, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 31-01-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9809
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Cẩm Lệ, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-01-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9807
❆ Học Tiếng Hàn
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 230.000đ/ buổi
❆ Sơn trà, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-01-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9769
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Hòa Vang, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-01-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9729
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 93.000đ/ buổi
❆ Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 31-12-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9634
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Cẩm Lệ, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-12-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9632
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-12-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9629
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Cẩm Lệ, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-12-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9628
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 10
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Cẩm Lệ, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-12-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9627
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Cẩm Lệ, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-12-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9621
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 17-12-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9541
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Cẩm Lệ, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-12-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9536
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Liên Chiểu, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 04-12-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9535
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Liên Chiểu, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 04-12-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9534
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Liên Chiểu, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 04-12-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9520
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Cẩm Lệ, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-12-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9479
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Cẩm Lệ, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 28-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9463
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Cẩm Lệ, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 27-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9462
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Cẩm Lệ, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 27-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9440
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9439
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Sơn trà, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 25-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9417
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 5
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Hải Châu, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 21-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9416
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 7
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Hải Châu, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 21-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9415
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 7
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Hải Châu, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 21-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9396
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 70.000đ/ buổi
❆ Liên Chiểu, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 18-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9335
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp nâng cao
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Sơn trà, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9327
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Liên Chiểu, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9298
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Liên Chiểu, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 06-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9293
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 80.000đ/ buổi
❆ Thanh Khê, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9230
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 7
❆ Học phí 80.000đ/ buổi
❆ Sơn trà, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 28-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9217
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Sơn trà, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 25-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9208
❆ Học Toán học
❆ Sinh viên đại học
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Thanh Khê, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9096
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Thanh Khê, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 10-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9095
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Thanh Khê, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 10-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9094
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Thanh Khê, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 10-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9071
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Cẩm Lệ, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 07-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9068
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Liên Chiểu, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9032
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Liên Chiểu, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 02-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9010
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Hòa Vang, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 30-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9006
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Sơn trà, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 30-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8965
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Cẩm Lệ, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 26-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8946
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Sơn trà, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8945
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 160.000đ/ buổi
❆ Liên Chiểu, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8944
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 8
❆ Học phí 160.000đ/ buổi
❆ Liên Chiểu, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8943
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 160.000đ/ buổi
❆ Liên Chiểu, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8900
❆ Học Tiếng Pháp
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Cẩm Lệ, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 20-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8869
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 160.000đ/ buổi
❆ Liên Chiểu, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 17-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8844
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 3
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Thanh Khê, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 14-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8805
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Sơn trà, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 07-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8441
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Hải Châu, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 17-07-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8395
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 7
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Liên Chiểu, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 08-07-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8355
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 8
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Liên Chiểu, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-07-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8354
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Liên Chiểu, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-07-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8307
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Hải Châu, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 25-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8306
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Hải Châu, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8304
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Sơn trà, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8252
❆ Học Vật lý
❆ Luyện thi đại học
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ Hải Châu, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8248
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Cẩm Lệ, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 16-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8193
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 70.000đ/ buổi
❆ Hải Châu, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 10-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8116
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Hải Châu, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8105
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 130.000đ/ buổi
❆ Cẩm Lệ, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 01-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8091
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 7
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Hòa Vang, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 31-05-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8026
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ Cẩm Lệ, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 19-05-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8023
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Sơn trà, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-05-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8010
❆ Học Hóa học
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Thanh Khê, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-05-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8009
❆ Học Vật lý
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Thanh Khê, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-05-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8008
❆ Học Toán học
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Thanh Khê, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-05-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7783
❆ Học Tiếng Trung
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 10-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7782
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 10-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7669
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Hải Châu, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 02-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7497
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Liên Chiểu, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 18-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7451
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Liên Chiểu, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7338
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Cẩm Lệ, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7261
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 80.000đ/ buổi
❆ Cẩm Lệ, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 27-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7166
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 68.000đ/ buổi
❆ Liên Chiểu, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 22-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7095
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Liên Chiểu, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 17-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6931
❆ Học Tiếng Hàn
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Sơn trà, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-01-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6890
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 1000
❆ Hòa Vang, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-01-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6801
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 5
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ Liên Chiểu, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 27-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6789
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Sơn trà, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 27-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6568
❆ Học Tiếng Pháp
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Hải Châu, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6269
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 1.200.000 đ/tháng
❆ Hòa Vang, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 06-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5941
❆ Học Tiếng Đức
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Hải Châu, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 09-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5768
❆ Học Tiếng Nhật
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Liên Chiểu, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-09-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5183
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Hải Châu, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-07-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4919
❆ Học Tiếng Đức
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Sơn trà, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 21-06-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4617
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 11
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 19-05-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4616
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 11
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 19-05-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4615
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 19-05-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4614
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 11
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 19-05-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4613
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 19-05-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4565
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Thanh Khê, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 14-05-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4529
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Thanh Khê, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-05-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4431
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Sơn trà, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 28-04-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4306
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Hải Châu, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-04-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3968
❆ Học Tin học
❆ Học viên tự do
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ Cẩm Lệ, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3853
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Các lớp mầm non
❆ Học phí 140.000 đ/buổi
❆ Cẩm Lệ, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 06-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3839
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 04-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3797
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Sơn trà, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 01-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3623
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-01-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3561
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Hải Châu, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 17-01-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3179
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Hải Châu, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 01-12-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2959
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Sơn trà, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 06-11-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2958
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Sơn trà, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 06-11-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2171
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 4
❆ Học phí 70.000 đ/buổi
❆ Hòa Vang, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-08-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2170
❆ Học Toán học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 70.000 đ/buổi
❆ Hòa Vang, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-08-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2162
❆ Học Tin học
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Hòa Vang, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-08-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2152
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Sơn trà, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-08-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1484
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 70.000 đ/buổi
❆ Liên Chiểu, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 03-06-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1322
❆ Học Tiếng Anh
❆ Luyện thi đại học
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ Sơn trà, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 20-05-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1321
❆ Học Ngữ văn
❆ Luyện thi đại học
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ Sơn trà, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 20-05-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1320
❆ Học Hóa học
❆ Luyện thi đại học
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ Sơn trà, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 20-05-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1319
❆ Học Vật lý
❆ Luyện thi đại học
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ Sơn trà, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 20-05-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 896
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 80.000 đ/buổi
❆ Liên Chiểu, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 07-03-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 779
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Hải Châu, Đà Nẵng
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 16-02-2017
Xem chi tiết

» Tìm thêm lớp gia sư

Đăng ký làm gia sư