Thông tin cơ bản của học viên học gia sư

Mã số học viên:11816
Ngày đăng ký:12-05-2021
Môn học:Toán học
Lớp, chuyên đề:Lớp 9
Số học viên:1 học viên
Số buổi học/ tuần:3 buổi
Học phí:180.000đ/ buổi
Khu vực:p. Thanh Sơn, Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
Loại hình:Học tại nhà
Yêu cầu gia sư:- HV yếu toán Hình cần tìm gs gấp
Thời gian học được:Thứ 2-18:30, Thứ 3-18:30, Thứ 4-18:30, Thứ 5-18:30, Thứ 6-18:30, Thứ 7-18:30, Chủ nhật-18:30
Trạng thái:Lớp đã giao

HƯỚNG DẪN NHẬN LỚP DẠY

✔ Đăng ký hồ sơ gia sư tại đây và cập nhật đầy đủ thông tin (nếu chưa đăng ký).

Liên hệ nhân viên giao lớp
☎ Gọi 0386 183 824 hoặc 0939 022 724 (gọi trong giờ làm việc).
Để lại tin nhắn qua Zalo 0964 35 24 24 (24/7).

Vị trí tương đối của học viên trên google map


HỌC VIÊN CÙNG KHU VỰC

Mã lớp 12357
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Ninh Sơn, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 18-11-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12316
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 110.000đ/ buổi
❆ Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-11-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12315
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 2
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Thuận Nam, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 06-11-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12293
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 26-10-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12291
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 2
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Ninh Sơn, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 26-10-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12250
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Thuận Nam, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-10-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12244
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Ninh Phước, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 09-10-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12218
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 2
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 30-09-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12156
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 10
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-09-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12155
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-09-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12003
❆ Học Tiếng Nhật
❆ Lớp 4
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Thuận Nam, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 02-07-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12002
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 4
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Thuận Nam, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 02-07-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11988
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 28-06-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11812
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 11
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-05-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11769
❆ Học Tiếng Hàn
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 22-04-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11657
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 22-03-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11604
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 09-03-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11474
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 11
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 28-01-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11418
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-01-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11395
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-01-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11198
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 24-11-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11114
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 26-10-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11065
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-10-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11064
❆ Học Âm nhạc
❆ Đàn Organ
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-10-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10950
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 12
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 18-09-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10949
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-09-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10726
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-08-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10725
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-08-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10708
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 31-07-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10706
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 30-07-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10449
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 28-05-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10383
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-05-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10243
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 14-04-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10066
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-03-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10005
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 19-02-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9814
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 13-01-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9674
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 24-12-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9352
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 13-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9349
❆ Học Tin học
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9228
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Ninh Phước, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9080
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Ninh Phước, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9051
❆ Học Tiếng Đức
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8974
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8931
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 5
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8653
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8607
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 12
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 10-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8606
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 10-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8551
❆ Học Tiếng Hàn
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Ninh Phước, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 03-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8277
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 12
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Ninh Phước, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 20-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8093
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 3
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 31-05-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8092
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 31-05-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7579
❆ Học Tiếng Trung
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Ninh Hải, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 23-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7578
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Ninh Hải, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 23-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7577
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Ninh Hải, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7467
❆ Học Hóa học
❆ Luyện thi đại học
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7441
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 11
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 13-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7299
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7034
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 10
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 13-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6885
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-01-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6684
❆ Học Sinh học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 17-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6599
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Ninh Hải, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 07-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6598
❆ Học Tiếng Nhật
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 07-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6460
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 26-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6439
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6424
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 120.000đ/buổi
❆ Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 22-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6393
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6374
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6268
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 05-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6167
❆ Học Sinh học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 28-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6142
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 25-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6141
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6106
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 200.000 đ/buổi
❆ Ninh Sơn, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 22-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6089
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 800.000đ/tháng
❆ Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 20-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6088
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 10
❆ Học phí 800.000đ/tháng
❆ Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 20-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5865
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 200.000 đ/buổi
❆ Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 02-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5757
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 22-09-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5665
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 11
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Ninh Hải, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 14-09-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5539
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 31-08-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5286
❆ Học Hội họa
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-07-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5214
❆ Học Sinh học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000đ/buổi
❆ Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 18-07-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5028
❆ Học Đàn Piano
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 02-07-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5027
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-07-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4796
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 11-06-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4549
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-05-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4428
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 50.000đ/buổi
❆ Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 28-04-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4307
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 300.000
❆ Thuận Nam, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-04-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4203
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-04-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3948
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Tiếng Trung giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 13-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3830
❆ Học Tiếng Nhật
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Ninh Sơn, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 03-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3534
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 10
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-01-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3533
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-01-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3104
❆ Học Tin học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 24-11-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 3076
❆ Học Tiếng Nhật
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 20-11-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 3000
❆ Học Toán học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 10-11-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2423
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 210.000 đ/buổi
❆ Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 13-09-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2229
❆ Học Tiếng Nhật
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 23-08-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1969
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 26-07-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1940
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 7
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 22-07-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1939
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 7
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 22-07-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1879
❆ Học Tiếng Nhật
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-07-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1794
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Lớp 9
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-07-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1721
❆ Học Toán học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 70.000 đ/buổi
❆ Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-06-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1352
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 125.000 đ/buổi
❆ Ninh Sơn, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-05-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1167
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 20-04-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1113
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 10-04-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1112
❆ Học Tiếng Nhật
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 10-04-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1111
❆ Học Tiếng Anh
❆ Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 100.000đ/buổi
❆ Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 10-04-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 940
❆ Học Tiếng Anh
❆ Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-03-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 441
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 1.080.000đ /tháng
❆ TP Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-10-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 422
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 7
❆ Học phí 120.000 đ /buổi
❆ TP Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-10-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 367
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 7
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 24-09-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 342
❆ Học địa
❆ Lớp 12
❆ Học phí 120.000/buổi
❆ ninh thuận, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-09-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 199
❆ Học Anh văn giao tiếp
❆ Ngoại ngữ
❆ Học phí thỏa thuận
❆ Tháp Chàm, Ninh Thuận
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 11-05-2016
Xem chi tiết

» Tìm thêm lớp gia sư

Đăng ký làm gia sư