THÔNG TIN CƠ BẢN LỚP DẠY KÈM 13420

Mã số lớp:13420
Ngày đăng ký:01-03-2023
Môn học:Toán học
Lớp, chuyên đề:Lớp 8
Số học viên:1 học viên
Số buổi học/ tuần:4 buổi
Học phí:180.000đ /buổi
Khu vực:TT. Khánh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận
Loại hình:Học trực tiếp
Yêu cầu gia sư:Ưu tiên GS có thể kèm cả môn Lý
Thời gian học được:thứ 2 đến thứ 6 chiều hoặc tối từ 14h đến 19h
Trạng thái:Lớp đã giao

HƯỚNG DẪN NHẬN LỚP DẠY

✔ Đăng ký hồ sơ gia sư tại đây và cập nhật đầy đủ thông tin (nếu chưa đăng ký).

Liên hệ nhân viên giao lớp
☎ Gọi 0933 75 24 24 hoặc 0949 35 24 24 (gọi trong giờ làm việc).
Để lại tin nhắn qua Zalo 0964 35 24 24 (24/7).

Vị trí tương đối của học viên trên google map


LỚP CHƯA GIAO CÙNG KHU VỰC

Hóa học

Mã lớp 13421

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 180.000đ
ĐC: Ninh Hải, Ninh Thuận
Ngày đăng ký: 01-03-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 13395

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 150.000đ
ĐC: Ninh Hải, Ninh Thuận
Ngày đăng ký: 13-02-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 13361

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ
ĐC: Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
Ngày đăng ký: 31-01-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 13311

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ
ĐC: Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
Ngày đăng ký: 15-12-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 13287

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 150.000đ
ĐC: Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
Ngày đăng ký: 26-11-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ngữ văn

Mã lớp 13158

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ
ĐC: Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
Ngày đăng ký: 03-10-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 13157

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ
ĐC: Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
Ngày đăng ký: 03-10-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 13128

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 150.000đ
ĐC: Ninh Hải, Ninh Thuận
Ngày đăng ký: 23-09-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 13043

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000đ
ĐC: Ninh Hải, Ninh Thuận
Ngày đăng ký: 22-08-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 12928

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ
ĐC: Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
Ngày đăng ký: 01-07-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12792

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 150.000đ
ĐC: Ninh Hải, Ninh Thuận
Ngày đăng ký: 11-05-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 12789

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 200.000đ
ĐC: Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
Ngày đăng ký: 10-05-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 12778

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000đ
ĐC: Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
Ngày đăng ký: 04-05-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12761

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 130.000đ
ĐC: Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
Ngày đăng ký: 25-04-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 12706

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 180.000đ
ĐC: Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
Ngày đăng ký: 04-04-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 12662

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 150.000đ
ĐC: Ninh Hải, Ninh Thuận
Ngày đăng ký: 17-03-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 12641

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 150.000đ
ĐC: Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
Ngày đăng ký: 07-03-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 12609

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ
ĐC: Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
Ngày đăng ký: 23-02-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 12608

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ
ĐC: Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
Ngày đăng ký: 23-02-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 12604

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
Ngày đăng ký: 22-02-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 12580

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ
ĐC: Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
Ngày đăng ký: 15-02-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12493

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 120.000đ
ĐC: Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
Ngày đăng ký: 07-01-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 12408

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 150.000đ
ĐC: Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
Ngày đăng ký: 08-12-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 12316

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 110.000đ
ĐC: Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
Ngày đăng ký: 06-11-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 12293

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
Ngày đăng ký: 26-10-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12244

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 120.000đ
ĐC: Ninh Phước, Ninh Thuận
Ngày đăng ký: 09-10-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 12218

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ
ĐC: Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
Ngày đăng ký: 30-09-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 12156

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 180.000đ
ĐC: Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
Ngày đăng ký: 15-09-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 12155

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 120.000đ
ĐC: Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
Ngày đăng ký: 15-09-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 11988

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ
ĐC: Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
Ngày đăng ký: 28-06-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 11816

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ
ĐC: Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
Ngày đăng ký: 12-05-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 11812

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 180.000đ
ĐC: Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
Ngày đăng ký: 12-05-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Hàn

Mã lớp 11769

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 162.000đ
ĐC: Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
Ngày đăng ký: 22-04-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 11657

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 120.000đ
ĐC: Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
Ngày đăng ký: 22-03-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 11604

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ
ĐC: Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
Ngày đăng ký: 09-03-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 11474

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 180.000đ
ĐC: Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
Ngày đăng ký: 28-01-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 11418

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
Ngày đăng ký: 15-01-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 11395

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ
ĐC: Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
Ngày đăng ký: 12-01-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 11198

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ
ĐC: Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
Ngày đăng ký: 24-11-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 11065

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ
ĐC: Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
Ngày đăng ký: 12-10-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 10949

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ
ĐC: Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
Ngày đăng ký: 18-09-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 10726

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000đ
ĐC: Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
Ngày đăng ký: 03-08-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 10725

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000đ
ĐC: Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
Ngày đăng ký: 03-08-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 10708

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ
ĐC: Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
Ngày đăng ký: 31-07-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 10706

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ
ĐC: Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
Ngày đăng ký: 30-07-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 10449

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
Ngày đăng ký: 28-05-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 10383

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
Ngày đăng ký: 15-05-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 10243

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 120.000đ
ĐC: Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
Ngày đăng ký: 14-04-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 10066

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 200.000đ
ĐC: Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
Ngày đăng ký: 02-03-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 10005

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ
ĐC: Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
Ngày đăng ký: 19-02-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Mời bạn xem lớp dạy kèm đầy đủ các khu vực và trạng thái.