Thông tin cơ bản của học viên học gia sư

Mã số học viên:11840
Ngày đăng ký:21-05-2021
Môn học:Toán học
Lớp, chuyên đề:Lớp 9
Số học viên:1 học viên
Số buổi học/ tuần:4 buổi
Học phí:200.000đ/ buổi
Khu vực:p. An Tây, TP Huế, Thừa Thiên Huế
Loại hình:Học tại nhà
Yêu cầu gia sư:
Thời gian học được:Thứ 3-15:00, Thứ 5-15:00, Thứ 7-08:00, Chủ nhật-15:00
Trạng thái:Lớp đã giao

HƯỚNG DẪN NHẬN LỚP DẠY

✔ Đăng ký hồ sơ gia sư tại đây và cập nhật đầy đủ thông tin (nếu chưa đăng ký).

Liên hệ nhân viên giao lớp
☎ Gọi 0386 183 824 hoặc 0939 022 724 (gọi trong giờ làm việc).
Để lại tin nhắn qua Zalo 0964 35 24 24 (24/7).

Vị trí tương đối của học viên trên google map


HỌC VIÊN CÙNG KHU VỰC

Mã lớp 12281
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Huế, Thừa Thiên Huế
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 20-10-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12271
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Huế, Thừa Thiên Huế
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 16-10-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12268
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Hương Trà, Thừa Thiên Huế
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-10-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 10770
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Huế, Thừa Thiên Huế
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 13-08-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10099
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Huế, Thừa Thiên Huế
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-03-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10098
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Huế, Thừa Thiên Huế
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 08-03-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10097
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Huế, Thừa Thiên Huế
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 08-03-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10060
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Huế, Thừa Thiên Huế
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 28-02-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10021
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Huế, Thừa Thiên Huế
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 22-02-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9962
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Phong Điền, Thừa Thiên Huế
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 13-02-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9931
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Huế, Thừa Thiên Huế
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 08-02-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9892
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huế
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 03-02-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 8898
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huế
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 20-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8859
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Phú Vang, Thừa Thiên Huế
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8562
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Huế, Thừa Thiên Huế
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 05-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8400
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Huế, Thừa Thiên Huế
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 09-07-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8205
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Huế, Thừa Thiên Huế
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 11-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8084
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huế
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 30-05-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7786
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Huế, Thừa Thiên Huế
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 11-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7758
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Phú Vang, Thừa Thiên Huế
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 09-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7693
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 4
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Phú Vang, Thừa Thiên Huế
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7534
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huế
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 20-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7456
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 7
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huế
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 14-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7455
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huế
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 14-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7083
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 6
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Huế, Thừa Thiên Huế
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7082
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 6
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Huế, Thừa Thiên Huế
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 16-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7033
❆ Học Tin học
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Huế, Thừa Thiên Huế
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 13-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6333
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Hương Trà, Thừa Thiên Huế
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6272
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huế
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 06-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6261
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 6
❆ Học phí 400.000đ/tháng
❆ TP Huế, Thừa Thiên Huế
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6025
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Huế, Thừa Thiên Huế
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6012
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Huế, Thừa Thiên Huế
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5985
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 1.200.000 đ/tháng
❆ TP Huế, Thừa Thiên Huế
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 13-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5860
❆ Học Tiếng Nhật
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Huế, Thừa Thiên Huế
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 02-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5793
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 1.200.000đ/tháng
❆ TP Huế, Thừa Thiên Huế
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-09-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5792
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 9
❆ Học phí 1.200.000 đ/tháng
❆ TP Huế, Thừa Thiên Huế
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-09-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5776
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Huế, Thừa Thiên Huế
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 25-09-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5580
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Huế, Thừa Thiên Huế
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-09-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5546
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Huế, Thừa Thiên Huế
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 31-08-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5477
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Huế, Thừa Thiên Huế
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 27-08-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4872
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Huế, Thừa Thiên Huế
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 19-06-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4871
❆ Học Toán học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Huế, Thừa Thiên Huế
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 19-06-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4774
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Huế, Thừa Thiên Huế
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 09-06-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4450
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Hương Trà, Thừa Thiên Huế
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 02-05-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4449
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Hương Trà, Thừa Thiên Huế
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 02-05-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4283
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000 đ/buổi
❆ TP Huế, Thừa Thiên Huế
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 10-04-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4242
❆ Học Tiếng Đức
❆ Học viên tự do
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ TP Huế, Thừa Thiên Huế
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-04-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4011
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Phú Lộc, Thừa Thiên Huế
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 20-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3881
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 1.000.000 đ/tháng
❆ Hương Trà, Thừa Thiên Huế
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 08-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3423
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Các lớp mầm non
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Huế, Thừa Thiên Huế
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-01-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 2578
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Huế, Thừa Thiên Huế
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-09-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2034
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Huế, Thừa Thiên Huế
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-08-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1749
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 70.000 đ/buổi
❆ Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huế
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 01-07-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1748
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 70.000 đ/buổi
❆ Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huế
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 01-07-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 747
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huế
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-02-2017
Xem chi tiết

» Tìm thêm lớp gia sư

Đăng ký làm gia sư