THÔNG TIN CƠ BẢN LỚP DẠY KÈM 13271

Mã số lớp:13271
Ngày đăng ký:19-11-2022
Môn học:Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề:Giao tiếp cơ bản
Số học viên:1 học viên
Số buổi học/ tuần:3 buổi
Học phí:158.400đ /buổi
Khu vực:An Hòa, TP Huế, Thừa Thiên Huế
Loại hình:Học trực tuyến
Yêu cầu gia sư:GVKN
Thời gian học được:CHIỀU TỐI THỨ 3 - 4 TỪ 19H30 . TỐI THỨ 5 VÀ CẢ NGÀY CHỦ NHẬT
Trạng thái:Lớp đã giao

HƯỚNG DẪN NHẬN LỚP DẠY

✔ Đăng ký hồ sơ gia sư tại đây và cập nhật đầy đủ thông tin (nếu chưa đăng ký).

Liên hệ nhân viên giao lớp
☎ Gọi 0933 75 24 24 hoặc 0949 35 24 24 (gọi trong giờ làm việc).
Để lại tin nhắn qua Zalo 0964 35 24 24 (24/7).

Vị trí tương đối của học viên trên google map


LỚP CHƯA GIAO CÙNG KHU VỰC

Tin học

Mã lớp 12989

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Tin học văn phòng
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Huế, Thừa Thiên Huế
Ngày đăng ký: 21-07-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 12822

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 294.3.000đ
ĐC: Phú Lộc, Thừa Thiên Huế
Ngày đăng ký: 27-05-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 12777

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 260.000đ
ĐC: TP Huế, Thừa Thiên Huế
Ngày đăng ký: 03-05-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 12281

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 162.000đ
ĐC: TP Huế, Thừa Thiên Huế
Ngày đăng ký: 20-10-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 12271

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Huế, Thừa Thiên Huế
Ngày đăng ký: 16-10-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 12268

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 135.000đ
ĐC: Hương Trà, Thừa Thiên Huế
Ngày đăng ký: 15-10-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 11840

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Huế, Thừa Thiên Huế
Ngày đăng ký: 21-05-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Hóa học

Mã lớp 10099

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Huế, Thừa Thiên Huế
Ngày đăng ký: 08-03-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 10021

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Huế, Thừa Thiên Huế
Ngày đăng ký: 22-02-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 8898

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 150.000đ
ĐC: Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huế
Ngày đăng ký: 20-09-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 8562

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Huế, Thừa Thiên Huế
Ngày đăng ký: 05-08-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Hóa học

Mã lớp 8400

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Huế, Thừa Thiên Huế
Ngày đăng ký: 09-07-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Hóa học

Mã lớp 8205

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 100.000đ
ĐC: TP Huế, Thừa Thiên Huế
Ngày đăng ký: 11-06-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Hóa học

Mã lớp 7786

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 100.000đ
ĐC: TP Huế, Thừa Thiên Huế
Ngày đăng ký: 11-04-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 7693

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ
ĐC: Phú Vang, Thừa Thiên Huế
Ngày đăng ký: 04-04-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Vật lý

Mã lớp 7456

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 120.000đ
ĐC: Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huế
Ngày đăng ký: 14-03-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 7455

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 120.000đ
ĐC: Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huế
Ngày đăng ký: 14-03-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Vật lý

Mã lớp 7082

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 100.000đ
ĐC: TP Huế, Thừa Thiên Huế
Ngày đăng ký: 16-02-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tin học

Mã lớp 7033

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 135.000đ
ĐC: TP Huế, Thừa Thiên Huế
Ngày đăng ký: 13-02-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Vật lý

Mã lớp 6261

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 400.000đ
ĐC: TP Huế, Thừa Thiên Huế
Ngày đăng ký: 04-11-2018
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 6025

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Huế, Thừa Thiên Huế
Ngày đăng ký: 15-10-2018
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 5793

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Huế, Thừa Thiên Huế
Ngày đăng ký: 27-09-2018
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Kiểm tra và chuẩn bị bài

Mã lớp 5792

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Huế, Thừa Thiên Huế
Ngày đăng ký: 27-09-2018
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 5776

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Huế, Thừa Thiên Huế
Ngày đăng ký: 25-09-2018
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Hóa học

Mã lớp 5580

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Huế, Thừa Thiên Huế
Ngày đăng ký: 06-09-2018
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 4872

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000đ
ĐC: TP Huế, Thừa Thiên Huế
Ngày đăng ký: 19-06-2018
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 4871

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000đ
ĐC: TP Huế, Thừa Thiên Huế
Ngày đăng ký: 19-06-2018
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Đức

Mã lớp 4242

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: Thỏa thuận
ĐC: TP Huế, Thừa Thiên Huế
Ngày đăng ký: 06-04-2018
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 3423

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Các lớp mầm non
Học phí: 100.000đ
ĐC: TP Huế, Thừa Thiên Huế
Ngày đăng ký: 04-01-2018
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 2578

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000đ
ĐC: TP Huế, Thừa Thiên Huế
Ngày đăng ký: 27-09-2017
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 2034

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 100.000đ
ĐC: TP Huế, Thừa Thiên Huế
Ngày đăng ký: 02-08-2017
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Mời bạn xem lớp dạy kèm đầy đủ các khu vực và trạng thái.

Đăng ký làm gia sư