Thông tin cơ bản của học viên học gia sư

Mã số học viên:11999
Ngày đăng ký:01-07-2021
Môn học:Toán học
Lớp, chuyên đề:Lớp 7
Số học viên:1 học viên
Số buổi học/ tuần:7 buổi
Học phí:150.000đ/ buổi
Khu vực:đường Lý Thường Kiệt, khóm 5,phường 1, Giá Rai, Bạc Liêu
Loại hình:Học tại nhà
Yêu cầu gia sư:gia sư Nữ,
Thời gian học được:Trao đổi với gia sư
Trạng thái:Lớp đã giao

HƯỚNG DẪN NHẬN LỚP DẠY

✔ Đăng ký hồ sơ gia sư tại đây và cập nhật đầy đủ thông tin (nếu chưa đăng ký).

Liên hệ nhân viên giao lớp
☎ Gọi 0386 183 824 hoặc 0939 022 724 (gọi trong giờ làm việc).
Để lại tin nhắn qua Zalo 0964 35 24 24 (24/7).

Vị trí tương đối của học viên trên google map


HỌC VIÊN CÙNG KHU VỰC

Mã lớp 12205
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 4
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 29-09-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12204
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 29-09-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12008
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-07-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11119
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 10
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-10-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11118
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-10-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11117
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-10-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11115
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 10
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 27-10-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11112
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 26-10-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10794
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-08-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10336
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-05-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10335
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-05-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10257
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-04-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10256
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-04-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10110
❆ Học Sinh học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-03-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10109
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 11-03-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10108
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 11-03-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10017
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Hòa Bình, Bạc Liêu
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 22-02-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10004
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 19-02-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10003
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 19-02-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9890
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Giá Rai, Bạc Liêu
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 03-02-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9878
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 12
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Giá Rai, Bạc Liêu
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 02-02-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9877
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Giá Rai, Bạc Liêu
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 02-02-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 8877
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Phước Long, Bạc Liêu
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 18-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8876
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 9
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Phước Long, Bạc Liêu
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 18-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8875
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Phước Long, Bạc Liêu
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 18-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8809
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Vĩnh Lợi, Bạc Liêu
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 08-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8318
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 26-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8172
❆ Học Tiếng Trung
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 07-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8066
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 11
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-05-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8065
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 11
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-05-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7868
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 22-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7267
❆ Học Tiếng Anh
❆ Luyện thi đại học
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 28-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7266
❆ Học Ngữ văn
❆ Luyện thi đại học
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 28-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7196
❆ Học Tiếng Trung
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 5670
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-09-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5576
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 05-09-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5091
❆ Học Sinh học
❆ Lớp 10
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 06-07-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5082
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 06-07-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4869
❆ Học Tiếng Anh
❆ Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-06-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4422
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Tiếng Trung giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Phước Long, Bạc Liêu
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 26-04-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4186
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 02-04-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3068
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 170.000 đ/buổi
❆ TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 19-11-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2514
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Vĩnh Lợi, Bạc Liêu
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 20-09-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2371
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 270.000 đ/buổi
❆ TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 08-09-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2002
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 70.000/buổi
❆ TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 31-07-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1776
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-07-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1775
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000đ/buổi
❆ TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-07-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1562
❆ Học ViOlympic Toán
❆ Lớp 5
❆ Học phí 80.000đ/buổi
❆ TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 10-06-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1551
❆ Học Tiếng Anh
❆ IOE lớp 5
❆ Học phí 60.000đ/buổi
❆ TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 09-06-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1400
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 7
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Vĩnh Lợi, Bạc Liêu
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 27-05-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 723
❆ Học Ngữ văn
❆ Luyện thi đại học
❆ Học phí 1.500.000 đ/tháng
❆ TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-02-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 153
❆ Học Đàn Organ
❆ Âm nhạc
❆ Học phí .000đ/ buổi
❆ Phước Long, Bạc Liêu
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 22-12-2015
Xem chi tiết

» Tìm thêm lớp gia sư

Đăng ký làm gia sư