Thông tin cơ bản của học viên học gia sư

Mã số học viên:12047
Ngày đăng ký:13-07-2021
Môn học:Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề:Lớp 3
Số học viên:1 học viên
Số buổi học/ tuần:2 buổi
Học phí:150.000đ/ buổi
Khu vực:Thái Thịnh, TP Hoà Bình, Hòa Bình
Loại hình:Học tại nhà
Yêu cầu gia sư:gia sư đúng chuyên ngành, có kinh nghiệm; ưu tiên học chiều tối
Thời gian học được:Thứ 2-15:00, Thứ 3-15:00, Thứ 4-15:00, Thứ 5-15:00, Thứ 6-15:00, Thứ 7-15:00, Chủ nhật-15:00
Trạng thái:Lớp đã giao

HƯỚNG DẪN NHẬN LỚP DẠY

✔ Đăng ký hồ sơ gia sư tại đây và cập nhật đầy đủ thông tin (nếu chưa đăng ký).

Liên hệ nhân viên giao lớp
☎ Gọi 0386 183 824 hoặc 0939 022 724 (gọi trong giờ làm việc).
Để lại tin nhắn qua Zalo 0964 35 24 24 (24/7).

Vị trí tương đối của học viên trên google map


HỌC VIÊN CÙNG KHU VỰC

Mã lớp 12245
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Lương Sơn, Hòa Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 10-10-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12109
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 3
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Kim Bảng, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 28-08-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11790
❆ Học Toán học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Hoà Bình, Hòa Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-05-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11438
❆ Học Tiếng Trung
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Mai Châu, Hòa Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 18-01-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11209
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Hoà Bình, Hòa Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 26-11-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11129
❆ Học Tin học
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Hoà Bình, Hòa Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 29-10-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10763
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Hoà Bình, Hòa Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-08-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10363
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Hoà Bình, Hòa Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-05-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10360
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 80.000đ/ buổi
❆ TP Hoà Bình, Hòa Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-05-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10115
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Hoà Bình, Hòa Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 13-03-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9825
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Hoà Bình, Hòa Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-01-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9824
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Hoà Bình, Hòa Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-01-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9136
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Hoà Bình, Hòa Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 14-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8893
❆ Học Tiếng Hàn
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Hoà Bình, Hòa Bình
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 20-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8614
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 12
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Hoà Bình, Hòa Bình
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8613
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 12
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Hoà Bình, Hòa Bình
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8612
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Hoà Bình, Hòa Bình
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8505
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Hoà Bình, Hòa Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-07-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7931
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Hoà Bình, Hòa Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 03-05-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7838
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Hoà Bình, Hòa Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 18-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7600
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Hoà Bình, Hòa Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7115
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Hoà Bình, Hòa Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 18-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6965
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 110.000đ/ buổi
❆ TP Hoà Bình, Hòa Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 20-01-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6952
❆ Học Tiếng Hàn
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Hoà Bình, Hòa Bình
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 18-01-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6940
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Hoà Bình, Hòa Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-01-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6939
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Hoà Bình, Hòa Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-01-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6865
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 7
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Hoà Bình, Hòa Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 08-01-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6851
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 5
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Hoà Bình, Hòa Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-01-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6594
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 960.000đ/ buổi
❆ TP Hoà Bình, Hòa Bình
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6519
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000đ/buổi
❆ TP Hoà Bình, Hòa Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 01-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6252
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Hoà Bình, Hòa Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4990
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Hoà Bình, Hòa Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 29-06-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4713
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Hoà Bình, Hòa Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 31-05-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4687
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Hoà Bình, Hòa Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 28-05-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4686
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 160.000 đ/buổi
❆ TP Hoà Bình, Hòa Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 28-05-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3732
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Hoà Bình, Hòa Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-02-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3266
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Kim Bôi, Hòa Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 10-12-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 3229
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Hoà Bình, Hòa Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 06-12-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 3228
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Hoà Bình, Hòa Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 06-12-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2385
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Các lớp mầm non
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Hoà Bình, Hòa Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 09-09-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2092
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Hoà Bình, Hòa Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 09-08-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2065
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Hoà Bình, Hòa Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-08-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1881
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 80.000 đ/buổi
❆ TP Hoà Bình, Hòa Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-07-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1739
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Kỳ Sơn, Hòa Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 30-06-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1738
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Kỳ Sơn, Hòa Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 30-06-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1707
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 11
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Lương Sơn, Hòa Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-06-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1632
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 3
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Yên Thuỷ, Hòa Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 18-06-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1418
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 7
❆ Học phí 120.000đ/buổi
❆ TP Hoà Bình, Hòa Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 29-05-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1416
❆ Học Toán học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 180.000đ/buổi
❆ TP Hoà Bình, Hòa Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 29-05-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1378
❆ Học Tiếng Anh
❆ Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ Mai Châu, Hòa Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 26-05-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1152
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Hoà Bình, Hòa Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-04-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 490
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000đ /buổi
❆ TP Hoà Bình, Hòa Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 20-11-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 428
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 150.000 đ /buổi
❆ TP Hòa Bình, Hòa Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 21-10-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 245
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 1.500.000
❆ TP.Hòa Bình, Hòa Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-06-2016
Xem chi tiết

» Tìm thêm lớp gia sư

Đăng ký làm gia sư