THÔNG TIN CƠ BẢN LỚP DẠY KÈM 13830

Mã số lớp:13830
Ngày đăng ký:09-06-2024
Môn học:Toán và Tiếng Việt
Lớp, chuyên đề:Lớp 5
Số học viên:1 học viên
Số buổi học/ tuần:5 buổi
Học phí:180.000đ /buổi
Khu vực:P Trung Minh, TP Hoà Bình, Hòa Bình
Loại hình:Học trực tiếp
Yêu cầu gia sư:Ôn lại kiến thức cơ bản, gia sư tâm lý, kiên nhẫn
Thời gian học được:Trao đổi với gia sư
Trạng thái:Lớp chưa giao

HƯỚNG DẪN NHẬN LỚP DẠY

✔ Đăng ký hồ sơ gia sư tại đây và cập nhật đầy đủ thông tin (nếu chưa đăng ký).

Liên hệ nhân viên giao lớp
☎ Gọi 0933 75 24 24 hoặc 0949 35 24 24 (gọi trong giờ làm việc).
Để lại tin nhắn qua Zalo 0964 35 24 24 (24/7).

Vị trí tương đối của học viên trên google map


LỚP CHƯA GIAO CÙNG KHU VỰC

Toán học

Mã lớp 13819

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Hoà Bình, Hòa Bình
Ngày đăng ký: 18-05-2024
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán và Tiếng Việt

Mã lớp 13683

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Hoà Bình, Hòa Bình
Ngày đăng ký: 29-10-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Toán và Tiếng Việt

Mã lớp 13587

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Hoà Bình, Hòa Bình
Ngày đăng ký: 09-08-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán và Tiếng Việt

Mã lớp 13513

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 150.000đ
ĐC: Kỳ Sơn, Hòa Bình
Ngày đăng ký: 31-05-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 13451

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Hoà Bình, Hòa Bình
Ngày đăng ký: 28-03-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 13210

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Hoà Bình, Hòa Bình
Ngày đăng ký: 24-10-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 12617

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 150.000đ
ĐC: Lương Sơn, Hòa Bình
Ngày đăng ký: 26-02-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 12605

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Hoà Bình, Hòa Bình
Ngày đăng ký: 22-02-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 12491

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Hoà Bình, Hòa Bình
Ngày đăng ký: 05-01-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12413

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Hoà Bình, Hòa Bình
Ngày đăng ký: 10-12-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 12401

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Hoà Bình, Hòa Bình
Ngày đăng ký: 04-12-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 12047

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Hoà Bình, Hòa Bình
Ngày đăng ký: 13-07-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 11790

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Hoà Bình, Hòa Bình
Ngày đăng ký: 04-05-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 10363

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Hoà Bình, Hòa Bình
Ngày đăng ký: 12-05-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 10360

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 80.000đ
ĐC: TP Hoà Bình, Hòa Bình
Ngày đăng ký: 12-05-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 10115

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Hoà Bình, Hòa Bình
Ngày đăng ký: 13-03-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 9824

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Hoà Bình, Hòa Bình
Ngày đăng ký: 15-01-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 9136

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Hoà Bình, Hòa Bình
Ngày đăng ký: 14-10-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Hàn

Mã lớp 8893

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Hoà Bình, Hòa Bình
Ngày đăng ký: 20-09-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 8614

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 162.000đ
ĐC: TP Hoà Bình, Hòa Bình
Ngày đăng ký: 12-08-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Vật lý

Mã lớp 8613

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 162.000đ
ĐC: TP Hoà Bình, Hòa Bình
Ngày đăng ký: 12-08-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Hóa học

Mã lớp 8612

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 162.000đ
ĐC: TP Hoà Bình, Hòa Bình
Ngày đăng ký: 12-08-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 8505

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Hoà Bình, Hòa Bình
Ngày đăng ký: 27-07-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 6965

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 110.000đ
ĐC: TP Hoà Bình, Hòa Bình
Ngày đăng ký: 20-01-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 6851

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Hoà Bình, Hòa Bình
Ngày đăng ký: 06-01-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 6594

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 864.000đ
ĐC: TP Hoà Bình, Hòa Bình
Ngày đăng ký: 06-12-2018
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 6252

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Hoà Bình, Hòa Bình
Ngày đăng ký: 02-11-2018
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 1416

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Hoà Bình, Hòa Bình
Ngày đăng ký: 29-05-2017
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 245

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP.Hòa Bình, Hòa Bình
Ngày đăng ký: 21-06-2016
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Mời bạn xem lớp dạy kèm đầy đủ các khu vực và trạng thái.