Thông tin cơ bản của học viên học gia sư

Mã số học viên:12109
Ngày đăng ký:28-08-2021
Môn học:Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề:Lớp 3
Số học viên:2 học viên
Số buổi học/ tuần:4 buổi
Học phí:180.000đ/ buổi
Khu vực:Ngọc Sơn, Kim Bảng, Hà Nam
Loại hình:Học tại nhà
Yêu cầu gia sư:Chuyên ngành Tiếng Anh, dạy thiên về phản xạ giao tiếp
Thời gian học được:Trao đổi với gia sư
Trạng thái:Lớp chưa giao

HƯỚNG DẪN NHẬN LỚP DẠY

✔ Đăng ký hồ sơ gia sư tại đây và cập nhật đầy đủ thông tin (nếu chưa đăng ký).

Liên hệ nhân viên giao lớp
☎ Gọi 0386 183 824 hoặc 0939 022 724 (gọi trong giờ làm việc).
Để lại tin nhắn qua Zalo 0964 35 24 24 (24/7).

Vị trí tương đối của học viên trên google map


HỌC VIÊN CÙNG KHU VỰC

Mã lớp 12170
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Duy Tiên, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 17-09-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12124
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Lý Nhân, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-09-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12106
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-08-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12069
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 3
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Kim Bảng, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 26-07-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12053
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Duy Tiên, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-07-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12029
❆ Học Tin học
❆ Tin học văn phòng
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 07-07-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12028
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 07-07-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11941
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Kim Bảng, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 19-06-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11940
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Kim Bảng, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 19-06-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11851
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-05-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11683
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 30-03-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11666
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 26-03-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11658
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 22-03-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11563
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-03-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11491
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Lý Nhân, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 18-02-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11440
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 19-01-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11398
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Duy Tiên, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-01-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11327
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 26-12-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11237
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Duy Tiên, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 01-12-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11200
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 25-11-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11175
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Lý Nhân, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-11-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11160
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 10
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Kim Bảng, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-11-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11135
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 12
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 30-10-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11098
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-10-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11052
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 09-10-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11000
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 5
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 28-09-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10923
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 285.000đ/ buổi
❆ Bình Lục, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-09-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10882
❆ Học Sinh học
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 220.000đ/ buổi
❆ Duy Tiên, Hà Nam
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 08-09-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10881
❆ Học Hóa học
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Duy Tiên, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-09-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10880
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Duy Tiên, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-09-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10819
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 28-08-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10816
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 26-08-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10815
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 8
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 26-08-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10814
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 110.000đ/ buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 26-08-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10788
❆ Học Rèn chữ tiếng Việt
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 18-08-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10724
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Duy Tiên, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 03-08-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10723
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Duy Tiên, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 03-08-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10713
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 01-08-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10656
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 20-07-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10536
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 27-06-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10436
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-05-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10204
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Duy Tiên, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 06-04-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10175
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 26-03-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10142
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 11
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-03-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10058
❆ Học Tiếng Đức
❆ Chứng chỉ A
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 28-02-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9932
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 10
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 10-02-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9852
❆ Học Tiếng Nhật
❆ Lớp 12
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 31-01-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9681
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 2
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 24-12-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9622
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 5
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-12-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9603
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Bình Lục, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-12-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9583
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 11
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-12-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9582
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-12-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9518
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 220.000đ/ buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 03-12-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9434
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Thanh Liêm, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9433
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 5
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Thanh Liêm, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9386
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Duy Tiên, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 16-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9318
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 09-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9150
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 16-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9141
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9050
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Kim Bảng, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9048
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8976
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 5
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8967
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 26-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8897
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 20-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8848
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 14-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8710
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 24-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8673
❆ Học Tiếng Pháp
❆ Chứng chỉ A
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Kim Bảng, Hà Nam
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 20-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8665
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Lý Nhân, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8664
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Lý Nhân, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 18-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8663
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Lý Nhân, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 18-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8576
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Duy Tiên, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 06-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8555
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8507
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-07-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8501
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 2
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Duy Tiên, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 27-07-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8434
❆ Học Tiếng Nhật
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 350.000đ/ buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 16-07-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8392
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-07-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8386
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 7
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-07-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8342
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 2
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-07-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8336
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 01-07-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8234
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 14-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8147
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 05-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8109
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 02-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8108
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8003
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-05-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8002
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-05-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7966
❆ Học Tiếng Hàn
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Duy Tiên, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 08-05-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7869
❆ Học Tiếng Pháp
❆ Chứng chỉ A
❆ Học phí 1600
❆ Kim Bảng, Hà Nam
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 22-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7821
❆ Học Tiếng Trung
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 16-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7724
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Bình Lục, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7722
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 06-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7721
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7720
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 8
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7719
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7615
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Duy Tiên, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 27-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7612
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 26-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7588
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 12
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7587
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 24-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7586
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 24-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7532
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Lý Nhân, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 20-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7501
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 4
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7500
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 18-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7427
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7152
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 5
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 21-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7127
❆ Học Các môn mầm non
❆ Các lớp mầm non
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 20-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7126
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 20-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7125
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 20-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7068
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 110.000đ/ buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7067
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 110.000đ/ buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6842
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-01-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6829
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 1800
❆ Lý Nhân, Hà Nam
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-01-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6686
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6616
❆ Học Tin học
❆ Học viên tự do
❆ Học phí thỏa thuận
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 08-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6584
❆ Học Tin học
❆ Học viên tự do
❆ Học phí thỏa thuận
❆ Phủ Lý, Hà Nam
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6581
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000đ/buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 06-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6410
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000đ/buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 21-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6405
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000đ/buổi/2h
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 21-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6357
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Thanh Liêm, Hà Nam
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6271
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6052
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150k/buổi
❆ Kim Bảng, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 17-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5883
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 5
❆ Học phí 180.000 đ/buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5818
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 200.000 đ/buổi
❆ Duy Tiên, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 29-09-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5658
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Lý Nhân, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 13-09-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5565
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 7
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Duy Tiên, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-09-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5564
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Duy Tiên, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-09-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5516
❆ Học Tiếng Đức
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 29-08-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5494
❆ Học Sinh học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 27-08-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5458
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 24-08-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5404
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-08-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5271
❆ Học Tin học
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-07-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5247
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Kim Bảng, Hà Nam
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 21-07-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5212
❆ Học Sinh học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 18-07-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5211
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 18-07-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5181
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Duy Tiên, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 13-07-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4791
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ Duy Tiên, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-06-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4385
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Duy Tiên, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 20-04-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4182
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 01-04-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4119
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 28-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3904
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Bình Lục, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 10-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3870
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 600.000đ/tháng
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3714
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 200.000 đ/buổi
❆ Kim Bảng, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 23-02-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3622
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-01-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3586
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 200.000 đ/buổi
❆ Kim Bảng, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 19-01-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3425
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-01-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3417
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Kim Bảng, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 04-01-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3416
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 80.000đ/buổi
❆ Bình Lục, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-01-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3392
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Duy Tiên, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 31-12-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 3159
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Kim Bảng, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 30-11-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 3154
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 29-11-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 3106
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 12
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ Kim Bảng, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-11-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 3105
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 12
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ Kim Bảng, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-11-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2973
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Bình Lục, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 08-11-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2933
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 12
❆ Học phí 200.000 đ/buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-11-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2508
❆ Học Tin học
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 110.000đ/ buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 20-09-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2497
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 11
❆ Học phí 150.000đ/buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-09-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2482
❆ Học Tiếng Anh
❆ Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000 đ/buổi
❆ Duy Tiên, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 17-09-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2464
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 270.000 đ/buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-09-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2189
❆ Học Tiếng Đức
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 19-08-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2153
❆ Học Tiếng Anh
❆ Tiếng Anh giao tiếp nang cao
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Duy Tiên, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-08-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2148
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 150.000đ/buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 14-08-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2138
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 13-08-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2128
❆ Học Toán học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 70.000 đ/buổi
❆ Duy Tiên, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-08-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2125
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 4
❆ Học phí 70.000 đ/buổi
❆ Duy Tiên, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-08-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2103
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 12
❆ Học phí 180.000 đ/buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 10-08-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1904
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 12
❆ Học phí 180.000đ/buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-07-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1727
❆ Học Tiếng Anh
❆ Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000đ/buổi
❆ Thanh Liêm, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 28-06-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1444
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 31-05-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1260
❆ Học Toán học
❆ Luyện thi đại học
❆ Học phí 125.000 đ/buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 10-05-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1101
❆ Học Toán học
❆ Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 5
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Duy Tiên, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 09-04-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1087
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000 đ/ buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-04-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1032
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000 đ/ buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 30-03-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1026
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 29-03-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1001
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 25-03-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 884
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 8
❆ Học phí 100,000 đ/buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-03-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 666
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 20-01-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 512
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Duy Tiên, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 29-11-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 505
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000đ/buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 25-11-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 464
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-11-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 335
❆ Học Hóa
❆ Luyện thi Đại học
❆ Học phí 200.000 đ/buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 05-09-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 334
❆ Học Lý
❆ Luyện thi Đại học
❆ Học phí 200.000 đ/buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 05-09-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 333
❆ Học Toán học
❆ Luyện thi Đại học
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Phủ Lý, Hà Nam
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 05-09-2016
Xem chi tiết

» Tìm thêm lớp gia sư

Đăng ký làm gia sư