Thông tin cơ bản của học viên học gia sư

Mã số học viên:
Ngày đăng ký:12-10-2021
Môn học:Ngữ văn
Lớp, chuyên đề:Lớp 6
Số học viên:1 học viên
Số buổi học/ tuần:2 buổi
Học phí:180.000đ/ buổi
Khu vực:Thôn Trác Châu, Xã An Thượng, TP Hải Dương, Hải Dương
Loại hình:Học tại nhà
Yêu cầu gia sư:Gia sư trẻ, ưu tiên ngành sư phạm
Thời gian học được:Thứ 2-18:00, Thứ 3-18:00, Thứ 4-18:00, Thứ 5-18:00, Thứ 6-18:00
Trạng thái:Lớp chưa giao

HƯỚNG DẪN NHẬN LỚP DẠY

✔ Đăng ký hồ sơ gia sư tại đây và cập nhật đầy đủ thông tin (nếu chưa đăng ký).

Liên hệ nhân viên giao lớp
☎ Gọi 0386 183 824 hoặc 0939 022 724 (gọi trong giờ làm việc).
Để lại tin nhắn qua Zalo 0964 35 24 24 (24/7).

Vị trí tương đối của học viên trên google map


HỌC VIÊN CÙNG KHU VỰC

Mã lớp 12253
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-10-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12241
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-10-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12181
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-09-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12149
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-09-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12148
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 7
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-09-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12143
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 13-09-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12062
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Kinh Môn, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 18-07-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12056
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Kinh Môn, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-07-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12055
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Kinh Môn, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-07-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12052
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 4
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 14-07-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12051
❆ Học Toán học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 14-07-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12050
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 14-07-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12049
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 14-07-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12001
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 10
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ Cẩm Giàng, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 02-07-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11967
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Kim Thành, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 23-06-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11966
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 2
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Kim Thành, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-06-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11936
❆ Học Khoa học tự nhiên
❆ Lớp 8
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Cẩm Giàng, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 18-06-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11879
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ Kinh Môn, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 04-06-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11863
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 30-05-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11850
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-05-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11761
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 20-04-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11741
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Tứ Kỳ, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-04-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11700
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Thanh Miện, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 06-04-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11678
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 29-03-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11677
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 9
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 29-03-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11676
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 29-03-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11591
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-03-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11490
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Kinh Môn, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-02-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11467
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 26-01-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11335
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Gia Lộc, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 28-12-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11295
❆ Học Toán học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Chí Linh, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-12-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11215
❆ Học Toán học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Chí Linh, Hải Dương
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-11-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11207
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 26-11-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11177
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 12
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-11-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11176
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-11-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11132
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 4
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 30-10-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11105
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Nam Sách, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 22-10-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11102
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Thanh Hà, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 22-10-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11095
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 19-10-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11093
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-10-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11046
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-10-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11011
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Chí Linh, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 30-09-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11009
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 30-09-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11007
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 29-09-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10975
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-09-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10967
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 22-09-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10962
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-09-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10935
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-09-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10892
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 10-09-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10834
❆ Học Tiếng Pháp
❆ Lớp 1
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ Gia Lộc, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 01-09-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10820
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Mỹ Hào, Hưng Yên
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 28-08-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10739
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Kinh Môn, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-08-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10688
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-07-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10659
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 12
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Chí Linh, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 20-07-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10637
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-07-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10634
❆ Học Rèn chữ tiếng Việt
❆ Lớp 7
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Cẩm Giàng, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-07-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10597
❆ Học Toán học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 09-07-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10547
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 30-06-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10545
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 4
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Thanh Hà, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 30-06-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10533
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 7
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 26-06-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10506
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Cẩm Giàng, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-06-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10490
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 10-06-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10487
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 09-06-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10486
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 12
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 09-06-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10416
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 220.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 21-05-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10402
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 19-05-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10395
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 18-05-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10387
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Nam Sách, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 17-05-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10329
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-05-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10295
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Kim Thành, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 02-05-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10278
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-04-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10276
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Thanh Hà, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-04-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10251
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 17-04-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10249
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 16-04-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10248
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 6
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-04-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10247
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 16-04-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10182
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 9
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Ninh Giang, Hải Dương
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 26-03-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10181
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Ninh Giang, Hải Dương
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 26-03-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10091
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-03-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10085
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Nam Sách, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 04-03-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10079
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 220.000đ/ buổi
❆ Nam Sách, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 03-03-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10053
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Tứ Kỳ, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 28-02-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10030
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 24-02-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9986
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-02-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9946
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 11-02-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9934
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 10-02-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9899
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Kinh Môn, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-02-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9862
❆ Học Toán học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 01-02-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9832
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 17-01-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9803
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 8
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Cẩm Giàng, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-01-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9783
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Thanh Hà, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-01-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9755
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-01-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9748
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-01-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9731
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-01-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9699
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Gia Lộc, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 26-12-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9689
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 25-12-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9645
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Kinh Môn, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 19-12-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9625
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-12-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9620
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-12-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9598
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 14-12-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9560
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-12-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9557
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Tứ Kỳ, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 07-12-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9540
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Kim Thành, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-12-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9529
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Cẩm Giàng, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-12-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9528
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Cẩm Giàng, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-12-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9525
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Kinh Môn, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-12-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9481
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 28-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9460
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9430
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9389
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 17-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9372
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 5
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Tứ Kỳ, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9356
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 13-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9355
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 13-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9354
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 4
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Cẩm Giàng, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 13-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9342
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9341
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9340
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9339
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9338
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9337
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9325
❆ Học Toán học
❆ Sinh viên đại học
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 11-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9323
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 11-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9319
❆ Học Tiếng Nhật
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 09-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9303
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9297
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9296
❆ Học Rèn chữ tiếng Việt
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9287
❆ Học Sinh học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 220.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 04-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9282
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9279
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9269
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 01-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9266
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 01-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9227
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 8
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9210
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 300.000đ/ buổi
❆ Bình Giang, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9196
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 260.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9190
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9161
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Cẩm Giàng, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 17-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9154
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 16-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9149
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 7
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 16-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9148
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 16-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9132
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 13-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9119
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 11-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9102
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 8
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 10-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9101
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 8
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 10-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9100
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 10-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9072
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9067
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9066
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 6
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9065
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9049
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Cẩm Giàng, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 05-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9044
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9002
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 30-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9000
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 29-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8879
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 19-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8856
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8840
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8783
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 11
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8773
❆ Học Toán học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8763
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 4
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Kinh Môn, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 30-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8762
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Kinh Môn, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 30-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8752
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 5
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 29-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8751
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 29-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8738
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8725
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8685
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 10
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 22-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8656
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 16-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8654
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 16-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8628
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 4
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Kinh Môn, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 13-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8610
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 11-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8605
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 4
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 10-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8595
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8557
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 12
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 04-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8554
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8552
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8490
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 24-07-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8461
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 2
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Gia Lộc, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 21-07-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8430
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-07-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8416
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-07-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8412
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-07-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8381
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 12
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ Thanh Hà, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-07-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8369
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 05-07-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8325
❆ Học Toán học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8295
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 7
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8294
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 7
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 23-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8293
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8198
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 9
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 10-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8131
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Cẩm Giàng, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8089
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Kim Thành, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 31-05-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8082
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 29-05-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8070
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Nam Sách, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 28-05-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8019
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 330.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-05-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8007
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-05-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8006
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-05-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8004
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 5
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Thanh Hà, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-05-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7978
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 9
❆ Học phí 375.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-05-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7977
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 375.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 11-05-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7976
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 12
❆ Học phí 300.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 11-05-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7946
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 375.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 06-05-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7883
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 24-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7861
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7848
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 300.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 19-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7844
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Cẩm Giàng, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 18-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7818
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ Nam Sách, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 16-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7817
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 12
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ Nam Sách, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7816
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ Nam Sách, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7781
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 5
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 10-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7780
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 10-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7770
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Cẩm Giàng, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 10-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7667
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7664
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 300.000đ/ buổi
❆ Gia Lộc, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 01-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7635
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 1800
❆ Gia Lộc, Hải Dương
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 29-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7622
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Cẩm Giàng, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 28-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7583
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 23-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7567
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 5
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Bình Giang, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 22-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7566
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Bình Giang, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 22-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7565
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Bình Giang, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 22-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7564
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Bình Giang, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 22-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7559
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 22-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7554
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Kim Thành, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 22-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7531
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 140.000đ/ buổi
❆ Kim Thành, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 20-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7525
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 20-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7483
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7431
❆ Học Tiếng Trung
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 240.000đ/ buổi
❆ Tứ Kỳ, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 13-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7430
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 13-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7424
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Gia Lộc, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7382
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7375
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7342
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Chí Linh, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7322
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7316
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 6
❆ Học phí 140.000đ/ buổi
❆ Thanh Hà, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 04-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7315
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 140.000đ/ buổi
❆ Thanh Hà, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7291
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 01-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7260
❆ Học Tiếng Nhật
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Kim Thành, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 27-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7250
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 7
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7246
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 26-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7211
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7209
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 5
❆ Học phí 1200
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 25-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7134
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 20-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7116
❆ Học Toán học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Tứ Kỳ, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7109
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7074
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Gia Lộc, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 16-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7028
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 140.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 13-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7025
❆ Học Toán học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 800.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 13-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7023
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Tứ Kỳ, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7001
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Tứ Kỳ, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 11-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6983
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 24-01-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6954
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Cẩm Giàng, Hải Dương
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 19-01-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6950
❆ Học Toán học
❆ Luyện thi đại học
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-01-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6896
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-01-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6868
❆ Học Tiếng Hàn
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 08-01-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6848
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 05-01-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6843
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-01-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6782
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 3
❆ Học phí 60.000đ/giờ (gs dạy đc càng nhiều càng tốt)
❆ Thanh Hà, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 26-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6750
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 7
❆ Học phí 160.000 đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6749
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 7
❆ Học phí 160.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 24-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6748
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 160.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 24-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6745
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6736
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 7
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Chí Linh, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 23-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6735
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Chí Linh, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 23-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6708
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 20-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6675
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 14-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6664
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/buổi
❆ Tứ Kỳ, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 13-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6663
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/buổi
❆ Tứ Kỳ, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 13-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6655
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 7
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Cẩm Giàng, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6649
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 6
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 11-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6627
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 09-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6593
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 06-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6512
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Chí Linh, Hải Dương
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 30-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6511
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000đ/buổi
❆ Gia Lộc, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 30-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6507
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 160.000 đ/buổi
❆ Thanh Miện, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 30-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6480
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Bình Giang, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 28-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6463
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 26-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6444
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Chí Linh, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6434
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6347
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6338
❆ Học Đàn Piano
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Tứ Kỳ, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6323
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 10-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6322
❆ Học Toán học
❆ Luyện thi đại học
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 10-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6320
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Bình Giang, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 10-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6319
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/buổi
❆ Bình Giang, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 10-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6290
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000 ₫/buổi
❆ Cẩm Giàng, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6253
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 160.000 đ/buổi
❆ Tứ Kỳ, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 02-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6244
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 7
❆ Học phí 160.000 đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 02-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6243
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 160.000 đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6226
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 700.000 đ/tháng
❆ Tứ Kỳ, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 31-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6222
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Nam Sách, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 31-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6205
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000đ/buổi
❆ Kim Thành, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 31-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6204
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000đ/buổi
❆ Kim Thành, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 31-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6166
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 28-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6093
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 150k/buổi/2 tiếng
❆ Cẩm Giàng, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 20-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6076
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ Gia Lộc, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 19-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6075
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ Gia Lộc, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 19-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6074
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 19-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6067
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Lớp 3
❆ Học phí thỏa thuận
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 18-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6059
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 200.000 đ/buổi
❆ Cẩm Giàng, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 17-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6055
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 17-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5991
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Nam Sách, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5990
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Nam Sách, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5963
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 70.000 đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5928
❆ Học Tiếng Đức
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Kim Thành, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 08-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5845
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Kinh Môn, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 02-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5819
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Nam Sách, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 29-09-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5797
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 28-09-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5763
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 23-09-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5728
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 19-09-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5715
❆ Học Tiếng Nhật
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 17-09-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5689
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Cẩm Giàng, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-09-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5650
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Tứ Kỳ, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 13-09-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5645
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Cẩm Giàng, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-09-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5640
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-09-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5628
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-09-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5518
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 29-08-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5517
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 29-08-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5413
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Kinh Môn, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-08-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5341
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-08-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5220
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 250.000/buổi
❆ Cẩm Giàng, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-07-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5141
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Ninh Giang, Hải Dương
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 10-07-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5006
❆ Học Tiếng Pháp
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Bình Giang, Hải Dương
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 30-06-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4956
❆ Học Tiếng Nhật
❆ Học viên tự do
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ Cẩm Giàng, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 26-06-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4954
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Cẩm Giàng, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 25-06-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4946
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 160.000 đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 24-06-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4927
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Thanh Hà, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 22-06-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4899
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 140.000 đ/buổi
❆ Tứ Kỳ, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 20-06-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4863
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-06-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4760
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-06-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4724
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 01-06-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4703
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 30-05-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4694
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Tiếng Trung giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 29-05-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4645
❆ Học Tiếng Đức
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 22-05-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4632
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Tứ Kỳ, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 21-05-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4611
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 140.000 đ/buổi
❆ Kim Thành, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 19-05-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4557
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-05-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4443
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 70.000 đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 29-04-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4437
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 28-04-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4427
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Tứ Kỳ, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-04-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4423
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 26-04-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4400
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 22-04-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4349
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-04-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4256
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 200.000 đ/buổi
❆ Kim Thành, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 08-04-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4223
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-04-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4222
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 05-04-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4199
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-04-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4146
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 29-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4071
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 70.000 đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 24-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4046
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Kim Thành, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 22-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3985
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3980
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 350.000đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 17-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3911
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 11-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3878
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 160.000 đ/buổi
❆ Chí Linh, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 08-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3824
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 150.000đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3800
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 01-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3737
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Thanh Miện, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 26-02-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3724
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Chí Linh, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 24-02-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3712
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Chí Linh, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 22-02-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3711
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Chí Linh, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 22-02-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3699
❆ Học Giải phẩu
❆ Sinh viên đại học
❆ Học phí 150.000đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 22-02-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3686
❆ Học Vật lý
❆ Luyện thi đại học
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 20-02-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3685
❆ Học Toán học
❆ Luyện thi đại học
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 20-02-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3617
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Các lớp mầm non
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Tứ Kỳ, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 22-01-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3616
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 22-01-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3594
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 11
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 20-01-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3582
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 9
❆ Học phí 210.000 đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 19-01-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3549
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 16-01-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3401
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-01-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3299
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-12-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 3204
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-12-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 3203
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-12-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 3172
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 80.000 đ/buổi
❆ Kim Thành, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 30-11-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 3163
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Chí Linh, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 30-11-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 3162
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Chí Linh, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 30-11-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 3161
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Chí Linh, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 30-11-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 3040
❆ Học Tiếng Đức
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 130.000 đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-11-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 3034
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Chí Linh, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-11-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 3025
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 80.000 đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 13-11-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2948
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Chí Linh, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 04-11-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2873
❆ Học Tiếng Đức
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Kim Thành, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 29-10-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2783
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 180.000đ/buổi
❆ Gia Lộc, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-10-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2780
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Nam Sách, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 17-10-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2765
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Chí Linh, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-10-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2741
❆ Học Sinh học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 13-10-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2674
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 90.000đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-10-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2669
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 70.000đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-10-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2627
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 130.000 đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-10-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2590
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 28-09-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2573
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 26-09-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2521
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Các lớp mầm non
❆ Học phí 70.000 đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-09-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2507
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 20-09-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2466
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Chí Linh, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-09-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2409
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Kim Thành, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-09-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2401
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 80.000k/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 11-09-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2382
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Chí Linh, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 09-09-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2364
❆ Học Tiếng Pháp
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 08-09-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2331
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 60.000 đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-09-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2327
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Kim Thành, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 04-09-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2326
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Kim Thành, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 04-09-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2192
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 19-08-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2184
❆ Học Tiếng Nhật
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Kinh Môn, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 18-08-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2098
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Thanh Miện, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 09-08-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1994
❆ Học Toán học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 30-07-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1985
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 1
❆ Học phí 70.000đ/buổi
❆ Chí Linh, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 29-07-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1982
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 170.000đ/buổi
❆ Gia Lộc, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 28-07-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1972
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Gia Lộc, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-07-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1953
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 8.000.000 đ/tháng
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-07-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1946
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 150.000đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-07-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1945
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 2
❆ Học phí 150.000đ/buổi
❆ Chí Linh, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-07-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1923
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 70.000 đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 20-07-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1911
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 80.000đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 19-07-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1799
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 150.000đ/buổi
❆ Gia Lộc, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-07-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1760
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 11
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Thanh Hà, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-07-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1758
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 11
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Thanh Hà, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 03-07-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1757
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Thanh Hà, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-07-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1753
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 01-07-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1718
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Chí Linh, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-06-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1703
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 25-06-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1666
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 80.000đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-06-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1371
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 25-05-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1370
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 25-05-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1350
❆ Học Tiếng Anh
❆ Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000đ/buổi
❆ Tứ Kỳ, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 23-05-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1328
❆ Học Tiếng Anh
❆ Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Ninh Giang, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 20-05-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1278
❆ Học Tiếng Anh
❆ Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-05-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1259
❆ Học Tiếng Anh
❆ Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 10-05-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1138
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 14-04-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1137
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 14-04-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1076
❆ Học Tiếng Anh
❆ Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000 đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-04-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1031
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 150.000đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 30-03-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1030
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 150.000đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 30-03-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1013
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000 đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 26-03-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 987
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100,000 đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 22-03-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 926
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100,000 đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 13-03-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 911
❆ Học Sinh học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 80.000đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 11-03-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 859
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 8
❆ Học phí 150.000đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 01-03-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 852
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 28-02-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 832
❆ Học Tiếng Anh
❆ Trung tâm Anh Ngữ
❆ Học phí 6.000.000 đ/tháng
❆ Cẩm Giàng, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-02-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 823
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 70.000đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-02-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 818
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-02-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 788
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 60.000đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-02-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 785
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-02-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 733
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Kim Thành, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 09-02-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 732
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Kim Thành, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 09-02-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 711
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 6
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-02-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 701
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Các lớp mầm non
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Chí Linh, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-02-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 693
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-02-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 686
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Kim Thành, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 02-02-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 684
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Kim Thành, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 02-02-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 681
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 3.000đ/ buổi
❆ Thanh Hà, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 02-02-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 668
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Ninh Giang, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-01-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 667
❆ Học Toán học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Ninh Giang, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-01-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 639
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 3
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Ninh Giang, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-01-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 601
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 3
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ Tứ Kỳ, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 27-12-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 477
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 150.000đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 16-11-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 466
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 7
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 09-11-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 456
❆ Học Toán học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 01-11-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 409
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 150.000 đ /buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 11-10-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 392
❆ Học Toán học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-10-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 391
❆ Học Ngữ pháp Tiếng Anh
❆ Ngoại ngữ
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-10-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 368
❆ Học Các môn chính tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 24-09-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 331
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ tp Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-09-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 321
❆ Học Tiếng Anh (+Văn, Toán)
❆ Lớp 5
❆ Học phí 1.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 31-08-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 315
❆ Học Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
❆ Ngoại ngữ
❆ Học phí 2.400.000 đ/tháng
❆ Tp Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 29-08-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 284
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 4
❆ Học phí .000đ/ buổi
❆ Thanh Miệng, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 06-08-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 283
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí .000đ/ buổi
❆ Thanh Miệng, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 06-08-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 255
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 10
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Gia Lộc, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 07-07-2016
Xem chi tiết

» Tìm thêm lớp gia sư

Đăng ký làm gia sư