Thông tin cơ bản của học viên học gia sư

Mã số học viên:12284
Ngày đăng ký:23-10-2021
Môn học:Toán học
Lớp, chuyên đề:Lớp 9
Số học viên:1 học viên
Số buổi học/ tuần:2 buổi
Học phí:220.000đ/ buổi
Khu vực:Xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Loại hình:Học tại nhà
Yêu cầu gia sư:gia sư Nữ,
Thời gian học được:Thứ 5-18:00, Thứ 7-18:00
Trạng thái:Lớp đã giao

HƯỚNG DẪN NHẬN LỚP DẠY

✔ Đăng ký hồ sơ gia sư tại đây và cập nhật đầy đủ thông tin (nếu chưa đăng ký).

Liên hệ nhân viên giao lớp
☎ Gọi 0386 183 824 hoặc 0939 022 724 (gọi trong giờ làm việc).
Để lại tin nhắn qua Zalo 0964 35 24 24 (24/7).

Vị trí tương đối của học viên trên google map


HỌC VIÊN CÙNG KHU VỰC

Mã lớp 12353
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 5
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-11-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12352
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-11-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12351
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 18-11-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12335
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-11-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12299
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 30-10-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12269
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-10-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12249
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-10-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12248
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 11-10-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12246
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-10-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12166
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-09-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12146
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Thạch Hà, Hà Tĩnh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-09-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12128
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-09-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12076
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 130.000đ/ buổi
❆ Kỳ Anh, Hà Tĩnh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-08-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12071
❆ Học Sinh học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 29-07-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11990
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 29-06-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11733
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-04-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11583
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-03-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11444
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 20-01-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11308
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-12-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11259
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Thạch Hà, Hà Tĩnh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 07-12-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11153
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 07-11-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10993
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 28-09-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10846
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-09-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10781
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-08-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10777
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 7
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-08-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10524
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 23-06-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10522
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 4
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 22-06-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10370
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-05-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10361
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-05-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10333
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-05-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10313
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 05-05-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10213
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Thạch Hà, Hà Tĩnh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 08-04-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10132
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Kỳ Anh, Hà Tĩnh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-03-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9874
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-02-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9703
❆ Học Tin học
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Thạch Hà, Hà Tĩnh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 26-12-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9686
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Can Lộc, Hà Tĩnh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-12-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9523
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 03-12-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9478
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 28-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9436
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Đức Thọ, Hà Tĩnh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9245
❆ Học Toán học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 30-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9165
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Can Lộc, Hà Tĩnh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9089
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 09-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8994
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Thạch Hà, Hà Tĩnh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 28-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8993
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 6
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Thạch Hà, Hà Tĩnh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 28-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8992
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Thạch Hà, Hà Tĩnh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 28-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8881
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 19-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8810
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8696
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 10
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Thạch Hà, Hà Tĩnh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 23-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8681
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8661
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 3
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Nghi Xuân, Hà Tĩnh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8635
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 4
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Đức Thọ, Hà Tĩnh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8548
❆ Học Tiếng Đức
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 02-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8455
❆ Học Tiếng Anh
❆ Chứng chỉ TOEIC
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 20-07-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8436
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 16-07-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8311
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 3
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8303
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 25-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8279
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 20-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7953
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 07-05-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7840
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Thạch Hà, Hà Tĩnh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 18-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7507
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 19-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7308
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Lộc Hà, Hà Tĩnh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7307
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7275
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Các lớp mầm non
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 01-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7271
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 01-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7168
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 7
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Thạch Hà, Hà Tĩnh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 22-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7167
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 22-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7035
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Lộc Hà, Hà Tĩnh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 13-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6706
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 20-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6683
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 17-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6590
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 06-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6578
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6540
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 10
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 03-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5393
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Kỳ Anh, Hà Tĩnh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-08-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5225
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 19-07-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4639
❆ Học Tiếng Anh
❆ Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ Lộc Hà, Hà Tĩnh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 22-05-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4414
❆ Học Tin học
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-04-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4391
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 21-04-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4390
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-04-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4220
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 140.000 đ/buổi
❆ TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 04-04-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4009
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 19-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 2055
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 03-08-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1344
❆ Học Tiếng Anh
❆ Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ Kỳ Anh, Hà Tĩnh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 22-05-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1141
❆ Học Tin học
❆ Tin học văn phòng
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-04-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 997
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 24-03-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 660
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 115.000đ/buổi
❆ Can Lộc, Hà Tĩnh
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-01-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 282
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Ngoại ngữ
❆ Học phí .000đ/ buổi
❆ tp Hà Tỉnh, Hà Tĩnh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 06-08-2016
Xem chi tiết

» Tìm thêm lớp gia sư

Đăng ký làm gia sư