THÔNG TIN CƠ BẢN LỚP DẠY KÈM 13596

Mã số lớp:13596
Ngày đăng ký:23-08-2023
Môn học:Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề:Lớp 6
Số học viên:1 học viên
Số buổi học/ tuần:3 buổi
Học phí:180.000đ /buổi
Khu vực:Phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Loại hình:Học trực tiếp
Yêu cầu gia sư:Ưu tiên Nữ
Thời gian học được:18h30 các buổi tối
Trạng thái:Lớp chưa giao

HƯỚNG DẪN NHẬN LỚP DẠY

✔ Đăng ký hồ sơ gia sư tại đây và cập nhật đầy đủ thông tin (nếu chưa đăng ký).

Liên hệ nhân viên giao lớp
☎ Gọi 0933 75 24 24 hoặc 0949 35 24 24 (gọi trong giờ làm việc).
Để lại tin nhắn qua Zalo 0964 35 24 24 (24/7).

Vị trí tương đối của học viên trên google map


LỚP CHƯA GIAO CÙNG KHU VỰC

Toán và Tiếng Việt

Mã lớp 13786

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Ngày đăng ký: 28-03-2024
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 13721

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ
ĐC: Thạch Hà, Hà Tĩnh
Ngày đăng ký: 03-12-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 13471

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Ngày đăng ký: 14-04-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 13391

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ
ĐC: Nghi Xuân, Hà Tĩnh
Ngày đăng ký: 11-02-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 13289

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ
ĐC: Đức Thọ, Hà Tĩnh
Ngày đăng ký: 29-11-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 13175

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000đ
ĐC: TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Ngày đăng ký: 10-10-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 13153

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 100.000đ
ĐC: TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Ngày đăng ký: 02-10-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 13126

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Các lớp mầm non
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Ngày đăng ký: 23-09-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 13102

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ
ĐC: Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
Ngày đăng ký: 14-09-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 13058

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Ngày đăng ký: 29-08-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 12954

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 180.000đ
ĐC: Thạch Hà, Hà Tĩnh
Ngày đăng ký: 08-07-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 12863

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 150.000đ
ĐC: Thạch Hà, Hà Tĩnh
Ngày đăng ký: 09-06-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 12786

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 180.000đ
ĐC: Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh
Ngày đăng ký: 07-05-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 12701

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 180.000đ
ĐC: Lộc Hà, Hà Tĩnh
Ngày đăng ký: 04-04-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 12686

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Ngày đăng ký: 28-03-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 12353

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Ngày đăng ký: 18-11-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 12352

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Ngày đăng ký: 18-11-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12299

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Ngày đăng ký: 30-10-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 12284

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 220.000đ
ĐC: TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Ngày đăng ký: 23-10-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 12248

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Ngày đăng ký: 11-10-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 12246

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Ngày đăng ký: 11-10-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 12128

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Ngày đăng ký: 06-09-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12076

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 130.000đ
ĐC: Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Ngày đăng ký: 03-08-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 11583

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Ngày đăng ký: 04-03-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 11308

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Ngày đăng ký: 18-12-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 10846

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 150.000đ
ĐC: Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh
Ngày đăng ký: 03-09-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 10781

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 135.000đ
ĐC: Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh
Ngày đăng ký: 17-08-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 10777

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Ngày đăng ký: 15-08-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 10522

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Ngày đăng ký: 22-06-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 10361

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Ngày đăng ký: 12-05-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 10333

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Ngày đăng ký: 07-05-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 10313

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Ngày đăng ký: 05-05-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Kiểm tra và chuẩn bị bài

Mã lớp 9874

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Ngày đăng ký: 02-02-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 9245

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Ngày đăng ký: 30-10-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 9165

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ
ĐC: Can Lộc, Hà Tĩnh
Ngày đăng ký: 17-10-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 8992

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 100.000đ
ĐC: Thạch Hà, Hà Tĩnh
Ngày đăng ký: 28-09-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 8881

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Ngày đăng ký: 19-09-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 8810

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Ngày đăng ký: 08-09-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 8681

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Ngày đăng ký: 21-08-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 8661

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 120.000đ
ĐC: Nghi Xuân, Hà Tĩnh
Ngày đăng ký: 18-08-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 8455

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Chứng chỉ TOEIC
Học phí: 100.000đ
ĐC: TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Ngày đăng ký: 20-07-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 8436

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 100.000đ
ĐC: TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Ngày đăng ký: 16-07-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 8303

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Ngày đăng ký: 25-06-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 7507

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Ngày đăng ký: 19-03-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 7308

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000đ
ĐC: Lộc Hà, Hà Tĩnh
Ngày đăng ký: 03-03-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 7307

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Ngày đăng ký: 03-03-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 7271

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Ngày đăng ký: 01-03-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 7168

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 120.000đ
ĐC: Thạch Hà, Hà Tĩnh
Ngày đăng ký: 22-02-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 7167

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Ngày đăng ký: 22-02-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 6578

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Ngày đăng ký: 06-12-2018
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Mời bạn xem lớp dạy kèm đầy đủ các khu vực và trạng thái.