Thông tin cơ bản của học viên học gia sư

Mã số học viên:12798
Ngày đăng ký:13-05-2022
Môn học:Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề:Lớp 5
Số học viên:1 học viên
Số buổi học/ tuần:2 buổi
Học phí:200.000đ/ buổi
Khu vực:Xương Giang, TP Bắc Giang, Bắc Giang
Loại hình:Học tại nhà
Yêu cầu gia sư:Lớp 4 lên 5
Thời gian học được:Trao đổi với gia sư
Trạng thái:Lớp đã giao

HƯỚNG DẪN NHẬN LỚP DẠY

✔ Đăng ký hồ sơ gia sư tại đây và cập nhật đầy đủ thông tin (nếu chưa đăng ký).

Liên hệ nhân viên giao lớp
☎ Gọi 0386 183 824 hoặc 0939 022 724 (gọi trong giờ làm việc).
Để lại tin nhắn qua Zalo 0964 35 24 24 (24/7).

Vị trí tương đối của học viên trên google map


HỌC VIÊN CÙNG KHU VỰC

Mã lớp 12833
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 7
❆ Học phí 220.000đ/ buổi
❆ Việt Yên, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 31-05-2022
Xem chi tiết

Mã lớp 12736
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 14-04-2022
Xem chi tiết

Mã lớp 12709
❆ Học Tiếng Trung
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ Việt Yên, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 07-04-2022
Xem chi tiết

Mã lớp 12607
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 22-02-2022
Xem chi tiết

Mã lớp 12606
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 22-02-2022
Xem chi tiết

Mã lớp 12587
❆ Học Tiếng Việt
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 350.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 16-02-2022
Xem chi tiết

Mã lớp 12582
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 16-02-2022
Xem chi tiết

Mã lớp 12490
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Việt Yên, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-01-2022
Xem chi tiết

Mã lớp 12435
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Việt Yên, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-12-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12287
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 25-10-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12252
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Tân Yên, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-10-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12251
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Tân Yên, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-10-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12228
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 7
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Lục Nam, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 05-10-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12079
❆ Học Tiếng Hàn
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ Việt Yên, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 06-08-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12078
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-08-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12077
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-08-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12034
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 7
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Lục Nam, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 07-07-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12033
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Lục Nam, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 07-07-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12032
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 5
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Lục Nam, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 07-07-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12031
❆ Học Toán học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Lục Nam, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-07-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11945
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-06-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11905
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 375.000đ/ buổi
❆ Lạng Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 11-06-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11592
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 7
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-03-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11572
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 02-03-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11524
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 24-02-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11515
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 7
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 22-02-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11485
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-02-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11482
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 30-01-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11452
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 2
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 22-01-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11403
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 13-01-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11390
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 11-01-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11376
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-01-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11375
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 8
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 07-01-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11374
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-01-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11315
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ , Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-12-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11281
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 11-12-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11280
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 11-12-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11274
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 10
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 10-12-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11243
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 11
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-12-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11184
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 4
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 18-11-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11162
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Việt Yên, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-11-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11152
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-11-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11128
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 29-10-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11123
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 28-10-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11099
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-10-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10983
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-09-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10969
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 12
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Yên Dũng, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 23-09-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10966
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Hiệp Hòa, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 22-09-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10939
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-09-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10926
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Yên Dũng, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-09-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10925
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 14-09-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10910
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-09-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10909
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-09-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10908
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 11-09-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10907
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 11-09-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10805
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Yên Thế, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-08-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10804
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Yên Thế, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-08-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10803
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 5
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Yên Thế, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-08-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10802
❆ Học Toán học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Yên Thế, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-08-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10800
❆ Học Tin học
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 22-08-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10784
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 4
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-08-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10761
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Lục Nam, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-08-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10677
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Cao Bằng, Cao Bằng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-07-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10581
❆ Học Tiếng Hàn
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Yên Dũng, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 06-07-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10540
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 29-06-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10518
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 12
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Tân Yên, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 22-06-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10454
❆ Học Tiếng Anh
❆ Chứng chỉ IELTS
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Hiệp Hòa, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 30-05-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10196
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 02-04-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10174
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-03-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10165
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 23-03-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10164
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-03-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10155
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Hiệp Hòa, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 21-03-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10133
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-03-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10116
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 13-03-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10088
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Việt Yên, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-03-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10062
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 29-02-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9952
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-02-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9879
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 12
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 02-02-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9787
❆ Học Toán học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 80.000đ/ buổi
❆ Việt Yên, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-01-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9613
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 8
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-12-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9607
❆ Học Tiếng Trung
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-12-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9471
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9455
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Hiệp Hòa, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 26-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9445
❆ Học Tiếng Trung
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 280.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 26-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9435
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 24-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9419
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Yên Dũng, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9418
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Yên Dũng, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9410
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 20-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9388
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 10
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9387
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 16-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9219
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 26-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9218
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 26-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9182
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9163
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 3
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9018
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 01-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8923
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 12
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8922
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8857
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 16-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8845
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 14-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8808
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Yên Dũng, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8768
❆ Học Tiếng Hàn
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Yên Dũng, Bắc Giang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 01-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8590
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8589
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8530
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Hiệp Hòa, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 30-07-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8520
❆ Học Tiếng Trung
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ Lục Ngạn, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 29-07-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8477
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 22-07-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8462
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-07-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8410
❆ Học Tin học
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 11-07-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8377
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Lục Nam, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 05-07-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8365
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-07-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8362
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-07-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8361
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-07-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8351
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 12
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-07-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8350
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-07-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8284
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8268
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 18-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8224
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Lạng Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 13-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8154
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 2
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 05-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7940
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 350.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-05-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7933
❆ Học Tiếng Hàn
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 300.000đ/ buổi
❆ Hiệp Hòa, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 04-05-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7873
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 23-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7872
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7852
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 20-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7713
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 12
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 06-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7676
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7636
❆ Học Toán học
❆ Luyện thi đại học
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 29-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7603
❆ Học Toán học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 25-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7552
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7478
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 16-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7426
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 1
❆ Học phí 140.000đ/ buổi
❆ Lục Nam, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7357
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Lục Nam, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 06-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7341
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 05-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7274
❆ Học Tiếng Hàn
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Hiệp Hòa, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 01-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7178
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Việt Yên, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 22-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7062
❆ Học Toán học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7046
❆ Học Tiếng Trung
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 220.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7045
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 7
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7044
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 14-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7043
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7042
❆ Học Toán học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 14-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7041
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7040
❆ Học Toán học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 14-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6951
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-01-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6923
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 4
❆ Học phí 110
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-01-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6792
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Lục Nam, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 27-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6711
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Lục Nam, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 20-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6562
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/buổi/2h
❆ Việt Yên, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6561
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/buổi/2h
❆ Việt Yên, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 04-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6531
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6523
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 11
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Lục Nam, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 01-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6397
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 19-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6372
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000đ/buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 16-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6298
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 120.000đ/buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6187
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 140.000 đ/buổi
❆ Lục Nam, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 29-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6080
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000đ/buổi
❆ Lục Nam, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 20-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6022
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Hiệp Hòa, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5950
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Lạng Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 09-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5945
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Lục Nam, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 09-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5836
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Hiệp Hòa, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 01-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5786
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 27-09-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5661
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 13-09-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5608
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 140.000 đ/buổi
❆ Lạng Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 08-09-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5607
❆ Học Tiếng Anh
❆ Các lớp mầm non
❆ Học phí 250.000 đ/buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 08-09-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5598
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 250.000 đ/buổi
❆ Việt Yên, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 07-09-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5595
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 12
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 07-09-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5594
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 07-09-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5578
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-09-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5495
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Yên Dũng, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 28-08-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5331
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Lạng Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 04-08-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5272
❆ Học Tiếng Anh
❆ Các lớp mầm non
❆ Học phí 250.000 đ/buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-07-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5260
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 11
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-07-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5205
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Lục Nam, Bắc Giang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-07-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5108
❆ Học Đàn Guitare
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Lục Nam, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 08-07-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4991
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 29-06-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4981
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 28-06-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4824
❆ Học Tiếng Nhật
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 80.000đ/buổi
❆ Lục Nam, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 13-06-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4759
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 200.000 đ/buổi
❆ Việt Yên, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 07-06-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4698
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Việt Yên, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 29-05-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4462
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-05-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4405
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-04-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4387
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-04-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4092
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 3
❆ Học phí 140.000 đ/buổi
❆ Lạng Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 26-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3796
❆ Học Tiếng Anh
❆ Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Lạng Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 01-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3780
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 28-02-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3564
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 17-01-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3529
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Hiệp Hòa, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-01-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3528
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Lạng Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-01-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3369
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Lạng Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 28-12-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 3368
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Lạng Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 28-12-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 3337
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 180.000 đ/buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 23-12-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 3255
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-12-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 3111
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-11-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2853
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 26-10-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2852
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Lạng Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 26-10-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2844
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Yên Thế, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-10-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2774
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Lạng Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-10-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2694
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Hiệp Hòa, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 09-10-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2691
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Lạng Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 08-10-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2616
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-10-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2613
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 70.000 đ/buổi
❆ Hiệp Hòa, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 01-10-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2591
❆ Học Tin học
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Lục Nam, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 28-09-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2344
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Lạng Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-09-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2315
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 200.000 đ/buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 01-09-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2243
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Yên Thế, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-08-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2209
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-08-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2201
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 20-08-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2190
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 19-08-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2147
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Hiệp Hòa, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-08-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2077
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-08-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2038
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-08-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1963
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Hiệp Hòa, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-07-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1867
❆ Học Thi viên chức dạy lớp 5
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 1.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 14-07-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1451
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 31-05-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 784
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Yên Thế, Bắc Giang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-02-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 713
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 10
❆ Học phí 150.000đ/buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-02-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 682
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-02-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 662
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 19-01-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 623
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 05-01-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 569
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Yên Thế, Bắc Giang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-12-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 559
❆ Học Sinh học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Yên Thế, Bắc Giang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 13-12-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 542
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000đ/buổi
❆ Yên Thế, Bắc Giang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 10-12-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 499
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-11-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 494
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Việt Yên, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 22-11-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 380
❆ Học Ngữ Văn
❆ Lớp 10
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 29-09-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 379
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Tp Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 28-09-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 319
❆ Học Toán học
❆ Luyện thi Đại học
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Lê Lợi, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 29-08-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 292
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Tp Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 13-08-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 258
❆ Học Toán 12
❆ Lớp 12
❆ Học phí 960.000 đ/tháng
❆ TP Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 14-07-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 244
❆ Học Toán
❆ Lớp 7
❆ Học phí thỏa thuận
❆ Bắc Giang , Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 20-06-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 233
❆ Học Dạy tiếng Việt cho người Hàn
❆ Ngoại ngữ
❆ Học phí thỏa thuận
❆ TP.Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 10-06-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 232
❆ Học Tiếng Việt, rèn đọc viết chữ
❆ Lớp 1
❆ Học phí 2.400.000
❆ TP.Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 10-06-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 197
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 5
❆ Học phí thỏa thuận
❆ TP. Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-05-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 180
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 1.000.000 đ/tháng
❆ Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 22-03-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 179
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 1.200.000 đ/tháng
❆ Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 22-03-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 178
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 1.200.000 đ/tháng
❆ Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 22-03-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 177
❆ Học Vật Lý
❆ Lớp 10
❆ Học phí 1.200.000 đ/tháng
❆ Bắc Giang, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 22-03-2016
Xem chi tiết

» Tìm thêm lớp gia sư

Đăng ký làm gia sư