THÔNG TIN CƠ BẢN LỚP DẠY KÈM 13450

Mã số lớp:13450
Ngày đăng ký:28-03-2023
Môn học:Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề:Lớp 1
Số học viên:1 học viên
Số buổi học/ tuần:2 buổi
Học phí:180.000đ /buổi
Khu vực:Thôn Tân Lập, xã Ngọc Lý, Tân Yên, Bắc Giang
Loại hình:Học trực tiếp
Yêu cầu gia sư:Giới tính Nữ; GS chuyên ngành
Thời gian học được:Buổi tối từ 17h trở đi
Trạng thái:Lớp đã giao

HƯỚNG DẪN NHẬN LỚP DẠY

✔ Đăng ký hồ sơ gia sư tại đây và cập nhật đầy đủ thông tin (nếu chưa đăng ký).

Liên hệ nhân viên giao lớp
☎ Gọi 0933 75 24 24 hoặc 0949 35 24 24 (gọi trong giờ làm việc).
Để lại tin nhắn qua Zalo 0964 35 24 24 (24/7).

Vị trí tương đối của học viên trên google map


LỚP CHƯA GIAO CÙNG KHU VỰC

Tiếng Anh

Mã lớp 13693

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Bắc Giang, Bắc Giang
Ngày đăng ký: 06-11-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 13531

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 300.000đ
ĐC: Việt Yên, Bắc Giang
Ngày đăng ký: 13-06-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 13530

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 300.000đ
ĐC: Việt Yên, Bắc Giang
Ngày đăng ký: 13-06-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Ngữ văn

Mã lớp 13375

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 300.000đ
ĐC: TP Bắc Giang, Bắc Giang
Ngày đăng ký: 03-02-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 13374

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 300.000đ
ĐC: TP Bắc Giang, Bắc Giang
Ngày đăng ký: 03-02-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 13313

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 250.000đ
ĐC: TP Bắc Giang, Bắc Giang
Ngày đăng ký: 15-12-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ngữ văn

Mã lớp 13256

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 250.000đ
ĐC: TP Bắc Giang, Bắc Giang
Ngày đăng ký: 15-11-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 13245

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 180.000đ
ĐC: Lạng Giang, Bắc Giang
Ngày đăng ký: 09-11-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 13244

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 180.000đ
ĐC: Lạng Giang, Bắc Giang
Ngày đăng ký: 09-11-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 13243

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 180.000đ
ĐC: Lạng Giang, Bắc Giang
Ngày đăng ký: 09-11-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 13222

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 250.000đ
ĐC: TP Bắc Giang, Bắc Giang
Ngày đăng ký: 29-10-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 13202

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 200.000đ
ĐC: Việt Yên, Bắc Giang
Ngày đăng ký: 19-10-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 13138

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Bắc Giang, Bắc Giang
Ngày đăng ký: 27-09-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ngữ văn

Mã lớp 13119

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Bắc Giang, Bắc Giang
Ngày đăng ký: 21-09-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ngữ văn

Mã lớp 13113

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 250.000đ
ĐC: Hiệp Hòa, Bắc Giang
Ngày đăng ký: 19-09-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 13112

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 250.000đ
ĐC: Hiệp Hòa, Bắc Giang
Ngày đăng ký: 19-09-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 13111

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 250.000đ
ĐC: Hiệp Hòa, Bắc Giang
Ngày đăng ký: 19-09-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 13110

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 220.000đ
ĐC: TP Bắc Giang, Bắc Giang
Ngày đăng ký: 19-09-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Hàn

Mã lớp 13090

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 250.000đ
ĐC: Việt Yên, Bắc Giang
Ngày đăng ký: 12-09-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Hàn

Mã lớp 13049

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 250.000đ
ĐC: Việt Yên, Bắc Giang
Ngày đăng ký: 26-08-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Rèn chữ tiếng Việt

Mã lớp 13031

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 200.000đ
ĐC: Việt Yên, Bắc Giang
Ngày đăng ký: 10-08-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ngữ văn

Mã lớp 13021

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 220.000đ
ĐC: TP Bắc Giang, Bắc Giang
Ngày đăng ký: 06-08-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 13020

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 220.000đ
ĐC: TP Bắc Giang, Bắc Giang
Ngày đăng ký: 06-08-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 12998

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 250.000đ
ĐC: TP Bắc Giang, Bắc Giang
Ngày đăng ký: 27-07-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 12988

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 250.000đ
ĐC: TP Bắc Giang, Bắc Giang
Ngày đăng ký: 20-07-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 12987

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 250.000đ
ĐC: TP Bắc Giang, Bắc Giang
Ngày đăng ký: 20-07-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 12833

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 220.000đ
ĐC: Việt Yên, Bắc Giang
Ngày đăng ký: 31-05-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 12798

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Bắc Giang, Bắc Giang
Ngày đăng ký: 13-05-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 12736

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Bắc Giang, Bắc Giang
Ngày đăng ký: 14-04-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Trung

Mã lớp 12709

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 250.000đ
ĐC: Việt Yên, Bắc Giang
Ngày đăng ký: 07-04-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 12607

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Bắc Giang, Bắc Giang
Ngày đăng ký: 22-02-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 12606

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Bắc Giang, Bắc Giang
Ngày đăng ký: 22-02-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Việt

Mã lớp 12587

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 350.000đ
ĐC: TP Bắc Giang, Bắc Giang
Ngày đăng ký: 16-02-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 12582

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Bắc Giang, Bắc Giang
Ngày đăng ký: 16-02-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12490

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 200.000đ
ĐC: Việt Yên, Bắc Giang
Ngày đăng ký: 05-01-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 12435

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 200.000đ
ĐC: Việt Yên, Bắc Giang
Ngày đăng ký: 17-12-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 12287

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Bắc Giang, Bắc Giang
Ngày đăng ký: 25-10-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12251

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ
ĐC: Tân Yên, Bắc Giang
Ngày đăng ký: 12-10-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Kiểm tra và chuẩn bị bài

Mã lớp 12228

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 200.000đ
ĐC: Lục Nam, Bắc Giang
Ngày đăng ký: 05-10-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 12078

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Bắc Giang, Bắc Giang
Ngày đăng ký: 04-08-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 12077

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Bắc Giang, Bắc Giang
Ngày đăng ký: 03-08-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 12031

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 150.000đ
ĐC: Lục Nam, Bắc Giang
Ngày đăng ký: 07-07-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 11945

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Bắc Giang, Bắc Giang
Ngày đăng ký: 21-06-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 11905

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 375.000đ
ĐC: Lạng Giang, Bắc Giang
Ngày đăng ký: 11-06-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Vật lý

Mã lớp 11592

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Bắc Giang, Bắc Giang
Ngày đăng ký: 08-03-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 11524

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Bắc Giang, Bắc Giang
Ngày đăng ký: 24-02-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 11515

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Bắc Giang, Bắc Giang
Ngày đăng ký: 22-02-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 11485

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Bắc Giang, Bắc Giang
Ngày đăng ký: 04-02-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 11482

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ
ĐC: TP Bắc Giang, Bắc Giang
Ngày đăng ký: 30-01-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 11403

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Bắc Giang, Bắc Giang
Ngày đăng ký: 13-01-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Mời bạn xem lớp dạy kèm đầy đủ các khu vực và trạng thái.