THÔNG TIN CƠ BẢN LỚP DẠY KÈM 13409

Mã số lớp:13409
Ngày đăng ký:21-02-2023
Môn học:Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề:Lớp 1
Số học viên:1 học viên
Số buổi học/ tuần:3 buổi
Học phí:120.000đ /buổi
Khu vực:Xã Tiên Thủy, Châu Thành, Bến Tre
Loại hình:Học trực tiếp
Yêu cầu gia sư:Giới tính Nữ; HV chuẩn bị vào lớp 1
Thời gian học được:Buổi Chiều
Trạng thái:Lớp chưa giao

HƯỚNG DẪN NHẬN LỚP DẠY

✔ Đăng ký hồ sơ gia sư tại đây và cập nhật đầy đủ thông tin (nếu chưa đăng ký).

Liên hệ nhân viên giao lớp
☎ Gọi 0933 75 24 24 hoặc 0949 35 24 24 (gọi trong giờ làm việc).
Để lại tin nhắn qua Zalo 0964 35 24 24 (24/7).

Vị trí tương đối của học viên trên google map


LỚP CHƯA GIAO CÙNG KHU VỰC

Ngữ văn

Mã lớp 13384

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ
ĐC: Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Ngày đăng ký: 07-02-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 13356

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ
ĐC: Mỏ Cày Nam, Bến Tre
Ngày đăng ký: 30-01-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 13321

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ
ĐC: Giồng Trôm, Bến Tre
Ngày đăng ký: 20-12-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 13173

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ
ĐC: Ba Tri, Bến Tre
Ngày đăng ký: 10-10-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 13161

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 120.000đ
ĐC: Ba Tri, Bến Tre
Ngày đăng ký: 03-10-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 13079

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000đ
ĐC: Châu Thành, Bến Tre
Ngày đăng ký: 08-09-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 13078

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000đ
ĐC: Châu Thành, Bến Tre
Ngày đăng ký: 08-09-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Nhật

Mã lớp 13012

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 180.000đ
ĐC: Giồng Trôm, Bến Tre
Ngày đăng ký: 03-08-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 13011

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ
ĐC: Chợ Lách, Bến Tre
Ngày đăng ký: 02-08-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 13005

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Bến Tre, Bến Tre
Ngày đăng ký: 01-08-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12984

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ
ĐC: Giồng Trôm, Bến Tre
Ngày đăng ký: 18-07-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 12867

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: Giồng Trôm, Bến Tre
Ngày đăng ký: 10-06-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 12866

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 120.000đ
ĐC: Giồng Trôm, Bến Tre
Ngày đăng ký: 10-06-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12815

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 180.000đ
ĐC: Châu Thành, Bến Tre
Ngày đăng ký: 24-05-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 12784

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Bến Tre, Bến Tre
Ngày đăng ký: 06-05-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 12739

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Bến Tre, Bến Tre
Ngày đăng ký: 15-04-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 12710

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000đ
ĐC: Châu Thành, Bến Tre
Ngày đăng ký: 07-04-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 12708

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 130.000đ
ĐC: TP Bến Tre, Bến Tre
Ngày đăng ký: 06-04-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12687

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ
ĐC: TP Bến Tre, Bến Tre
Ngày đăng ký: 28-03-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 12668

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Bến Tre, Bến Tre
Ngày đăng ký: 22-03-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 12623

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Sinh viên đại học
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Bến Tre, Bến Tre
Ngày đăng ký: 01-03-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12620

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: Mỏ Cày Nam, Bến Tre
Ngày đăng ký: 28-02-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Hóa học

Mã lớp 12612

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Bến Tre, Bến Tre
Ngày đăng ký: 24-02-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 12602

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: Giồng Trôm, Bến Tre
Ngày đăng ký: 21-02-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 12594

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Bến Tre, Bến Tre
Ngày đăng ký: 18-02-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 12591

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Bến Tre, Bến Tre
Ngày đăng ký: 18-02-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 12568

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Bến Tre, Bến Tre
Ngày đăng ký: 14-02-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 12552

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Ngày đăng ký: 11-02-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Tin học

Mã lớp 12532

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Tin học văn phòng
Học phí: 180.000đ
ĐC: Thạnh Phú, Bến Tre
Ngày đăng ký: 26-01-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Kiểm tra và chuẩn bị bài

Mã lớp 12516

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 180.000đ
ĐC: Châu Thành, Bến Tre
Ngày đăng ký: 17-01-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12515

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000đ
ĐC: Châu Thành, Bến Tre
Ngày đăng ký: 17-01-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Kiểm tra và chuẩn bị bài

Mã lớp 12418

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Bến Tre, Bến Tre
Ngày đăng ký: 11-12-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 12332

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 130.000đ
ĐC: TP Bến Tre, Bến Tre
Ngày đăng ký: 12-11-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 11445

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ
ĐC: Mỏ Cày Nam, Bến Tre
Ngày đăng ký: 20-01-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 11422

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Bến Tre, Bến Tre
Ngày đăng ký: 15-01-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 11405

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Bến Tre, Bến Tre
Ngày đăng ký: 13-01-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 11298

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000đ
ĐC: Châu Thành, Bến Tre
Ngày đăng ký: 16-12-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 10801

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000đ
ĐC: Châu Thành, Bến Tre
Ngày đăng ký: 22-08-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 10782

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 120.000đ
ĐC: Giồng Trôm, Bến Tre
Ngày đăng ký: 17-08-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 10727

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 130.000đ
ĐC: TP Bến Tre, Bến Tre
Ngày đăng ký: 04-08-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 10674

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Bến Tre, Bến Tre
Ngày đăng ký: 23-07-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 10658

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Bến Tre, Bến Tre
Ngày đăng ký: 20-07-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 10338

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000đ
ĐC: TP Bến Tre, Bến Tre
Ngày đăng ký: 08-05-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 10328

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 130.000đ
ĐC: Châu Thành, Bến Tre
Ngày đăng ký: 06-05-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 10081

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Bến Tre, Bến Tre
Ngày đăng ký: 03-03-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 10034

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 162.000đ
ĐC: Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Ngày đăng ký: 25-02-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Hàn

Mã lớp 9894

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 162.000đ
ĐC: TP Bến Tre, Bến Tre
Ngày đăng ký: 03-02-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 9712

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Bến Tre, Bến Tre
Ngày đăng ký: 28-12-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 9561

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 120.000đ
ĐC: Châu Thành, Bến Tre
Ngày đăng ký: 09-12-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn mầm non

Mã lớp 9537

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Các lớp mầm non
Học phí: 90.000đ
ĐC: TP Bến Tre, Bến Tre
Ngày đăng ký: 04-12-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Mời bạn xem lớp dạy kèm đầy đủ các khu vực và trạng thái.