THÔNG TIN CƠ BẢN LỚP DẠY KÈM 13431

Mã số lớp:13431
Ngày đăng ký:10-03-2023
Môn học:Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề:Lớp 1
Số học viên:1 học viên
Số buổi học/ tuần:2 buổi
Học phí:150.000đ /buổi
Khu vực:Lộc Sơn, Bảo Lộc, Lâm Đồng
Loại hình:Học trực tiếp
Yêu cầu gia sư:Giới tính Nữ; GS chuyên ngành
Thời gian học được:Buổi tối từ 19h
Trạng thái:Lớp chưa giao

HƯỚNG DẪN NHẬN LỚP DẠY

✔ Đăng ký hồ sơ gia sư tại đây và cập nhật đầy đủ thông tin (nếu chưa đăng ký).

Liên hệ nhân viên giao lớp
☎ Gọi 0933 75 24 24 hoặc 0949 35 24 24 (gọi trong giờ làm việc).
Để lại tin nhắn qua Zalo 0964 35 24 24 (24/7).

Vị trí tương đối của học viên trên google map


LỚP CHƯA GIAO CÙNG KHU VỰC

Kiểm tra và chuẩn bị bài

Mã lớp 13426

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ
ĐC: Bảo Lộc, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 08-03-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 13406

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ
ĐC: Lâm Hà, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 20-02-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 13279

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 150.000đ
ĐC: Bảo Lộc, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 21-11-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 13147

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 150.000đ
ĐC: Bảo Lộc, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 29-09-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Hóa học

Mã lớp 13099

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 200.000đ
ĐC: Đà Lạt, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 14-09-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 13083

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 150.000đ
ĐC: Bảo Lộc, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 09-09-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 13037

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Chứng chỉ IELTS
Học phí: 200.000đ
ĐC: Bảo Lộc, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 16-08-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Ngữ văn

Mã lớp 13008

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 100.000đ
ĐC: Bảo Lộc, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 01-08-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 12937

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ
ĐC: Bảo Lộc, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 04-07-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12875

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ
ĐC: Đức Trọng, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 14-06-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 12823

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ
ĐC: Lâm Hà, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 28-05-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 12799

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ
ĐC: Bảo Lộc, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 14-05-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Ngữ văn

Mã lớp 12795

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ
ĐC: Bảo Lâm, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 12-05-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 12794

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ
ĐC: Bảo Lâm, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 12-05-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 12743

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 150.000đ
ĐC: Đạ Tẻh, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 16-04-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 12727

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 71.1.000đ
ĐC: Bảo Lộc, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 13-04-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 12726

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ
ĐC: Bảo Lộc, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 13-04-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12682

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ
ĐC: Đức Trọng, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 25-03-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 12622

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 120.000đ
ĐC: Bảo Lộc, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 01-03-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 12621

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 120.000đ
ĐC: Bảo Lộc, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 01-03-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tin học

Mã lớp 12615

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Tin học văn phòng
Học phí: 200.000đ
ĐC: Bảo Lộc, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 25-02-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 12518

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000đ
ĐC: Bảo Lộc, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 17-01-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Hóa học

Mã lớp 12262

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 180.000đ
ĐC: Bảo Lộc, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 14-10-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 12260

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 180.000đ
ĐC: Bảo Lộc, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 14-10-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 12231

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Chứng chỉ IELTS
Học phí: 180.000đ
ĐC: Đà Lạt, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 05-10-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 12185

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ
ĐC: Bảo Lộc, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 24-09-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12184

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ
ĐC: Bảo Lộc, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 24-09-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 12172

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ
ĐC: Bảo Lộc, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 18-09-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 12161

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ
ĐC: Bảo Lộc, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 16-09-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12098

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000đ
ĐC: Đức Trọng, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 25-08-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Vật lý

Mã lớp 11995

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ
ĐC: Đà Lạt, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 29-06-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 11897

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 120.000đ
ĐC: Bảo Lộc, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 07-06-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 11869

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ
ĐC: Bảo Lộc, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 01-06-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Vật lý

Mã lớp 11776

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 135.000đ
ĐC: Lâm Hà, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 24-04-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 11775

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 135.000đ
ĐC: Lâm Hà, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 24-04-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 11755

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 150.000đ
ĐC: Đức Trọng, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 19-04-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 11568

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 135.000đ
ĐC: Lâm Hà, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 02-03-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 11567

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 135.000đ
ĐC: Lâm Hà, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 02-03-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 11552

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ
ĐC: Bảo Lộc, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 27-02-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 11478

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 250.000đ
ĐC: Đà Lạt, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 29-01-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 11396

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 200.000đ
ĐC: Đà Lạt, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 12-01-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 11343

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 180.000đ
ĐC: Bảo Lộc, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 30-12-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 11312

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 180.000đ
ĐC: Đà Lạt, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 19-12-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 11245

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: Bảo Lộc, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 03-12-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Sinh học

Mã lớp 10765

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 200.000đ
ĐC: Đà Lạt, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 12-08-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 10530

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 200.000đ
ĐC: Di Linh, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 24-06-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 10316

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ
ĐC: Bảo Lộc, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 05-05-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 10281

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 120.000đ
ĐC: Bảo Lộc, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 25-04-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 10280

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 150.000đ
ĐC: Bảo Lộc, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 25-04-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 10113

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 83.000đ
ĐC: Đà Lạt, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 12-03-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Mời bạn xem lớp dạy kèm đầy đủ các khu vực và trạng thái.