THÔNG TIN CƠ BẢN LỚP DẠY KÈM 13833

Mã số lớp:13833
Ngày đăng ký:21-06-2024
Môn học:Toán học
Lớp, chuyên đề:Lớp 10
Số học viên:1 học viên
Số buổi học/ tuần:2 buổi
Học phí:176.000đ /buổi
Khu vực:Lộc Sơn, Bảo Lộc, Lâm Đồng
Loại hình:Học trực tuyến
Yêu cầu gia sư:Ôn tập kiến thức lớp 10
Thời gian học được:Trao đổi với gia sư
Trạng thái:Lớp đã giao

HƯỚNG DẪN NHẬN LỚP DẠY

✔ Đăng ký hồ sơ gia sư tại đây và cập nhật đầy đủ thông tin (nếu chưa đăng ký).

Liên hệ nhân viên giao lớp
☎ Gọi 0933 75 24 24 hoặc 0949 35 24 24 (gọi trong giờ làm việc).
Để lại tin nhắn qua Zalo 0964 35 24 24 (24/7).

Vị trí tương đối của học viên trên google map


LỚP CHƯA GIAO CÙNG KHU VỰC

Vật lý

Mã lớp 13834

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 180.000đ
ĐC: Bảo Lộc, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 21-06-2024
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 13803

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 180.000đ
ĐC: Đức Trọng, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 15-04-2024
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 13782

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ
ĐC: Bảo Lộc, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 18-03-2024
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 13781

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 200.000đ
ĐC: Bảo Lộc, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 18-03-2024
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Toán và Tiếng Việt

Mã lớp 13780

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 150.000đ
ĐC: Bảo Lộc, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 18-03-2024
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 13757

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ
ĐC: Đức Trọng, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 23-02-2024
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Toán và Tiếng Việt

Mã lớp 13756

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ
ĐC: Đức Trọng, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 23-02-2024
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 13738

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 200.000đ
ĐC: Đơn Dương, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 03-01-2024
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Ngữ văn

Mã lớp 13737

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 200.000đ
ĐC: Đơn Dương, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 03-01-2024
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 13736

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 200.000đ
ĐC: Đơn Dương, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 03-01-2024
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 13696

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 300.000đ
ĐC: Bảo Lộc, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 07-11-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán và Tiếng Việt

Mã lớp 13533

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 150.000đ
ĐC: Đà Lạt, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 17-06-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 13483

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ
ĐC: Bảo Lộc, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 20-04-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 13431

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ
ĐC: Bảo Lộc, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 10-03-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Kiểm tra và chuẩn bị bài

Mã lớp 13426

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ
ĐC: Bảo Lộc, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 08-03-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 13406

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ
ĐC: Lâm Hà, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 20-02-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 13279

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 150.000đ
ĐC: Bảo Lộc, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 21-11-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 13147

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 150.000đ
ĐC: Bảo Lộc, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 29-09-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Hóa học

Mã lớp 13099

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 200.000đ
ĐC: Đà Lạt, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 14-09-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 13083

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 150.000đ
ĐC: Bảo Lộc, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 09-09-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 13037

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Chứng chỉ IELTS
Học phí: 200.000đ
ĐC: Bảo Lộc, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 16-08-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ngữ văn

Mã lớp 13008

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 100.000đ
ĐC: Bảo Lộc, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 01-08-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12937

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ
ĐC: Bảo Lộc, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 04-07-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 12875

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ
ĐC: Đức Trọng, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 14-06-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 12823

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ
ĐC: Lâm Hà, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 28-05-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12799

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ
ĐC: Bảo Lộc, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 14-05-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ngữ văn

Mã lớp 12795

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ
ĐC: Bảo Lâm, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 12-05-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 12794

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ
ĐC: Bảo Lâm, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 12-05-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 12743

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 150.000đ
ĐC: Đạ Tẻh, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 16-04-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 12727

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 71.1.000đ
ĐC: Bảo Lộc, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 13-04-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 12726

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ
ĐC: Bảo Lộc, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 13-04-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 12682

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ
ĐC: Đức Trọng, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 25-03-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 12622

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 120.000đ
ĐC: Bảo Lộc, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 01-03-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12621

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 120.000đ
ĐC: Bảo Lộc, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 01-03-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tin học

Mã lớp 12615

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Tin học văn phòng
Học phí: 200.000đ
ĐC: Bảo Lộc, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 25-02-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 12518

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000đ
ĐC: Bảo Lộc, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 17-01-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Hóa học

Mã lớp 12262

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 180.000đ
ĐC: Bảo Lộc, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 14-10-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 12260

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 180.000đ
ĐC: Bảo Lộc, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 14-10-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 12231

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Chứng chỉ IELTS
Học phí: 180.000đ
ĐC: Đà Lạt, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 05-10-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 12185

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ
ĐC: Bảo Lộc, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 24-09-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 12184

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ
ĐC: Bảo Lộc, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 24-09-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12172

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ
ĐC: Bảo Lộc, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 18-09-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12161

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ
ĐC: Bảo Lộc, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 16-09-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 12098

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000đ
ĐC: Đức Trọng, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 25-08-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Vật lý

Mã lớp 11995

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ
ĐC: Đà Lạt, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 29-06-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 11897

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 120.000đ
ĐC: Bảo Lộc, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 07-06-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 11869

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ
ĐC: Bảo Lộc, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 01-06-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Vật lý

Mã lớp 11776

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 135.000đ
ĐC: Lâm Hà, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 24-04-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 11775

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 135.000đ
ĐC: Lâm Hà, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 24-04-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 11755

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 150.000đ
ĐC: Đức Trọng, Lâm Đồng
Ngày đăng ký: 19-04-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Mời bạn xem lớp dạy kèm đầy đủ các khu vực và trạng thái.