Thông tin cơ bản của học viên học gia sư

Mã số học viên:11707
Ngày đăng ký:07-04-2021
Môn học:Hóa học
Lớp, chuyên đề:Lớp 10
Số học viên:1 học viên
Số buổi học/ tuần:7 buổi
Học phí:143.000đ/ buổi
Khu vực:TP Cao Bằng, Cao Bằng
Loại hình:Học trực tuyến
Yêu cầu gia sư:- Ưu tiên GS có thể dạy đc 3 môn Toán- Lý- Hóa - mức phí 250k/2h học - Ưu tiên GS có kinh nghiệm và tâm lý vì hs học hơi yếu - PH muốn cuối mỗi buổi học sẽ có 1 bài test nhỏ cho HV làm bt về nhà để ôn lại kiến thức
Thời gian học được:Thứ 2-17:30, Thứ 3-17:30, Thứ 4-17:30, Thứ 5-17:30, Thứ 6-17:30, Thứ 7-17:30, Chủ nhật-17:30
Trạng thái:Lớp đã giao

HƯỚNG DẪN NHẬN LỚP DẠY

✔ Đăng ký hồ sơ gia sư tại đây và cập nhật đầy đủ thông tin (nếu chưa đăng ký).

Liên hệ nhân viên giao lớp
☎ Gọi 0386 183 824 hoặc 0939 022 724 (gọi trong giờ làm việc).
Để lại tin nhắn qua Zalo 0964 35 24 24 (24/7).

Vị trí tương đối của học viên trên google map


HỌC VIÊN CÙNG KHU VỰC

Mã lớp 12374
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 11
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ TP Cao Bằng, Cao Bằng
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 24-11-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12359
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 3
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Cao Bằng, Cao Bằng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 18-11-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12297
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Cao Bằng, Cao Bằng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 29-10-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12101
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Cao Bằng, Cao Bằng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-08-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12004
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Cao Bằng, Cao Bằng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 02-07-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11935
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 3
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Cao Bằng, Cao Bằng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 17-06-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11934
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Cao Bằng, Cao Bằng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 17-06-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11891
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ TP Cao Bằng, Cao Bằng
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-06-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11857
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Cao Bằng, Cao Bằng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 29-05-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11737
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Cao Bằng, Cao Bằng
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-04-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11729
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 10
❆ Học phí 220.000đ/ buổi
❆ TP Cao Bằng, Cao Bằng
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 10-04-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11708
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 10
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ TP Cao Bằng, Cao Bằng
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-04-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11706
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 10
❆ Học phí 143.000đ/ buổi
❆ TP Cao Bằng, Cao Bằng
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-04-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11705
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 179.000đ/ buổi
❆ TP Cao Bằng, Cao Bằng
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-04-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 10948
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Cao Bằng, Cao Bằng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 18-09-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10679
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Cao Bằng, Cao Bằng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-07-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10678
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Cao Bằng, Cao Bằng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-07-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10643
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Cao Bằng, Cao Bằng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-07-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10039
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Cao Bằng, Cao Bằng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-02-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9313
❆ Học Các môn mầm non
❆ Các lớp mầm non
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Cao Bằng, Cao Bằng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 09-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9179
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Cao Bằng, Cao Bằng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 19-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8983
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Cao Bằng, Cao Bằng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 28-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8885
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 10
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Cao Bằng, Cao Bằng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 19-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8025
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Cao Bằng, Cao Bằng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 19-05-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6894
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Cao Bằng, Cao Bằng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-01-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6743
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 100.000đ/buổi
❆ TP Cao Bằng, Cao Bằng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6181
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Cao Bằng, Cao Bằng
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 28-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6180
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 10
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Cao Bằng, Cao Bằng
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 28-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6179
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Cao Bằng, Cao Bằng
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 28-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5999
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Cao Bằng, Cao Bằng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5844
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Cao Bằng, Cao Bằng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 01-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5843
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Cao Bằng, Cao Bằng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 01-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 2030
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Cao Bằng, Cao Bằng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-08-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1574
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Cao Bằng, Cao Bằng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 11-06-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1276
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 125.000 đ/buổi
❆ TP Cao Bằng, Cao Bằng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-05-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 808
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 3
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Cao Bằng, Cao Bằng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 22-02-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 756
❆ Học Tiếng Anh
❆ Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000/buổi
❆ TP Cao Bằng, Cao Bằng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-02-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 710
❆ Học Tiếng Anh
❆ Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/buổi
❆ TP Cao Bằng, Cao Bằng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-02-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 514
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 3
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Cao Bằng, Cao Bằng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 01-12-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 221
❆ Học Tiếng Hàn
❆ Ngoại ngữ
❆ Học phí thỏa thuận
❆ Cao Bằng, Cao Bằng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-06-2016
Xem chi tiết

» Tìm thêm lớp gia sư

Đăng ký làm gia sư