Thông tin cơ bản của học viên học gia sư

Mã số học viên:12376
Ngày đăng ký:25-11-2021
Môn học:Tiếng Trung
Lớp, chuyên đề:Giao tiếp cơ bản
Số học viên:1 học viên
Số buổi học/ tuần:4 buổi
Học phí:200.000đ/ buổi
Khu vực:P Mỹ Xuyên, Long Xuyên, An Giang
Loại hình:Học tại nhà
Yêu cầu gia sư:Ưu tiên gia sư Nữ
Thời gian học được:Trao đổi với gia sư
Trạng thái:Lớp chưa giao

HƯỚNG DẪN NHẬN LỚP DẠY

✔ Đăng ký hồ sơ gia sư tại đây và cập nhật đầy đủ thông tin (nếu chưa đăng ký).

Liên hệ nhân viên giao lớp
☎ Gọi 0386 183 824 hoặc 0939 022 724 (gọi trong giờ làm việc).
Để lại tin nhắn qua Zalo 0964 35 24 24 (24/7).

Vị trí tương đối của học viên trên google map


HỌC VIÊN CÙNG KHU VỰC

Mã lớp 12169
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-09-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12134
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 09-09-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12132
❆ Học Tiếng Trung
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-09-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12025
❆ Học Sinh học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-07-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12024
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 12
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-07-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12023
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-07-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11985
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Chợ Mới, An Giang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 28-06-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11984
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Chợ Mới, An Giang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 28-06-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11982
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 26-06-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11981
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Chợ Mới, An Giang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 26-06-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11893
❆ Học Mỹ thuật
❆ Luyện thi đại học
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Chợ Mới, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 07-06-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11800
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 12
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 08-05-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11799
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-05-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11798
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-05-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11758
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Châu Đốc, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 20-04-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11757
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 10
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ Châu Đốc, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 20-04-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11756
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Châu Đốc, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 20-04-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11749
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-04-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11691
❆ Học Tiếng Anh
❆ Luyện thi đại học
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 01-04-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11674
❆ Học Hóa học
❆ Luyện thi đại học
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 29-03-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11673
❆ Học Sinh học
❆ Luyện thi đại học
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 29-03-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11672
❆ Học Ngữ văn
❆ Luyện thi đại học
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 29-03-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11671
❆ Học Vật lý
❆ Luyện thi đại học
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 29-03-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11528
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 12
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 24-02-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11527
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 12
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 24-02-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11526
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 24-02-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11495
❆ Học Âm nhạc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí thỏa thuận
❆ Long Xuyên, An Giang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 19-02-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11453
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-01-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11371
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-01-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11370
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-01-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11369
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 9
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-01-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11368
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-01-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11345
❆ Học Lịch sử và Địa lý
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 31-12-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11338
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 29-12-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11250
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Châu Đốc, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-12-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11109
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 24-10-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11051
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 09-10-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11043
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-10-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10973
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 11
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-09-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10972
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-09-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10971
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 11
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-09-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10970
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-09-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10954
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 9
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Châu Đốc, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 19-09-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10894
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 10-09-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10888
❆ Học Toán học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Chợ Mới, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 09-09-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10887
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Chợ Mới, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 09-09-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10866
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Châu Đốc, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-09-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10859
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 07-09-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10848
❆ Học Tin học
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-09-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10799
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 22-08-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10798
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 22-08-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10797
❆ Học Sinh học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 22-08-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10746
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-08-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10605
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 10-07-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10579
❆ Học Tiếng Nhật
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-07-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10509
❆ Học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Châu Đốc, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 16-06-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10390
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Châu Đốc, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-05-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10367
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-05-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10323
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Chợ Mới, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-05-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10322
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Chợ Mới, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-05-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10298
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-05-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10287
❆ Học Tiếng Trung
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Tịnh Biên, An Giang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-04-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10265
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 4
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 20-04-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10253
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Tịnh Biên, An Giang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-04-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10252
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-04-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10234
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-04-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10233
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-04-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10198
❆ Học Mỹ thuật
❆ Lớp 5
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-04-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10197
❆ Học Các môn mầm non
❆ Các lớp mầm non
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-04-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10193
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 30-03-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10185
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-03-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10184
❆ Học Toán học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-03-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10070
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-03-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9753
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-01-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9752
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-01-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9697
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Tân Châu, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 26-12-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9641
❆ Học Tiếng Trung
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Tịnh Biên, An Giang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 19-12-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9567
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 09-12-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9566
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 09-12-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9371
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 14-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9222
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 7
❆ Học phí 75.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 26-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9197
❆ Học tiếng ý
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 0.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 22-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9188
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9110
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 10-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9099
❆ Học Tin học
❆ Sinh viên đại học
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Phú Tân, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 10-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9098
❆ Học Tiếng Anh
❆ Chứng chỉ TOEIC
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Phú Tân, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 10-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9078
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9022
❆ Học Tin học
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 63.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8991
❆ Học Hóa học
❆ Sinh viên đại học
❆ Học phí 500.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 28-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8990
❆ Học Toán học
❆ Sinh viên đại học
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 28-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8986
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 70.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 28-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8964
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 25-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8891
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 20-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8890
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 12
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 20-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8889
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 20-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8843
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp nang cao
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 13-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8829
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 11-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8794
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 8
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8790
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Châu Đốc, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8753
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 10
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 29-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8736
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 12
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8721
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 7
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 26-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8644
❆ Học Toán học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Châu Thành, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8559
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 05-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8558
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 05-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8536
❆ Học tiếng khơ me
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Châu Đốc, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 31-07-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8444
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 12
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Châu Đốc, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-07-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8443
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Châu Đốc, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-07-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8353
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-07-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8245
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8231
❆ Học Các môn mầm non
❆ Các lớp mầm non
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8220
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8200
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 11-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8134
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 5
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Châu Phú, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 04-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8118
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8042
❆ Học Tiếng Trung
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Châu Đốc, An Giang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 22-05-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7965
❆ Học Tiếng Hàn
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-05-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7926
❆ Học Tiếng Pháp
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-05-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7845
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 130.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 19-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7831
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 3000
❆ Long Xuyên, An Giang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7830
❆ Học Tiếng Hàn
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 320.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 17-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7813
❆ Học Tiếng Hàn
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Thoại Sơn, An Giang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 14-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7791
❆ Học Tiếng Anh
❆ Các lớp mầm non
❆ Học phí 130.000đ/ buổi
❆ Thoại Sơn, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7790
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 11-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7753
❆ Học Tiếng Trung
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 09-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7751
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7716
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 12
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7678
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Tân Châu, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 03-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7602
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 25-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7591
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 24-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7569
❆ Học Vật lý
❆ Luyện thi đại học
❆ Học phí 125.000đ/ buổi
❆ Châu Thành, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7517
❆ Học Tiếng Trung
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 19-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7488
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7465
❆ Học Tiếng Trung
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Phú Tân, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7333
❆ Học Tiếng Trung
❆ Các lớp mầm non
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Châu Đốc, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7332
❆ Học Tiếng Anh
❆ Các lớp mầm non
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Châu Đốc, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7277
❆ Học Tiếng Pháp
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 01-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7263
❆ Học Tiếng Trung
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 28-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7257
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7170
❆ Học Tiếng Trung
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 3000
❆ Long Xuyên, An Giang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 22-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7144
❆ Học Tiếng Anh
❆ Chứng chỉ TOEIC
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7121
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 1800
❆ Long Xuyên, An Giang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 19-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7094
❆ Học Sinh học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7093
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7092
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7061
❆ Học Tiếng Trung
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 1200
❆ Long Xuyên, An Giang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 14-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7015
❆ Học Tiếng Hàn
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6990
❆ Học Tiếng Nhật
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 1800
❆ Long Xuyên, An Giang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 25-01-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6973
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Các lớp mầm non
❆ Học phí 80.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 22-01-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6953
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 140.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-01-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6887
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Chợ Mới, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-01-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6880
❆ Học Hóa học
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 300.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 10-01-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6857
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Chợ Mới, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-01-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6840
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Phú Tân, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 04-01-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6697
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 6
❆ Học phí 100.000đ/buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6696
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 100.000đ/buổi/2h
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6695
❆ Học Tiếng Pháp
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000đ/buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6682
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 70.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6625
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000đ/buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 09-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6624
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000đ/buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 09-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6469
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 150.000đ/buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6386
❆ Học Tiếng Anh
❆ Tiếng Anh TOEIC
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6281
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Châu Đốc, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 06-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6196
❆ Học Tiếng Đức
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 30-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6127
❆ Học Tiếng Anh
❆ Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 24-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6060
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6046
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 500.000 đ/tháng
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6027
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Chợ Mới, An Giang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5805
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Châu Đốc, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 28-09-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5804
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 11
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Châu Đốc, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 28-09-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5684
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Châu Thành, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-09-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5675
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Chợ Mới, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 14-09-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5662
❆ Học Đàn Piano
❆ Học viên tự do
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ Tịnh Biên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-09-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5617
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 300.000đ/buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 09-09-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5584
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ Long Xuyên, An Giang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-09-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5556
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Các lớp mầm non
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Châu Phú, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-09-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5527
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 500.000đ/tháng
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 30-08-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5520
❆ Học Toán học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Tịnh Biên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 29-08-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5519
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 180.000 đ/buổi
❆ Tịnh Biên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 29-08-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5510
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 80.000 đ/buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 28-08-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5493
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 6
❆ Học phí 1.400.000/tháng
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-08-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5394
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 800.000đ/tháng
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 14-08-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5343
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 200.000 đ/buổi
❆ Thoại Sơn, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-08-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5265
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 300.000 đ/buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-07-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5250
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Phú Tân, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-07-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5249
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 10
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Phú Tân, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 21-07-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5062
❆ Học Tin học
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 04-07-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4729
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-06-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4702
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 30-05-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4424
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 26-04-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4410
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 200.000 đ/buổi
❆ Châu Đốc, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-04-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4231
❆ Học Tiếng Thái
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-04-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4086
❆ Học Tiếng Nhật
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 26-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4077
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 1.000.000 đ/tháng
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 25-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4013
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Châu Đốc, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 20-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3930
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Châu Đốc, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3906
❆ Học Tiếng Anh
❆ Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 10-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3882
❆ Học Bơi lội
❆ Các lớp mầm non
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Châu Đốc, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 08-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3834
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 1.000.000đ/tháng
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3821
❆ Học Tiếng Pháp
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 02-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3750
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 10
❆ Học phí 1.000.000 đ/tháng
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-02-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3733
❆ Học Đàn tranh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-02-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3707
❆ Học Âm nhạc
❆ Các lớp mầm non
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Châu Đốc, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 22-02-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3706
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Các lớp mầm non
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Châu Đốc, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 22-02-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3693
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ An Phú, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 21-02-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3438
❆ Học Tiếng Anh
❆ Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-01-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3398
❆ Học Tiếng Nhật
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Tân Châu, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 02-01-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3397
❆ Học Tin học
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 01-01-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3389
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 31-12-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 3361
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-12-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 3208
❆ Học Sinh học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 70.000 đ/buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-12-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 3200
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-12-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 3150
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 29-11-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 3137
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 1.500.000 đ/tháng
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 28-11-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2679
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Chợ Mới, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-10-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2664
❆ Học Tin học
❆ Học viên tự do
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ Long Xuyên, An Giang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-10-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2659
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 70.000 đ/buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-10-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2639
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Tiếng Hàn cho người mới bắt đầu
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 04-10-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2585
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 70.000 đ/buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-09-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2537
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 22-09-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2294
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Châu Đốc, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 30-08-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2271
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 1.200.000 đ/buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 28-08-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2225
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 70.000 đ/buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-08-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2181
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 1.800.000đ/tháng
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-08-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2111
❆ Học Tiếng Anh
❆ Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 180.000 đ/buổi
❆ An Phú, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 10-08-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2087
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-08-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1888
❆ Học Tiếng Anh
❆ Các lớp mầm non
❆ Học phí 80.000đ/buổi
❆ Châu Phú, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 16-07-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1885
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 1
❆ Học phí 70.000 đ/buổi
❆ Châu Đốc, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 16-07-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1821
❆ Học Toán học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Châu Thành, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-07-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1802
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Chuẩn bị vào lớp 1
❆ Học phí 1.300.000 đ/tháng
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-07-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1785
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 125.000 đ/buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 05-07-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1784
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 10
❆ Học phí 125.000 đ/buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 05-07-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1700
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 25-06-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1626
❆ Học Đàn Piano
❆ Lớp 11
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-06-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1472
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 1.500.000đ/tháng
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-06-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1432
❆ Học Tiếng Anh
❆ Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 1.000.000đ/tháng
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 30-05-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1188
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Chợ Mới, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-04-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1075
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 5
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 05-04-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1002
❆ Học Toán học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 70.000 đ/buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 25-03-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 988
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 800.000đ/tháng
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 22-03-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 968
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 70.000đ/buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 19-03-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 928
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 1.200.000 đ/tháng
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 13-03-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 898
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 8
❆ Học phí 1.300.000đ /tháng
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-03-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 887
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100,000 đ/buổi
❆ Châu Thành, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 05-03-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 886
❆ Học Toán học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 1.400.000đ/tháng
❆ Châu Thành, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 05-03-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 842
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 500.000 đ/tháng
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 26-02-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 822
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 1.500.000 đ/buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-02-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 810
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 1.500.000 đ/tháng
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 22-02-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 766
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 120.000đ/buổi
❆ Châu Thành, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 14-02-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 707
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 60.000 đ/buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-02-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 706
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-02-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 646
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 800.000đ/tháng
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-01-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 612
❆ Học Hội họa
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000đ/buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-01-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 579
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 80.000 đ/buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 19-12-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 520
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 700.000 đ/tháng
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-12-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 502
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 10
❆ Học phí 800.000đ/buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 24-11-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 472
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 1.000.000 đ/tháng
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 14-11-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 460
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 80.000 đ/buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-11-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 429
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 600.000đ /tháng
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-10-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 415
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 7
❆ Học phí 400.000đ /tháng
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-10-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 414
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 400.000đ /tháng
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-10-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 412
❆ Học Các môn lớp 6
❆ Lớp 6
❆ Học phí 1.600.000 đ/tháng
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 13-10-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 389
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 800.000 đ/tháng
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-10-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 356
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 10
❆ Học phí 800.000 đ/tháng
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-09-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 340
❆ Học Sinh học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-09-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 276
❆ Học Hóa Học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 1.200.000 đ/tháng
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 16-08-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 272
❆ Học Vật Lý
❆ Luyện thi Đại học
❆ Học phí 960.000 đ/tháng
❆ Long Xuyên, An Giang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 29-07-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 267
❆ Học Vật Lý
❆ Luyện thi Đại học
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 19-07-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 214
❆ Học Vật Lý 12 năm 2016
❆ 2017
❆ Học phí 1 học
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 29-05-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 213
❆ Học Toán 12 năm 2016
❆ 2017
❆ Học phí 1 học
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 29-05-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 212
❆ Học Tiếng Anh
❆ Luyện thi Đại học
❆ Học phí 1.800.000
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 29-05-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 210
❆ Học Tiếng Anh Cho trẻ nhỏ
❆ Ngoại ngữ
❆ Học phí 1.200.000
❆ Châu Phú, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-05-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 204
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 1.500.000
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 19-05-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 203
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 1.500.000
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 19-05-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 195
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 12
❆ Học phí 1.200.000
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-05-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 192
❆ Học Tiếng anh giao tiếp
❆ Ngoại ngữ
❆ Học phí .000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 25-04-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 175
❆ Học Anh Văn giao tiếp
❆ Ngoại ngữ
❆ Học phí .000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-03-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 166
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 1.200.000 đ/tháng
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-03-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 164
❆ Học Hóa học 12
❆ Lớp 12
❆ Học phí 1.500.000
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 26-02-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 161
❆ Học Luyện thi chứng chỉ A Anh văn
❆ Ngoại ngữ
❆ Học phí .000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 16-02-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 160
❆ Học Anh Văn
❆ Lớp 12
❆ Học phí 2.000.000 đ/tháng
❆ Châu Đốc, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 25-01-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 159
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 600.000 đ/tháng
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 11-01-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 158
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 1.600.000 đ/tháng
❆ Châu Đốc, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 11-01-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 140
❆ Học Anh văn
❆ Luyện thi Đại học
❆ Học phí 1.500.000 đ/tháng
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 13-12-2015
Xem chi tiết

Mã lớp 139
❆ Học Toán học
❆ Luyện thi Đại học
❆ Học phí 1.500.000đ/tháng
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 13-12-2015
Xem chi tiết

» Tìm thêm lớp gia sư

Đăng ký làm gia sư