Thông tin cơ bản của học viên học gia sư

Mã số học viên:12801
Ngày đăng ký:16-05-2022
Môn học:Toán học
Lớp, chuyên đề:Lớp 7
Số học viên:2 học viên
Số buổi học/ tuần:2 buổi
Học phí:250.000đ/ buổi
Khu vực:Xã Tây Tiến , Tiền Hải, Thái Bình
Loại hình:Học tại nhà
Yêu cầu gia sư:gia sư Nữ,
Dạy 2 cháu lớp 7 và lớp 8
Thời gian học được:Trao đổi với gia sư
Trạng thái:Lớp chưa giao

HƯỚNG DẪN NHẬN LỚP DẠY

✔ Đăng ký hồ sơ gia sư tại đây và cập nhật đầy đủ thông tin (nếu chưa đăng ký).

Liên hệ nhân viên giao lớp
☎ Gọi 0386 183 824 hoặc 0939 022 724 (gọi trong giờ làm việc).
Để lại tin nhắn qua Zalo 0964 35 24 24 (24/7).

Vị trí tương đối của học viên trên google map


HỌC VIÊN CÙNG KHU VỰC

Mã lớp 12818
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 280.000đ/ buổi
❆ Kiến Xương, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-05-2022
Xem chi tiết

Mã lớp 12817
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 9
❆ Học phí 280.000đ/ buổi
❆ Kiến Xương, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-05-2022
Xem chi tiết

Mã lớp 12816
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 280.000đ/ buổi
❆ Kiến Xương, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-05-2022
Xem chi tiết

Mã lớp 12802
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ Tiền Hải, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-05-2022
Xem chi tiết

Mã lớp 12715
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-04-2022
Xem chi tiết

Mã lớp 12656
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-03-2022
Xem chi tiết

Mã lớp 12583
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Thái Thụy, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-02-2022
Xem chi tiết

Mã lớp 12399
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 10
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 04-12-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12356
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 18-11-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12324
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 80.000đ/ buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 09-11-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12179
❆ Học Toán học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 22-09-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12154
❆ Học Toán học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-09-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12103
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Quỳnh Phụ, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 26-08-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12065
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Vũ Thư, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 22-07-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12057
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 17-07-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11937
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Hưng Hà, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 18-06-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11793
❆ Học Toán học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 05-05-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11754
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 7
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 19-04-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11752
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 19-04-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11751
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 19-04-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11715
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Vũ Thư, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 08-04-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11688
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 31-03-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11655
❆ Học Tin học
❆ Tin học văn phòng
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Thái Thụy, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 20-03-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11626
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-03-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11621
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 11
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Vũ Thư, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 13-03-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11611
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 10-03-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11580
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-03-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11575
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 03-03-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11541
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-02-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11540
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 25-02-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11539
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Thái Thụy, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-02-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11506
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Tiền Hải, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 20-02-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11505
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Tiền Hải, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 20-02-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11449
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 22-01-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11423
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 16-01-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11351
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Kiến Xương, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-01-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11238
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Đông Hưng, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 01-12-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11214
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Đông Hưng, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-11-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11164
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-11-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11148
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Thái Thụy, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-11-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11103
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 260.000đ/ buổi
❆ Thái Thụy, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 22-10-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11041
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Vũ Thư, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 07-10-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11027
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-10-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10992
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Đông Hưng, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 28-09-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10963
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 130.000đ/ buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-09-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10955
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 21-09-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10867
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Vũ Thư, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 07-09-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10732
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 90.000đ/ buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-08-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10731
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 8
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-08-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10730
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-08-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10720
❆ Học Tiếng Anh
❆ Chứng chỉ TOEIC
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Vũ Thư, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 03-08-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10717
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 80.000đ/ buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 01-08-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10669
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Vũ Thư, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 22-07-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10657
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 20-07-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10638
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Kiến Xương, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-07-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10556
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 12
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 01-07-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10492
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Kiến Xương, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-06-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10444
❆ Học Các môn mầm non
❆ Các lớp mầm non
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ Đông Hưng, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 28-05-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10414
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Đông Hưng, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 20-05-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10413
❆ Học Địa lý
❆ Lớp 12
❆ Học phí 300.000đ/ buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 20-05-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10381
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-05-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10297
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 12
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 02-05-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10262
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Hưng Hà, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 20-04-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10228
❆ Học Sinh học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-04-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10227
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-04-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10226
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-04-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10172
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Đông Hưng, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-03-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10171
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Đông Hưng, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-03-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10170
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Đông Hưng, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-03-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10160
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-03-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10156
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-03-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10129
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 16-03-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10006
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 20-02-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10002
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 19-02-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9914
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 10
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-02-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9913
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-02-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9777
❆ Học Hóa học
❆ Luyện thi đại học
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-01-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9506
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-12-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9486
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 29-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9360
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 14-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9348
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 80.000đ/ buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9216
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 25-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9215
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 25-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9112
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 12
❆ Học phí 300.000đ/ buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 11-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8955
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Kiến Xương, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8937
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8828
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Quỳnh Phụ, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8824
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 10-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8802
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Kiến Xương, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8801
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 3
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8792
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Vũ Thư, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 06-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8791
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 10
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 05-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8726
❆ Học Các môn mầm non
❆ Các lớp mầm non
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Đông Hưng, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 27-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8723
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí thỏa thuận
❆ Quỳnh Phụ, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 27-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8662
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Đông Hưng, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 18-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8627
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Đông Hưng, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 13-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8489
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 24-07-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8487
❆ Học Tiếng Trung
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Quỳnh Phụ, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 24-07-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8451
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 19-07-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8445
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-07-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8341
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Đông Hưng, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 02-07-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8301
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 24-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8184
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 09-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8145
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Đông Hưng, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8113
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 03-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8100
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Đông Hưng, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 01-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8030
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 140.000đ/ buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 19-05-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8029
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 6
❆ Học phí 140.000đ/ buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 19-05-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8028
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 140.000đ/ buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 19-05-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7968
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 09-05-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7947
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Quỳnh Phụ, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 06-05-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7888
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 230.000đ/ buổi
❆ Quỳnh Phụ, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7823
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 3
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Vũ Thư, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7798
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7795
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7794
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7737
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 12
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7732
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 08-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7679
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 03-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7662
❆ Học Tiếng Trung
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 01-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7648
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 30-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7619
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 28-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7527
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 3
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Vũ Thư, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 20-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7474
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 11
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Kiến Xương, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7379
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Quỳnh Phụ, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7360
❆ Học Toán học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Kiến Xương, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7286
❆ Học Hóa học
❆ Luyện thi đại học
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Đông Hưng, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 01-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7285
❆ Học Vật lý
❆ Luyện thi đại học
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Đông Hưng, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 01-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7284
❆ Học Toán học
❆ Luyện thi đại học
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Đông Hưng, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 01-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7233
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 240.000đ/ buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 26-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7141
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7140
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7076
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 16-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7051
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Kiến Xương, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7050
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Kiến Xương, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7009
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Đông Hưng, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6966
❆ Học Tiếng Trung
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 20-01-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6906
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Kiến Xương, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 13-01-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6895
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 11-01-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6844
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 05-01-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6796
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 27-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6740
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000đ/buổi
❆ Vũ Thư, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6705
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 70.000 đ/buổi
❆ Hưng Hà, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 20-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6673
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Đông Hưng, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6668
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 12
❆ Học phí 120.000đ/buổi
❆ Tiền Hải, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6667
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 120.000đ/buổi
❆ Tiền Hải, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6640
❆ Học Tiếng Anh
❆ Luyện thi đại học
❆ Học phí 240.000đ/ buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 10-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6573
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 05-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6464
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 26-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6441
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000đ/buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6421
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 100.000đ/buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6420
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6407
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 21-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6406
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000đ/buổi
❆ Đông Hưng, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6288
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 200.000 đ/buổi
❆ Vũ Thư, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 06-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6215
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 1
❆ Học phí 140.000 đ/buổi
❆ Quỳnh Phụ, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 31-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6183
❆ Học Vật lý
❆ Luyện thi đại học
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 29-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6160
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Đông Hưng, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 27-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6159
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Đông Hưng, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 27-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6112
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6104
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000đ/buổi
❆ Kiến Xương, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 22-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5961
❆ Học Hội họa
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5927
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5926
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 100.000đ/buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 08-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5910
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5633
❆ Học Tin học
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-09-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5581
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Tiền Hải, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 06-09-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5229
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 19-07-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4827
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 5
❆ Học phí 200.000 đ/buổi
❆ Đông Hưng, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-06-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4733
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 03-06-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4732
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-06-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4586
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 80.000 đ/buổi
❆ Quỳnh Phụ, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 16-05-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4512
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 09-05-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4503
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 9
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-05-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4211
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 160.000 đ/buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 04-04-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4139
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 80.000 đ/buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 29-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4102
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 11
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Tiền Hải, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 27-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4101
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Tiền Hải, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 27-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3996
❆ Học Toán học
❆ Luyện thi đại học
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3802
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Vũ Thư, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 01-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3697
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 11
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 21-02-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3696
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-02-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3626
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Hưng Hà, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-01-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3598
❆ Học Toán học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-01-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3494
❆ Học Tiếng Anh
❆ Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Vũ Thư, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-01-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3483
❆ Học Tiếng Anh
❆ Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Vũ Thư, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-01-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3452
❆ Học Tiếng Anh
❆ Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 08-01-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3447
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Thái Thụy, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 08-01-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3444
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 07-01-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3426
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-01-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3409
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 7
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-01-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3384
❆ Học Tin học
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 30-12-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 3259
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 130.000 đ/buổi
❆ Vũ Thư, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 09-12-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 3145
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120k
❆ Vũ Thư, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 29-11-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 3140
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Thái Thụy, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 28-11-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 3134
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 4
❆ Học phí 80.000 đ/buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-11-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 3045
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Đông Hưng, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-11-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2972
❆ Học Tiếng Nhật
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Tiền Hải, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 08-11-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2867
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Các lớp mầm non
❆ Học phí 140.000 đ/buổi
❆ Vũ Thư, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 27-10-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2824
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000đ/buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-10-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2804
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 7
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Hưng Hà, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 20-10-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2637
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Quỳnh Phụ, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 04-10-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2636
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Quỳnh Phụ, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 04-10-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2288
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 30-08-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1773
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-07-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1447
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 8
❆ Học phí 100.000 đ/ buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 31-05-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1401
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 3
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 27-05-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1285
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000đ/buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 16-05-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1073
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 10
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 05-04-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 992
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 9
❆ Học phí 150.000đ/buổi
❆ Kiến Xương, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 22-03-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 789
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 12
❆ Học phí 2.000đ/ buổi
❆ TP Thái Bình, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-02-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 678
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Hưng Hà, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 01-02-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 677
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Hưng Hà, Thái Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 01-02-2017
Xem chi tiết

» Tìm thêm lớp gia sư

Đăng ký làm gia sư