THÔNG TIN CƠ BẢN LỚP DẠY KÈM 13095

Mã số lớp:13095
Ngày đăng ký:13-09-2022
Môn học:Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề:Lớp 3
Số học viên:1 học viên
Số buổi học/ tuần:3 buổi
Học phí:100.000đ /buổi
Khu vực:P.Kỳ Bá, TP Thái Bình, Thái Bình
Loại hình:Học trực tiếp
Yêu cầu gia sư:Giới tính Nữ; Ưu tiên sinh viên
Thời gian học được:Buổi Tối
Trạng thái:Lớp đã giao

HƯỚNG DẪN NHẬN LỚP DẠY

✔ Đăng ký hồ sơ gia sư tại đây và cập nhật đầy đủ thông tin (nếu chưa đăng ký).

Liên hệ nhân viên giao lớp
☎ Gọi 0933 75 24 24 hoặc 0949 35 24 24 (gọi trong giờ làm việc).
Để lại tin nhắn qua Zalo 0964 35 24 24 (24/7).

Vị trí tương đối của học viên trên google map


LỚP CHƯA GIAO CÙNG KHU VỰC

Toán học

Mã lớp 13351

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ
ĐC: Thái Thụy, Thái Bình
Ngày đăng ký: 10-01-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Vật lý

Mã lớp 13315

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Thái Bình, Thái Bình
Ngày đăng ký: 16-12-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Hóa học

Mã lớp 13314

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 200.000đ
ĐC: Đông Hưng, Thái Bình
Ngày đăng ký: 16-12-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 13182

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ
ĐC: Quỳnh Phụ, Thái Bình
Ngày đăng ký: 11-10-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 13092

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 150.000đ
ĐC: Thái Thụy, Thái Bình
Ngày đăng ký: 12-09-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 13086

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ
ĐC: Đông Hưng, Thái Bình
Ngày đăng ký: 10-09-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 13014

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ
ĐC: Quỳnh Phụ, Thái Bình
Ngày đăng ký: 03-08-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 13013

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ
ĐC: Quỳnh Phụ, Thái Bình
Ngày đăng ký: 03-08-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 12818

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 280.000đ
ĐC: Kiến Xương, Thái Bình
Ngày đăng ký: 24-05-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ngữ văn

Mã lớp 12817

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 280.000đ
ĐC: Kiến Xương, Thái Bình
Ngày đăng ký: 24-05-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 12816

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 280.000đ
ĐC: Kiến Xương, Thái Bình
Ngày đăng ký: 24-05-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 12802

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 250.000đ
ĐC: Tiền Hải, Thái Bình
Ngày đăng ký: 16-05-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 12801

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 250.000đ
ĐC: Tiền Hải, Thái Bình
Ngày đăng ký: 16-05-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 12715

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000đ
ĐC: TP Thái Bình, Thái Bình
Ngày đăng ký: 08-04-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12656

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Thái Bình, Thái Bình
Ngày đăng ký: 15-03-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 12583

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 200.000đ
ĐC: Thái Thụy, Thái Bình
Ngày đăng ký: 16-02-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 12324

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 80.000đ
ĐC: TP Thái Bình, Thái Bình
Ngày đăng ký: 09-11-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 12154

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Thái Bình, Thái Bình
Ngày đăng ký: 15-09-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 12065

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ
ĐC: Vũ Thư, Thái Bình
Ngày đăng ký: 22-07-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 11793

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 135.000đ
ĐC: TP Thái Bình, Thái Bình
Ngày đăng ký: 05-05-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 11754

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 100.000đ
ĐC: TP Thái Bình, Thái Bình
Ngày đăng ký: 19-04-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 11752

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Thái Bình, Thái Bình
Ngày đăng ký: 19-04-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 11751

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Thái Bình, Thái Bình
Ngày đăng ký: 19-04-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 11688

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Thái Bình, Thái Bình
Ngày đăng ký: 31-03-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 11626

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Thái Bình, Thái Bình
Ngày đăng ký: 15-03-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 11611

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Thái Bình, Thái Bình
Ngày đăng ký: 10-03-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 11580

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000đ
ĐC: TP Thái Bình, Thái Bình
Ngày đăng ký: 04-03-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 11540

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Thái Bình, Thái Bình
Ngày đăng ký: 25-02-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Hóa học

Mã lớp 11506

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ
ĐC: Tiền Hải, Thái Bình
Ngày đăng ký: 20-02-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 11505

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ
ĐC: Tiền Hải, Thái Bình
Ngày đăng ký: 20-02-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 11449

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 100.000đ
ĐC: TP Thái Bình, Thái Bình
Ngày đăng ký: 22-01-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 11423

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000đ
ĐC: TP Thái Bình, Thái Bình
Ngày đăng ký: 16-01-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 11351

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: Kiến Xương, Thái Bình
Ngày đăng ký: 03-01-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 11238

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000đ
ĐC: Đông Hưng, Thái Bình
Ngày đăng ký: 01-12-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 11214

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ
ĐC: Đông Hưng, Thái Bình
Ngày đăng ký: 27-11-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 11164

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Thái Bình, Thái Bình
Ngày đăng ký: 12-11-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 10992

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 120.000đ
ĐC: Đông Hưng, Thái Bình
Ngày đăng ký: 28-09-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 10963

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 130.000đ
ĐC: TP Thái Bình, Thái Bình
Ngày đăng ký: 21-09-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 10732

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 90.000đ
ĐC: TP Thái Bình, Thái Bình
Ngày đăng ký: 04-08-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Vật lý

Mã lớp 10731

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Thái Bình, Thái Bình
Ngày đăng ký: 04-08-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 10730

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Thái Bình, Thái Bình
Ngày đăng ký: 04-08-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 10717

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 80.000đ
ĐC: TP Thái Bình, Thái Bình
Ngày đăng ký: 01-08-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 10669

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 200.000đ
ĐC: Vũ Thư, Thái Bình
Ngày đăng ký: 22-07-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 10657

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 250.000đ
ĐC: TP Thái Bình, Thái Bình
Ngày đăng ký: 20-07-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 10638

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ
ĐC: Kiến Xương, Thái Bình
Ngày đăng ký: 15-07-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 10381

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Thái Bình, Thái Bình
Ngày đăng ký: 15-05-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 10262

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ
ĐC: Hưng Hà, Thái Bình
Ngày đăng ký: 20-04-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 10160

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Thái Bình, Thái Bình
Ngày đăng ký: 21-03-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 10156

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Thái Bình, Thái Bình
Ngày đăng ký: 21-03-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 10129

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Thái Bình, Thái Bình
Ngày đăng ký: 16-03-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Mời bạn xem lớp dạy kèm đầy đủ các khu vực và trạng thái.